Kratke EU vijesti

DIGEST

EU Digest sažet je pregled glavnih europskih vijesti novinskih agencija koje sudjeluju u European Newsroomu. Sve agencije nude pregled dominantnih tema pojedinog tjedna te daju uvid kako se EU politika percipira u njihovim zemljama. Uzeti svi zajedno, oni daju doista paneuropsku sliku.

Svaka agencia za enr odabire svoje najvažnije vijesti tjedna na temelju svojih EU vijesti. Za čitanje bilo koje kompilacije, odaberite odgovarajući jezik iz menija. Za više EU vijesti obratite se agencijama.

die europäische Berichterstattung der teilnehmenden
uns bitte hier.