DEN HAAG/BRUSSEL – De Europese Commissie gaat op klemmend verzoek van Nederland plannen maken om een uit gewone mest gemaakte kunstmestvervanger toe te laten. Het kabinet is blij met die toezegging, na een reeks tegenslagen voor de Nederlandse landbouw uit Brussel.

Nederland, dat het stikstofprobleem nog altijd voelt knellen, denkt met kunstmestalternatief Renure meerdere vliegen in een klap te slaan. Boeren kunnen de mest van koeien en ander vee waar ze nu mee verlegen zitten benutten. Bovendien hebben ze minder kunstmest uit het buitenland nodig.

Na lang lobbyen wist Nederland ook een flink aantal andere EU-landen voor het idee te winnen. Maar de Europese Commissie, die voorstellen zou moeten doen om Renure toe te laten, maakte er lang weinig werk van.

Dat is nu veranderd, laat het ministerie van Landbouw weten. Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren voor boeren Renure ook daadwerkelijk zouden kunnen gebruiken, maar het ministerie spreekt van “een positief signaal”.

(22 maart 2024)

De redactionele verantwoordelijkheid van deze publicatie ligt bij ANP.