ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je to Európsky newsroom?

Európsky newsroom (enr) je projekt spolupráce, do ktorého je zapojených 20 európskych spravodajských agentúr. V rámci neho sa agentúry snažia nadviazať kontakty a vymieňať si informácie, čím oživujú a obohacujú svoje spravodajstvo o Európe a EÚ. Novinári, ktorí pokrývajú tému „Európa“, potrebujú dobré pracovné podmienky v Bruseli. To je jeden z dôvodov, prečo realizujeme projekt enr. Novinárske spravodajstvo o „Európe“ je nevyhnutné. V Bruseli sa zavádzajú nariadenia, ktoré sa priamo dotýkajú mnohých miliónov ľudí. Keď 20 európskych spravodajských agentúr, z ktorých každá má svoj vlastný národný pohľad na Európu, využíva spoločnú redakciu v Bruseli, všetci profitujú z rôznorodosti pohľadov. Vďaka tomuto prepojeniu sa zvyšuje kvalita žurnalistiky.

Ktoré agentúry sú zapojené do enr?

Na tejto spolupráci sa zúčastňuje 20 tlačových agentúr. Sú to: dpa, AFP, AGERPRES, AMNA, ANP, ANSA, APA, ATA, Belga, BTA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, MIA, PAP, STA, Tanjug, TASR a UKRINFORM.

Kto sa môže zúčastniť?

Pre účasť je rozhodujúce, aby sa zainteresované agentúry a médiá zaviazali k slobodnej a nezávislej žurnalistike. Súčasťou dohody o účasti je záväzný štatút pre všetkých partnerov, ktorý vyžaduje vecné a nezávislé spravodajstvo.

Ďalšie požiadavky na účasť v enr:

 • Agentúra musí ponúkať všeobecný spravodajský servis s príspevkami zo svojich spravodajských redakcií venujúcich sa politike, ekonomike a všeobecným záležitostiam.
 • Spravodajská agentúra garantuje, že jej zamestnanci v enr sú nezávislí od vplyvu tretích strán. Táto novinárska nezávislosť musí byť prítomná a rozpoznateľná aj v produkovanom obsahu. Novinári agentúry sa zaväzujú dodržiavať hodnoty a štandardy kvality enr. Medzi ne patrí overovanie, novinárska dôslednosť a transparentnosť.
 • Zúčastnené tlačové agentúry musia byť registrované v členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý sa o členstvo v EÚ uchádza. Do tejto druhej skupiny patria Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko. Zúčastniť sa môžu aj tlačové agentúry registrované vo Švajčiarsku alebo Nórsku.

  O čom informuje enr?

  Úlohou agentúr je poskytovať komplexné spravodajstvo o dôležitých udalostiach. Brusel je miestom, kde sa rokuje o veľmi dôležitých rozhodnutiach pre Európu. Preto všetky agentúry ponúkajú nepretržité spravodajstvo z Bruselu, aby svojim mediálnym klientom poskytli bohatý a mnohostranný novinársky obsah. Agentúry enr si vymieňajú nápady a pripravujú novinársky obsah pre spoločnú webovú stránku enr, ktorá poskytuje prehľad najdôležitejších udalostí v rámci spravodajstva každej agentúry o Európe a EÚ z pohľadu príslušnej krajiny. Webová stránka ponúka obsah zúčastnených agentúr v nemčine, angličtine a francúzštine. Ďalšie jazyky budú pridané neskôr. Na webovej stránke enr sa bude zobrazovať vybraný a skrátený obsah, ktorý bol predtým distribuovaný v servisoch jednotlivých agentúr. Okrem toho sa pripravuje newsletter.

  Ako je organizovaná spolupráca medzi agentúrami?

  Obsah sa bude vytvárať v bruselskej redakcii od júna 2022. Ak by to bolo v dôsledku pandémie potrebné, je možná aj dočasná virtuálna alebo hybridná spolupráca. Na mieste môžu agentúrni novinári pracovať spolu a priamo si vymieňať skúsenosti a nadväzovať kontakty. Hlavnou službou enr budú možnosti školení a organizovanie podujatí. V počiatočnej fáze sa budú konať virtuálne alebo hybridnou formou. Pracovným jazykom enr je angličtina.

  Okrem úzkej spolupráce bude ďalšou výhodou enr spoločná technologická a spravodajská infraštruktúra, ktorá umocní spoľahlivé, kritické a vecné spravodajstvo z Bruselu. Silu a schopnosti enr netreba podceňovať ani pokiaľ ide o zabezpečenie respondentov na spoločné rozhovory. To otvára nové možnosti spolupráce medzi agentúrami. Bude to spolupráca na pertnerskej úrovni.

  Kto má z enr prospech?

  V tomto projekte je kľúčovým bodom fakt, že záujmy EÚ a spravodajských agentúr sa zbiehajú. Úlohou agentúr je poskytovať komplexné spravodajstvo o dôležitých udalostiach. Brusel je miestom, kde sa rokuje o veľmi dôležitých rozhodnutiach pre Európu. Preto všetky agentúry priebežne informujú z Bruselu, aby svojim mediálnym zákazníkom poskytli bohatú a mnohostrannú ponuku spravodajstva. Európsky newsroom (enr) prispieva k rovnakému prístupu k informáciám. V konečnom dôsledku všetky médiá, ktoré využívajú služby agentúr, profitujú z optimálneho vybavenia a prepojenia korešpondentov v Bruseli.

  Ako enr bojuje proti šíreniu falošných správ a dezinformácií?

  Kvalitná žurnalistika pôsobí ako imunitný systém proti dezinformáciám. V tomto ohľade majú tlačové agentúry a EÚ podobné záujmy. Agentúry sa zaväzujú informovať vecne a nezávisle. V Európe existujú veľké a malé agentúry s veľmi rozdielnym ekonomickým potenciálom.

  The European Newsroom makes an important contribution to providing smaller news agencies with access to sources and a top production infrastructure in the central European decision-making hub of Brussels. In the European Newsroom, training courses and events are planned to promote the digital competence of journalists, for example in the area of fact-checking, because the best protection against disinformation and propaganda are facts. They should be presented soberly and in a clear manner, as delivered by news agencies. That’s our job

  Ako je zaručená novinárska nezávislosť a rozmanitosť?

  Za svoju hlavnú úlohu považujeme podporu vecnej a nezávislej žurnalistiky. Je to jeden zo základných pilierov spoločnosti. V tomto rámci budeme naďalej kriticky a nezávisle informovať o otázkach EÚ. Nebude existovať žiadna možnosť akokoľvek ovplyvňovať spravodajstvo. Každá agentúra vytvára svoje služby a je zodpovedná za svoj vlastný obsah. Základnou úlohou spravodajskej agentúry je a zostáva poskytovať nestranné a nezávislé informácie všetkým médiám a inštitúciám, ktoré si tieto služby agentúry predplatia. Preto je v tomto projekte veľmi dôležité, že sa všetci partneri zaviazali k slobodnej a nezávislej žurnalistike. Keď 20 európskych tlačových agentúr, z ktorých každá má svoj vlastný národný pohľad na Európu, využíva spoločnú redakciu v Bruseli, všetci profitujú z rôznorodosti pohľadov. Vďaka tomuto prepojeniu sa zvyšuje kvalita žurnalistiky.

  Pomáha enr agentúram zlepšiť spravodajstvo o EÚ?

  Každá zo zúčastnených agentúr profituje zo sieťovania medzinárodných novinárov. Silu siete by sme nemali podceňovať, pokiaľ ide o hľadanie respondentov na rozhovory. Spolupráca otvára úplne nové možnosti. Je pre nás dôležité, aby všetky agentúry v newsroome spolupracovali na princípe rovnocennosti. Preto vznikla koncepcia financovania, ktorá pomáha vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých. Zároveň newsroom pomáha v procese porozumieť relevantným témam vďaka osobnému prepojeniu kolegov na mieste. Z toho profitujú všetci – bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je daná agentúra.

  Ako môže enr prispieť k lepšiemu pochopeniu EÚ a vývoja v Európe?

  Európsky newsroom výrazne zvýši kvalitu spravodajstva a jeho nezávislosť. Novinári pokrývajúci európske témy potrebujú dobré pracovné podmienky v Bruseli. Na dosiahnutí tohto cieľa intenzívne pracujeme. Spravodajstvo novinárov z Bruselu je nevyhnutné, pretože tam sa stanovujú nariadenia, ktoré priamo ovplyvňujú mnoho miliónov ľudí nielen v členských štátoch EÚ, ale aj v kandidátskych krajinách.