Το Βέλγιο θα παραδώσει στην Ουκρανία πιθανόν ακόμη και εντός του τρέχοντος έτους μαχητικά αεροσκάφη F-16.

“Σε συντονισμό με τους συμμάχους μας και τους εταίρους του συνασπισμού F-16, η χώρα μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνει την παράδοση, εάν είναι δυνατόν πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους”, ανέφερε η υπουργός άμυνας της χώρας, Λουντιβίν Ντεντοντέρ.

Στα συμπεράσματα της τελευταίας Συνόδου Κορυφής, οι «27» ηγέτες των κρατών-μελών τόνισαν «πρέπει να παρασχεθούν επειγόντως στην Ουκρανία μέσα αεράμυνας και να επιταχυνθεί και να ενταθεί η παροχή κάθε αναγκαίας στρατιωτικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων βλημάτων πυροβολικού και πυραύλων». Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο όσον αφορά τις προτάσεις για τη διοχέτευση έκτακτων εσόδων προερχόμενων από ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους. Η στρατιωτική υποστήριξη θα παρασχεθεί με πλήρη σεβασμό της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

Τη συντακτική ευθύνη για τη δημοσίευση έχει το AMNA.