Europe in Brief

Europe in Brief ’ prezentuje europejskie relacje agencji informacyjnych uczestniczących w European Newsroom. W swoich najlepszych artykułach wszystkie agencje przedstawiają przegląd najważniejszych tematów tygodnia. Dzięki krajowej perspektywie uczestniczące agencje rzucają światło na to, jak polityka UE jest w ich państwach postrzegana. W ten sposób każdy artykuł przedstawia specyficzną dla danego kraju perspektywę polityki UE. Wszystkie razem dają prawdziwie ogólnoeuropejski obraz.

Każda agencja enr wybiera swoje najlepsze artykuły tygodnia w oparciu o ich zasięg w UE. Aby przeczytać którykolwiek z artykułów, należy wybrać odpowiedni język z menu. Aby uzyskać więcej informacji na temat UE, prosimy o kontakt z agencjami.

KE podwyższyła prognozy wzrostu PKB dla Polski; w 2024 r. ma to być 2,8 proc.

Oczekuje się, że głównym czynnikiem wzrostu będzie konsumpcja prywatna, czemu będą sprzyjać szybko rosnące płace, dodatkowe wsparcie społeczne ze strony rządu zwiększające dochody, poprawa nastrojów konsumentów i wygasająca presja inflacyjna