GYIK

Mi az European Newsroom?

A European Newsroom (enr) 19 európai hírügynökség együttműködésével létrejött projekt. Ennek keretében az ügynökségek hálózatba szerveződnek és információt cserélnek, ezáltal élénkítve és gazdagítva az Európáról és az EU-ról szóló tudósításaikat. Az Európáról tudósító újságíróknak jó munkakörülményekre van szükségük Brüsszelben. Ez az egyik oka az enr létrehozásának. Az Európáról szóló újságírói tudósítások alapvető fontosságúak. Brüsszelben sok millió embert közvetlenül érintő szabályozások születnek. Amikor 19 európai hírügynökség, amelyek mindegyike saját országa nézőpontjából tekint Európára, egy közös brüsszeli hírszerkesztőséget használ, mindenkinek hasznos a nézőpontok sokfélesége. A hálózatépítésnek köszönhetően az újságírás minősége is javul.

Milyen ügynökségek vesznek részt az enr-ben?

Összesen 20 hírügynökség működik együtt. Ezek a következők: dpa, AFP, AGERPRES, AMNA, ANP, ANSA, APA, ATA, Belga, BTA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, MIA, PAP, STA, Tanjug, TASR és UKRINFORM.

Ki jogosult a részvételre?

A részvételhez elengedhetetlen, hogy az érdekelt ügynökségek és médiumok a szabad és független újságírás elkötelezettjei legyenek. A részvételi megállapodás része egy mindenkire nézve kötelező alapszabály, amely megköveteli a tényszerű és független tudósítást.

A részvétel további feltételei:

 • A hírügynökségnek általános hírszolgáltatást kell nyújtania a politikai, üzleti és társadalmi témákat feldolgozó hírszerkesztőségei hozzájárulásával.
 • A hírügynökség garantálja, hogy az enr-ben dolgozó munkatársai függetlenek bárki befolyásától. Ennek az újságírói függetlenségnek a gyakorlatban is meg kell nyilvánulnia, és az előállított tartalomban is felismerhetőnek kell lennie. A hírügynökség újságírói elkötelezik magukat az enr értékei és minőségi normái mellett. Ezek közé tartozik az információk ellenőrzése, az újságírói alaposság és az átláthatóság.
 • Az enr-ben az EU tagállamaiban vagy a tagjelölt államokban bejegyzett hírügynökségek vehetnek részt. Ez utóbbi országok csoportjába tartozik Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország. A Svájcban vagy Norvégiában bejegyzett hírügynökségek szintén részt vehetnek.

  Miről számol be az enr?

  A hírügynökségek feladata átfogóan tudósítani a fontos eseményekről. Brüsszel az a hely, ahol az Európa számára rendkívül fontos döntésekről tárgyalnak. Ezért az összes hírügynökség folyamatosan tudósít Brüsszelből, hogy a médiaügyfeleiknek gazdag és sokrétű újságírói tartalmat nyújthassanak. Az enr-ben részt vevő hírügynökségek eszmét cserélnek, és újságírói tartalmakat dolgoznak ki az enr közös honlapja számára, amely áttekintést nyújt az egyes hírügynökségek európai és uniós tudósításainak legfontosabb fejleményeiről az adott ország szemszögéből. A weboldalon a részt vevő hírügynökségek tartalmai német, angol és francia nyelven érhetők el. A későbbiekben a kínálat további nyelvekkel is bővülni fog. Az enr honlapja az egyes hírügynökségek hírfolyamain korábban megjelent tartalmak rövidített változatából közöl válogatást. Emellett az enr hírlevelet is készít.

  Hogyan szerveződik a hírügynökségek közötti együttműködés?

  A tartalmakat 2022 júniusától a brüsszeli szerkesztőségben állítják elő. Világjárvány esetén ideiglenesen online vagy hibrid együttműködésre is lehetőség nyílik. A szerkesztőségben a hírügynökségek újságírói egymás mellett dolgozhatnak, és közvetlenül cserélhetnek információkat. Az enr alapszolgáltatásai közé tartoznak majd a képzésések és rendezvények. Kezdetben ezek online vagy hibrid formában zajlanak majd. Az enr munkanyelve az angol.

  A szoros együttműködés mellett az enr további előnye a közös technológiai és hírfolyam-infrastruktúra, amely elősegíti a megbízható, kritikus és tényszerű brüsszeli tudósításokat. Nem szabad alábecsülni az ügynökséghálózat tekintélyének szerepét az interjúalanyok megnyerésében. Ez új együttműködési lehetőségeket kínál a hírügynökségeknek. Ez egy szemmel látható együttműködés lesz.

  Kinek javát szolgálja ez?

  There is a crucial juncture in the project where the interests of the EU and the news agencies converge. The agencies have the task of providing comprehensive coverage of important events. Brussels is a place where highly relevant decisions for Europe are negotiated. That’s why all the agencies report from Brussels continuously, in order to provide their media customers with a rich and multifaceted offering. The European Newsroom makes a contribution toward equal access to information. Ultimately, all the media outlets that use agency services benefit from the optimal equipment and networking of correspondents in Brussels.

  Hogyan lép fel az enr az álhírek és a dezinformáció terjedése ellen?

  A minőségi újságírás immunrendszerként működik a dezinformációval szemben. Ilyen szempontból hasonlóak a hírügynökségek és az EU érdekei. A hírügynökségek vállalják, hogy tényeket közölnek és pártatlanul tudósítanak. Európában nagyobb és kisebb hírügynökségek is működnek, nagyon eltérő anyagi lehetőségekkel.

  Az European Newsroom fontos szerepet játszik abban, hogy Brüsszelben, az európai döntéshozatal központjában, a kisebb hírügynökségek hozzáférhessenek a forrásokhoz és a legjobb infrastruktúrához. Az újságírók digitális kompetenciáinak fejlesztésére képzéseket és rendezvényeket terveznek az European Newsroom keretében, többek közt a tényellenőrzés területén, ugyanis a dezinformáció és a propaganda ellen a tények jelentik a leghatékonyabb védelmet. Ezeket higgadtan és világosan kell bemutatni, ahogyan a hírügynökségek is közvetítik. Ez a mi feladatunk.

  Hogyan garantáljuk az újságírói függetlenséget és a sokszínűséget?

  Alapvető feladatunknak tekintjük a tényközlő, független újságírás előmozdítását. Ez képezi a társadalom egyik alapját. Ennek szellemében továbbra is kritikusan és pártatlanul fogunk beszámolni az uniós kérdésekről. A tudósításokba való beleszólásra semmilyen módon nincs lehetőség. Minden egyes hírügynökség maga állítja elő híranyagait és maga felel tartalmukért. Egy hírügynökség alapvető feladata, hogy pártatlan és független tájékoztatást nyújtson minden olyan médiumnak és intézménynek, amely előfizet szolgáltatásaira. Ezért kulcsfontosságú, hogy a projekt minden partnere a szabad és független újságírás mellett kötelezze el magát. Ha 20 európai hírügynökség, amelyek mindegyike országának saját nézőpontjából szemléli Európát, egy közös brüsszeli szerkesztőséget használ, akkor mindenki profitál a nézőpontok sokféleségéből. A hálózatépítésnek köszönhetően az újságírás minősége is javul.

  Kapnak-e támogatást az enr-ben működő hírügynökségek az Európáról szóló tudósításaikhoz?

  A részt vevő hírügynökségek mindegyikének haszna származik a nemzetközi újságírók hálózatából. Nem szabad alábecsülni a hálózat erejét, amikor interjúpartnereket kell találni. Teljesen új lehetőségek számára nyit utat ez az együttműködés. Fontos számunkra, hogy a szerkesztőségben minden hírügynökség egyenrangúként dolgozzon együtt. Ezt a célt szolgálja a finanszírozási elképzelés, amely mindenki számára esélyegyenlőséget teremt. Ugyanakkor a hírszerkesztőség a releváns témák mélyebb megértését és szélesebb látószöget biztosít azáltal, hogy a kollégák a helyszínen építenek ki személyes kapcsolatokat. Ez mindenki számára előnyös – függetlenül attól, hogy mekkora az illető partner hírügynökség.

  Hogyan járulhat hozzá az enr az EU és az európai fejlemények behatóbb megértéséhez?

  Az European Newsroom nagymértékben javítani fogja a tudósítások minőségét és függetlenségét. Az Európáról tudósító újságíróknak jó munkakörülményekre van szükségük Brüsszelben. Keményen dolgozunk ennek a célnak az elérésén. Az újságírók brüsszeli tudósításai alapvető fontosságúak, hiszen itt olyan jogszabályok születnek, amelyek közvetlenül érintenek sokmillió embert, és nemcsak az EU tagállamaiban, hanem a tagjelölt országokban is.