ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво представлява Европейският нюзрум?

Eвропейският нюзрум (ЕНР) е проект за сътрудничество, в който участват 20 европейски информационни агенции. В тази рамка агенциите се стремят да взаимодействат и да обменят информация, като така разширяват и обогатяват своите репортажи за Европа и ЕС. Журналистите, които отразяват „Европа“, се нуждаят от добри условия за работа в Брюксел. Това е една от причините за съществуването на проекта ЕНР. Репортажите на журналистите за „Европа“ са от съществено значение. В Брюксел се създава законодателство, което пряко засягат много милиони хора. Когато 20 европейски новинарски агенции, всяка от които има собствен национален поглед за Европа, използват общ нюзрум в Брюксел, всички печелят от разнообразието на гледните точки. Така се повишава качеството на журналистиката.

Кои агенции участват в ЕНР?

В това сътрудничество участват 20 новинарски агенции. Това са: dpa, AFP, AGERPRES, AMNA, ANP, ANSA, APA, ATA, Belga, БTA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, MIA, PAP, STA, Tanjug, TASR и UKRINFORM.

Кой има право да участва?

От решаващо значение за участието е заинтересованите агенции и медии да се ангажират със свободна и независима журналистика. Част от споразумението за участие е обвързващ правилник за всички партньори, който изисква основано на фактите и независимо отразяване.

Допълнителни изисквания за участие в ЕНР:

 • Агенцията трябва да предлага обща новинарска услуга с принос от своите
  новинарски отдели по теми “Политика“, „Бизнес“ и „Панорама/Човешки интереси“.
 • Новинарската агенция гарантира, че нейните служители в ЕНР са независими от влиянието на трети страни. Тази
  журналистическа независимост трябва да се проявява на практика и да се разпознава в изготвеното съдържание.
  Журналистите на агенцията се ангажират да спазват ценностите и стандартите за качество на ЕНР. Те включват проверка, журналистическо усърдие и прозрачност.
 • Участващите новинарски агенции трябва да са регистрирани в държава от ЕС, или в държава в процес на кандидатстване за присъединяване към
  ЕС. Последната група включва Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция. Новинарските агенции, регистрирани в Швейцария или Норвегия, също могат да участват.

  Какво отразява ЕНР?

  На агенциите е възложено да осигуряват цялостно отразяване на важни събития. Брюксел е мястото, където се договарят изключително важни за Европа решения. Ето защо всички агенции предлагат постоянно репортажи от Брюксел, за да предоставят на своите медийни клиенти богато и многостранно журналистическо съдържание. Агенциите на ЕНР обменят идеи и разработват журналистическо съдържание за съвместния сайт на Нюзрума, който предоставя преглед на най-важните събития в отразяването на всяка агенция за Европа и ЕС от гледна точка на съответната страна. Сайтът предлага съдържание от участващите агенции на немски, английски и френски език. По- късно ще бъдат добавени и други езици. На сайта ще се показва съкратено и подбрано съдържание, което е било разпространено преди това от отделните агенции. В разработка е издаването на бюлетин.

  Как е организирано сътрудничеството между агенциите?

  Съдържанието ще се изготвя в нюзрума в Брюксел от юни 2022 година. Ако пандемията наложи, е възможно и временно виртуално или хибридно сътрудничество. На място журналистите на агенциите могат да работят един до друг, да обменят информация и да се свързват пряко. Основна услуга на ЕНР ще бъдат възможностите за обучение и събитията. Първоначално те ще бъдат виртуални или хибридни. Работният език на ЕНР е английски.

  Освен тясното сътрудничество, допълнително предимство на ЕНР ще бъде споделената технологична и информационна инфраструктура, която ще помогне за надеждно, критично и фактологично отразяване на събитията от Брюксел. Когато става въпрос за осигуряване на партньори за интервюта, силата на мрежата не бива да се подценява. Тя открива нови възможности за сътрудничество между агенциите. Това ще бъде сътрудничество на високо равнище.

  Кой има полза от това?

  Ключово за проекта е съвпадението на интересите на ЕС и на новинарските агенции. Агенциите имат задачата да осигурят цялостно отразяване на важни събития. Брюксел е мястото, където се договарят изключително важни за Европа решения. Затова всички агенции отразяват непрекъснато събитията от Брюксел, за да предоставят на своите медийни клиенти богато и многостранно съдържание. ЕНР допринася за равния достъп до информация. Всички медии, които използват услугите на агенциите, се възползват от оптималното оборудване и работата в мрежа на кореспондентите в Брюксел.

  Как ЕНР противодейства на разпространението на фалшиви новини и дезинформация?

  Качествената журналистика действа като имунна система срещу дезинформацията. В това отношение новинарските агенции и ЕС имат сходни интереси. Агенциите се задължават да отразяват фактите по независим начин. В Европа има големи и малки агенции с много различен икономически потенциал.

  ЕНР има важен принос за предоставянето на по-малките новинарски агенции на достъп до източници и най-добрата среда за работа в центъра на мястото, където се взимат решенията в Брюксел. В Европейския нюзрум се предвиждат курсове за обучение и събития за насърчаване на цифровата образованост на журналистите, например при проверкатата на фактите, тъй като най-добрата защита срещу дезинформацията и пропагандата са фактите. Те трябва да бъдат представяни трезво и ясно, така както ги представят новинарските агенции. Това е нашата работа.

  Как се осигурява независимост и многообразие в журналистиката?

  Вярваме, че основната ни задача е да насърчаваме фактологичната и независимата журналистика. Тя е в основата на обществото. В тази рамка ще продължим да отразяваме критично и независимо въпросите на на ЕС. Няма да има никаква възможност за оказване на каквото и да било влияние върху репортажите. Всяка агенция произвежда своите услуги и носи отговорност за собственото си съдържание. Основната задача на една новинарска агенция е и остава: да предоставя безпристрастна и независима информация на всички медии и институции, ползващи услугите на тези агенции. Затова в този проект е изключително важно всички партньори да се ангажират със свободна и независима журналистика. Когато 20 европейски новинарски агенции, всяка от които има собствен национален поглед за Европа, използват общ нюзрум в Брюксел, всички печелят от разнообразието на гледните точки. Благодарение на тази мрежа се повишава качеството на журналистиката.

  Получават ли агенциите в ЕНР подкрепа за своите репортажи за Европа?

  Всяка от участващите агенции се възползва от работата в мрежа на журналистите международници. Силата на мрежата не бива да се подценява при намирането на събеседници за интервюта. Сътрудничеството открива напълно нови възможности. За нас е важно всички агенции в Нюзрума да работят заедно на равни начала. Оттук и концепцията за финансиране, която помага за създаването на равни възможности за всички. Същевременно Нюзрумът осигурява много по-високо равнище на разбиране на съответните теми и по-широки гледища, благодарение на личните контакти на колегите на място. Това е от полза за всички – без значение колко голяма или малка е съответната партньорска агенция.

  Как ЕНР може да допринесе за по-доброто разбиране на ЕС и събитията в Европа?

  Европейският нюзрум ще повиши значително качеството на репортажите и тяхната независимост. Журналистите, които отразяват Европа, се нуждаят от добри работни условия в Брюксел. Работим усилено за постигането на тази цел. Репортажите на журналистите от Брюксел са от съществено значение, тъй като тук се изготвят правила, които пряко засягат милиони хора не само в държавите от ЕС, а и в кандидатстващите за присъединяване страни.