Μαθητές και μαθήτριες από πέντε σχολεία της Ελλάδας μιλούν για την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές στη γειτονιά τους

Μαθητές και μαθήτριες από πέντε σχολεία της Ελλάδας μιλούν για την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές στη γειτονιά τους

Μαθητές προσπάθησαν να παρουσιάσουν τη διάσταση που παίρνει η κλιματική κρίση στη δική τους “γειτονιά” και να μοιραστούν τις ιστορίες τους