БРЮКСЕЛ – България е сред първите десет държави в Европейския съюз по производство и износ на велосипеди, съобщи заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова. Тя взе участие в неформалния съвет на министрите на транспорта в Брюксел.

Министрите на страните членки на ЕС подписаха декларация за насърчаване и развитие на велосипедния транспорт. В документа държавите се ангажират да развиват пълния потенциал на велосипедите като средство за придвижване в градовете.

Със средства от европейските фондове редица български градове са разработили програми за развитието на велосипедния транспорт с изграждане на велоалеи, паркинги и системи за отдаване под наем на велосипеди, посочи Анна Михнева-Натова.

Тя подчерта значимостта на Механизма за свързване на Европа и допълни, че България е бенефициент по редица проекти, реализирани с финансиране от него.

Редакционната отговорност за тази публикация е на BTA.