СОФИЯ – Президентите на България Румен Радев и на Румъния Клаус Йоханис подписаха в София политическа декларация за стратегическо сътрудничество между двете страни.

Те заявиха, че глобалните кризи и регионалните проблеми са засилили необходимостта от всеобхватна свързаност – транспортна, инфраструктурна, енергийна и цифрова. Посочено беше, че България и Румъния заедно влязоха в НАТО и ЕС, а сега заедно очакват присъединяване към Шенген. 

България и Румъния са доказали, че са готови да се присъединят към Шенген. Въпреки че разширяването не е свързано с незаконната миграция по външните граници, изразихме готовност да бъдем част от решенията за управление на това предизвикателство. 

президентът на Румъния Клаус Йоханис

Предстои подписване на меморандум, с който да бъде изразено очакването на София и Букурещ за осигуряване на европейска подкрепа за строеж на нов мост над Дунав между двете страни.

Президентите Радев и Йоханис отново потвърдиха подкрепата на двете страни за Украйна. 

Всеки ден от тази война увеличава риска не само за нашите икономики и социални системи – увеличава риска за гарантиране на мира и сигурността в глобален аспект. Наред с подкрепата за Украйна, трябва да се работи конфликтът да бъде преустановен възможно най-бързо. Той прерасна в глобален икономически сблъсък, но трябва да направим всичко възможно да не прерасне в глобален военен сблъсък.

президентът Румен Радев

Предвид близостта на конфликта и националните малцинства на двете страни в Украйна, двамата президенти призоваха за прекратяване на кръвопролитията и на погазването на международното право.(15 март) 

Еврокомисарят Тиери Бретон се запозна с възможностите на българския военно-промишлен комплекс

СОФИЯ/СОПОТ – Европейският комисар Тиери Бретон посети България, за да се запознае с възможностите на местния военно-промишлен комплекс на фона на растящите нужди на Украйна от боеприпаси. С българския служебен министър на отбраната Димитър Стоянов той обсъди нуждата от увеличаване на производството за попълване на запасите. Очаква се Европейският съюз да предостави средства за обновяване на производствената база.

България има дълга история в отбранителната индустрия. Тя е много важен партньор за нашата отбранителна промишленост в Европа.

еврокомисарят Тиери Бретон

Българската военна индустрия има нужда от целева помощ за трансформация и увеличаване продукцията по стандартите на НАТО. 

служебният заместник-министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова 

Тази седмица ЕК уточни, че в ЕС 15 дружества в 11 държави произвеждат боеприпаси, от каквито днес Украйна има нужда. Предвижда се комисарят Бретон да се срещне с представители на всички тези фирми, за да се установи какво е необходимо, за да повишат производството. (15 март)

Износът на български стоки за страни от ЕС се е увеличил с над една трета

СОФИЯ – През 2022 г. износът на стоки от България за страни от Европейския съюз се е увеличил с над 35 на сто спрямо 2021 г. и надхвърля 30 милиарда евро, показват данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, към които се насочва 70 на сто от износа българския износ към единния пазар.

Вносът на стоки в България от ЕС през 2022 г. също е нараснал с 30 на сто. Най-голям много стоки са били внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Холандия. (13 март)

Този обзор представлява редакционен подбор от материали на европейски теми, изготвен от БТА. Редакционната отговорност за тази публикация е на БТА. Излиза в понеделник и четвъртък.