Brussel – De lidstaten van de Europese Unie bestuderen de mogelijke inzet van een militaire missie om de koopvaardijschepen in de Rode Zee te beschermen tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen, zo is vrijdag in diplomatieke kringen vernomen. De ministers van Buitenlandse Zaken zouden op 22 januari een voorstel bespreken.

De EU zou meer bepaald een bijdrage willen leveren aan ‘Prosperity Guardian’, de missie die wordt geleid door de Verenigde Staten. Volgens het Duitse persbureau DPA werkt de Europese diplomatieke dienst (EEAS) reeds aan voorstellen voor de ministers. Daarin is onder meer sprake van een ontplooiing van oorlogsschepen en verkenningsvliegtuigen.

“We bestuderen als Europese Unie intensief hoe we kunnen bijdragen aan een stabilisering van de situatie in de Rode Zee. We moeten samen in een Europees kader beslissen”, zo bevestigde de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock vanuit Kuala Lumpur. “De Houthi’s zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van hun daden. Ze moeten onmiddellijk stoppen met hun aanvallen tegen koopvaardijschepen.”

“We bestuderen als Europese Unie intensief hoe we kunnen bijdragen aan een stabilisering van de situatie in de Rode Zee.”

Duits minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock

Spanje heeft alvast laten weten dat het geen bijdrage levert. “We weten nog niet of de Europese Unie een nieuwe missie gaat opzetten”, maar “Spanje gaat er niet aan deelnemen, want we dragen al bij aan 17 missies”, zo verklaarde minister van Defensie Margarita Robles. “De positie van Spanje met betrekking tot dit onderwerp is steeds duidelijk geweest.”

De EU overwoog vorig jaar al een uitbreiding van haar operatie Atalanta, die tot doel heeft om de scheepvaart voor de kust van Somalië te beschermen. Aan die missie neemt Spanje deel, maar Madrid blokkeerde een uitbreiding. Volgens de Spaanse pers zijn er interne redenen voor deze houding. De radicale linkse coalitiepartner van premier Pedro Sanchez, Sumar, staat zeer vijandig tegenover het Amerikaanse buitenlands beleid.

Sinds de start van de oorlog tussen Israël en de extremistische Palestijnse organisatie Hamas in de Gazastrook voeren de Houthi-rebellen regelmatig aanvallen uit op koopvaardijschepen in de Rode Zee. De rebellen, die sinds de burgeroorlog in Jemen een groot deel van het land controleren, maken deel uit van een door Iran gesteunde regionale “as van verzet” tegen Israël en zijn bondgenoten.
De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de voorbije weken hun militaire acties tegen de Houthi’s opgevoerd.

Vrijdagochtend hebben ze met steun van Nederland, Canada en Bahrein aanvallen uitgevoerd op infrastructuur van de rebellen. Het doet de vrees op een uitbreiding van het conflict in de regio toenemen.

12/01/2024

Belgisch EU-voorzitterschap aan de bak om wet over platformwerkers te deblokkeren

Namen – Het Belgische EU-voorzitterschap moet de komende dagen vol aan de bak om de richtlijn over platformwerkers recht te trekken nadat een compromis met het Europees Parlement tot ieders verrassing niet voldoende steun heeft gekregen onder de lidstaten. Indien België de lidstaten binnen twee weken niet op één lijn kan zetten, dreigt de tekst niet meer goedgekeurd te raken in deze legislatuur, zo is vernomen op een informeel beraad van de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken in Namen.

In december had het Spaanse EU-voorzitterschap met het Europees Parlement een compromis bereikt over een richtlijn die moet zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van miljoenen werknemers van digitale platforms zoals Uber, Deliveroo of Bolt. De richtlijn moet de schijnzelfstandigheid in de sector aanpakken en verzekeren dat de platformwerkers een correct statuut hebben.

Enkele dagen later bleek er op een vergadering van de ambassadeurs van de 27 lidstaten echter onvoldoende steun. Twaalf lidstaten (de Baltische staten, Bulgarije, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Zweden en Ierland) kantten zich tegen het compromis, terwijl Duitsland zich diende te onthouden wegens onenigheid in de regeringscoalitie in Berlijn.

Werk op de plank dus voor het nieuwe Belgische voorzitterschap, dat de komende dagen de lidstaten een nieuw compromis wil voorleggen. De Baltische staten, Hongarije en Tsjechië zouden niet te vermurwen zijn, maar er zijn naar verluidt mogelijkheden om de weerstand van de andere lidstaten weg te poetsen.

“In de contacten die we gisterenavond en vanmorgen hebben gehad, voelen we een wil om te landen, op voorwaarde dat we een antwoord kunnen bieden op een reeks vragen”, zei minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) donderdag aan Belga in de marge van de informele ministerraad in Namen.

“We voelen een wil om te landen, op voorwaarde dat we een antwoord kunnen bieden op een reeks vragen.”

Belgisch minister van Werk Pierre-Yves Dermagne moet een nieuw compromis zoeken onder de lidstaten

Sommige landen halen een te zware administratieve last aan, andere willen een clausule om nationale akkoorden voorrang te geven op de richtlijn, ook als die akkoorden minder sterk zouden zijn dan de Europese tekst, legde Dermagne uit. Hij kijkt uit naar de naam van zijn (nieuwe) Franse collega, gezien het gewicht van het land om een gekwalificeerde meerderheid (55 procent van de lidstaten die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen) achter een nieuwe tekst te scharen.

Hoe dan ook, de tijd tikt. Indien de lidstaten binnen twee weken niet met een nieuw voorstel bij het Europees Parlement kunnen aankloppen, dan wordt het “bijzonder moeilijk” om de hele besluitvormingsprocedure af te ronden voor het einde van de legislatuur, klinkt het in Belgische hoek. Er moet immers opnieuw met de Europarlementsleden onderhandeld worden, en nadien moet dat akkoord ook nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement, dat in april zijn laatste plenaire zitting heeft.

Eurocommissaris voor Sociale Zaken Nicolas Schmit onderstreepte nogmaals het belang van de richtlijn. Het is de eerste Europese wetgeving over werk dat wordt geregeld door algoritmes en de impact ervan zou ook buiten Europa voelbaar zijn, onderstreepte hij. Hij kon daarbij op bijval rekenen van Gilbert Houngbo, de directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die eveneens in Namen aanwezig was.

11/01/2024

Landbouw- en milieuorganisaties demonstreren tegen versoepeling Europese ggo-wetgeving

Brussel – Een honderdtal mensen heeft donderdag op het Luxemburgplein voor het Europees Parlement opnieuw geprotesteerd tegen een Europees voorstel tot versoepeling van de wetgeving voor genetisch gewijzigde organismen (ggo’s). Ze vrezen een impact op de keuzevrijheid voor de producenten en consumenten en een toename van de invloed en macht van grote industriële spelers.

“Een verregaande deregulering van deze nieuwe gentechnieken houdt te veel risico’s in voor mens, milieu en onze landbouwers”, aldus de organisaties. Daarom roepen ze federaal minister van Landbouw David Clarinval, die de vergadering van de Europese ministers van Landbouw voorzit, op om zijn voet van het gaspedaal te halen en de bezorgdheden van de organisaties ter harte te nemen.

De actie werd gesteund door onder meer Boerenforum (dat opkomt voor eerlijke, autonome, solidaire en agro-ecologische praktijken van de boerenlandbouw), Demeter (dat instaat voor het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding), Voedsel Anders (een overkoepelende organisatie rond duurzame landbouw en voeding waartoe onder meer Broederlijk Delen hoort) en BioForum (de sectororganisatie voor biolandbouw en -voeding).

Hun bezorgdheden spitsen zich toe op twee grote zaken. In de eerste plaats vrezen ze dat door de nieuwe regelgeving die momenteel wordt besproken, de bioboeren zelf niet meer aan de slag zullen kunnen gaan met veredeling en zich zullen moeten buigen naar de wetten van de grote industriële spelers. Bovendien zouden die ook patenten kunnen nemen om die daarna af te dwingen.

“Het idee dat we met techniek de crisissen gaan oplossen, is gewoon van de pot gerukt. Een ecologische crisis los je op door een overheidsbeleid dat ecologisch is en niet door met nieuwe technieken hocus pocus te beginnen doen. Want degenen die die nieuwe technieken bezitten, zijn de grote spelers die ons tot nog toe tot aan de rand van de afgrond hebben gebracht”, stelt Tijs Boelens van Boerenforum.

Ten tweede willen de bioboeren ook de vrijheid behouden om zonder genetisch gewijzigde organismen (ggo’s) aan de slag te gaan. Dat label garanderen zal volgens hen echter worden bemoeilijkt als het risico op contaminatie bestaat. “Uit een bevraging uit 2021 blijkt dat meer dan acht op de tien consumenten willen weten wat ze eten. Ook nieuwe ggo’s moeten daarom niet enkel getest maar ook gelabeld worden en traceerbaar zijn, iets wat het nieuwe wetsvoorstel nu niet voorziet”, onderlijnt Sara Van Dyck van BioForum.

De organisaties betwisten ook dat de nieuwe regelgeving beter zou zijn voor het klimaat door gewassen klimaatbestendiger te maken. In het verleden hebben innovaties namelijk net geleid tot meer resistentie, klinkt het.

11/01/2024

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt minstens tweemaal per week gepubliceerd, op maandag en donderdag.