ВАШИНГТОН – Присъединяването към еврозоната по-късно през 2025 г. е възможен и на този етап по-вероятен сценарий. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за БТА във Вашингтон, където се провеждат традиционните пролетни срещи на Световната банка и Международния валутен фонд.

Управителят на БНБ заяви още, че „бюджетът трябва да е антицикличен или казано по друг начин – антиинфлационен, какъвто в момента той не е. Глобалният, а и нашият собствен опит показва, че най-добре това може да бъде постигнато чрез мерки за ефективно управление и контрол върху разходите“.

България очаква през юни оценка за покриването на условията за въвеждане на общоевропейската валута. Правителството на премиера акад. Николай Денков заяви, че е вероятно страната ни да поиска през есента допълнителна оценка, защото тогава се очаква да изпълни и последното изискване за размера на инфлацията. Амбицията е България да се присъедини към еврозоната от 2025 година.

Следва интервюто с Димитър Радев:

Инфлацията по хармонизираната методика намалява за осми пореден месец. Какъв сигнал смятате, че е това по отношение на предстоящия конвергентен доклад за влизането на страната ни в еврозоната?

– Това е очаквано развитие. От позицията на конвергентния доклад намалението трябва да е по-осезателно.

Ако инфлационният критерий, който е определян като единствения, който страната ни не покрива, не бъде изпълнен през юни, смятате ли, че това е възможно да стане по-късно тази година, така че да се присъединим от 2025 г., макар не в нейното начало?

– Да, това е възможен и на този етап по-вероятен сценарий. В режим на валутен борд централната банка има по-ограничени възможности за контрол на инфлацията поради липса на някои от класическите инструменти за това. На този фон ролята на фискалната политика за въздействие върху цените е още по-голяма.

Как смятате, че може чрез бюджета да се повлияе на инфлацията и има ли място темата за промяна на данъчния модел?

– Бюджетът трябва да е антицикличен или казано по друг начин – антиинфлационен, какъвто в момента той не е. Глобалният, а и нашият собствен опит показва, че най-добре това може да бъде постигнато чрез мерки за ефективно управление и контрол върху разходите. Ако под промяна на данъчния модел имате предвид увеличение на данъците, независимо под каква форма, това при конкретните условия в страната по-скоро ще подкопае данъчната основа и ще увеличи сивия сектор.

На какъв етап е техническата подготовка за еврозоната?

– БНБ и банковият сектор са на много напреднал етап от подготовката. Ние инвестираме сериозно в този процес и постигаме конкретни резултати и като институционална рамка, и като капацитет, и като логистика. Разбира се, има още какво да бъде направено. Представяме подробна информация на нашия уебсайт и чрез други платформи.

Редакционната отговорност за тази публикация е на BTA.