Minister vnútra R. Mikulec: Slovensko zachováva svoj postoj ohľadom ochrany vonkajších hraníc EÚ

Brusel – Slovensko si pri debatách o migrácii zachováva svoj kontinuálny postoj, ktorým je potreba prísnejšej ochrany vonkajších hraníc EÚ. Uviedol to v piatok dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec po dvojdňovom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v Bruseli.

Mikulec pripomenul, že ministri členských krajín EÚ sa spoločne zhodli na potrebe zmien v oblasti vízovej politiky, na revízii suspenzného mechanizmu, teda dočasného pozastavenia vízového režimu pre niektoré tretie krajiny. Zhodu našli aj v potrebe pozastavenia výnimiek bezvízového styku v prípade potreby, ak niektorá z tretích krajín poruší nastavené pravidlá.  

V bezvízovom režime s EÚ je 61 tretích krajín; rada ministrov súhlasila s tým, že bude potrebné identifikovať prioritné. Jasná zhoda bola aj na potrebe harmonizácie vízovej politiky EÚ s krajinami západného Balkánu. V problematike nelegálnej migrácie bola podčiarknutá potreba úzkej spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu a tiež jasný spoločný postup v boji proti prevádzačom.

Mikulec svojich rezortných kolegov v Bruseli informoval o kontinuálnom postoji slovenského rezortu vnútra. Zdôraznil, že dôležité je posilnenie riadenia vonkajších hraníc EÚ, čo je podľa jeho slov aj postoj krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ako aj väčšie zapojenie agentúry Frontex či odstránenie kontrol na vnútorných hraniciach. Tie by mali byť až krajným riešením.

Rada ministrov podporila význam efektívnych návratov utečencov bez nároku na azyl, čo je nevyhnutné pre fungovanie dôveryhodnej migračnej politiky. Ministri vnútra a spravodlivosti EÚ sa venovali aj bezpečnostným aspektom v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine a s tým spojenou bezpečnostnou situáciou v Moldavsku. EÚ a Moldavsko sa na spolupráci v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti dohodli vlani v júli.

Mikulec dodal, že v nadväznosti na rokovania ministrov vnútra sa v piatok konalo plenárne zasadnutie Centra podpory EÚ pre vnútornú bezpečnosť a riadenie hraníc, na ktorom sa zúčastnila aj moldavská ministerka vnútra Anna Revencová. Témou tohto podujatia bola výmena poznatkov a posilnenie strategických a odborných znalostí EÚ a Moldavska v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.

Minister vnútra SR v bilaterálnom dialógu s Revencovou vyjadril podporu a solidaritu Moldavsku. Podľa jeho slov piatkové zasadnutie upozornilo na existujúce hrozby na vonkajších hraniciach EÚ, ktorým musia všetky členské štáty v EÚ venovať pozornosť v záujme zachovania bezpečnosti v celej Únii. (10. marca)

Protirasistická komisia Rady Európy: Slovensko neplní odporúčania z roku 2020

Brusel/Štrasburg – Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI) v piatok zverejnila plnenie prioritných odporúčaní v Českej republike a na Slovensku z roku 2020.

V prípade Slovenska dospela k záveru, že úrady zatiaľ neimplementovali odporúčanie na vypracovanie akčného plánu pre osoby z LGBTI komunity a len čiastočne implementovali odporúčanie poskytovať povinnú predškolskú výchovu malým deťom  aj v obciach so značným podielom rómskeho etnika.

ECRI funguje v rámci Rady Európy (RE) a vo svojich záveroch poukazuje na pretrvávajúce odkladanie prijatia akčného plánu a súvisiacej legislatívy na posilnenie rovnosti osôb LGBTI. Protirasistická komisia zdôrazňuje, že útok z 12. októbra 2022 v Bratislave a smrť dvoch osôb z komunity LGBTI, bol posudzovaný ako výsledok dlhodobého používania nenávistných prejavov proti LGBTI vo vyjadreniach politikov.

V prípade druhého odporúčania sa dochádzka do škôlky stala povinná pre všetky deti nad päť rokov. ECRI zdôrazňuje, že rómske deti napriek tomu trpia dôsledkami nedostatočných kapacít materských škôl, nedostatočného územného pokrytia, nedostatku zamestnancov a segregácie najmä v menších mestách.

V prípade Česka ECRI zistila, že úrady len čiastočne implementovali odporúčanie vypracovať národnú stratégiu na riešenie oblastí intolerancie a diskriminácie voči LGBTI osobám a že neimplementovali odporúčanie na odstránenie segregácie rómskych detí v školách. České úrady už vyčlenili finančné zdroje na vyriešenie tohto problému, ale v praxi to neprinieslo žiadne zásadné zmeny.

Oba závery ECRI sú založené na odpovediach vlád a informáciách z iných zdrojov. Týkajú sa iba prioritných odporúčaní a nejde o komplexnú analýzu celého vývoja v boji proti rasizmu a intolerancii. ECRI bola zriadená v roku 1994. Cieľom je čeliť narastajúcim problémom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie, ktoré ohrozujú ľudské a demokratické hodnoty v Európe. (10. marca)

Výbor ministrov Rady Európy preveril policajné nadmerné použitie sily voči Rómom

Brusel/Štrasburg – Výbor ministrov Rady Európy (RE) zverejnil v piatok rozhodnutia prijaté počas zasadnutia výboru 7. až 9. marca, s cieľom dohliadať na vykonávanie rozsudkov a rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Jedno z z nich sa týka prípadu skupiny R. D. proti Slovenskej republike.

Výbor ministrov ako najvyšší politický orgán RE spresnil, že išlo o nadmerné použitie sily pri policajnom zásahu v rómskej štvrti, neefektívne vyšetrovanie tejto udalosti a nedostatky vo vyšetrovaní údajných rasistických motívov pri plánovaní policajnej operácie. Prípad sa týka aj nedostatočného vyšetrovania a nevyšetrenia možných rasistických motívov pri zaobchádzaní s maloletými rómskymi deťmi a skúma aj nevyšetrenie prvkov rasizmu pri trestných činoch spáchaných súkromnými osobami.

Rada Európy vzala na vedomie rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR o obnovení trestného stíhania vo veci R. R. a R. D.. Odkazuje na to, že orgány nevyšetrili údajné rasistické motívy pri plánovaní policajnej operácie a žiada informácie o prípadnom disciplinárnom stíhaní policajtov.

Výbor ministrov privítal ospravedlnenie vlády SR obetiam incidentu v rómskej štvrti v prípade R. R. a R. D. Ospravedlnenie sa zdá byť relevantné aj pre všeobecné opatrenia, keďže obsahuje záväzok Slovenska vyhnúť sa podobným porušeniam v budúcnosti. Víta aj projekt na používanie telesných kamier pri výkone funkcie policajtov, pravidelné kontroly prokurátorov v cele policajného zaistenia a oznamovanie zistených nedostatkov.

RE opätovne vyzvala slovenské orgány, aby policajti boli pravidelne upozorňovaní na nulovú toleranciu pri zlom zaobchádzaní so zadržanými a že automaticky musia byť hlásené vážnejšie zranenia pri použití donucovacích prostriedkov, aj lekárske nálezy o príznakoch zlého zaobchádzania so zadržanými  osobami.

Výbor ministrov vyzval slovenské orgány, aby objasnili, ako je zabezpečená nezávislosť a nestrannosť interného vyšetrovania vyššími policajnými dôstojníkmi, ako aj to, či môžu sťažovatelia napadnúť ich závery. Išlo o vyšetrovanie možných rasistických motívov pri plánovaní policajných operácií. Pri vyšetrovaní možných rasistických motívov pri zlom zaobchádzaní zo strany polície Slovensko musí poskytnúť štatistiky a relevantné príklady a tiež správy o výsledku trestného konania. Ide o prípady, keď boli na súdy podané obžaloby a dohody o vine a treste, a poskytnúť k tomu aktualizované štatistické údaje.

Výbor ministrov RE upozornil, že obnoví preverovanie tejto skupiny slovenských prípadov na jednom zo svojich zasadnutí v roku 2024. (10. marca)

Zuzana Čaputová a Eduard Heger blahoželajú novému českému prezidentovi k inaugurácii

Bratislava/Praha – Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zablahoželala vo štvrtok k inaugurácii novej českej hlave štátu Petrovi Pavlovi. Verejný odkaz mu napísala prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Na tej istej platforme Pavlovi gratuloval aj dočasne poverený premiér SR Eduard Heger.

“Som rada, že na čele štátu, ktorý je Slovensku najbližší, je človek, s ktorým máme rovnaké hodnoty. Želám Vám veľa dobrých rozhodnutí. Teším sa na spoluprácu a už čoskoro aj na stretnutie v Bratislave,” napísala Čaputová.

V súlade s tradíciou českých prezidentov Pavel uskutoční svoju prvú zahraničnú cestu na Slovensko, a to už v pondelok (13. marca).

Čaputová bola Pavlovi zablahoželať k volebnému víťazstvu v jeho štábe v Prahe krátko skončení hlasovania v druhom kole prezidentských volieb 28. januára. Na Pavlovu inauguráciu však nemohla ísť, keďže v tom čase bol na Slovensku na návšteve holandský kráľ Viliam-Alexander s manželkou kráľovnou Maximou. Pavel preto na svoju inauguráciu nepozval ani prezidentov ďalších susedných krajín.

Z plánovanej Pavlovej cesty na Slovensko na budúci týždeň vyjadril potešenie aj Heger. “Gratulujem prezidentovi Petrovi Pavlovi k dnešnej inaugurácii. Vážim si, že aj on bude pokračovať v tradícii a jeho prvá zahraničná cesta bude smerovať na Slovensko,” uviedol Heger. (9. marca)

This compilation is an editorial selection based on Tasr’s Europe coverage. The editorial responsibility for this publication lies with TASR. It is published on Mondays and Thursdays.