“Ukrainas frihet kan inte, får inte och kommer inte att dö”.

Den nederländske amiralen och ordföranden i Natos högsta militära kommitté Rob Bauer upprepar generalsekreterare Jens Stoltenbergs tidigare ord när han uppmanar medlemsländerna att skänka mer till Ukraina, utan att bry sig för mycket om de egna resurserna.

“Lagren kan och kommer att fyllas på igen. Men människoliven är borta för alltid”, sade Bauer i sina välkomstord till de 32 Natoländernas militärchefer.

“Tid i Ukraina mäts inte i dagar, veckor eller månader. Det mäts i människoliv. Hos medlemsländerna är en vecka en vecka. I Ukraina är en vecka en mamma, en pappa, ett barn, en vän eller en älskad som förlorats för alltid”, sade Bauer.

Han välkomnade också Sveriges överbefälhavare Micael Bydén som gör sitt första officiella militärchefsmöte efter det svenska Natointrädet i mars.

På agendan under torsdagen står bland annat direktinformation från Ukraina om krigsläget samt interna samtal om hur Natoländerna klarar av att uppfylla de nya försvarsplaner som antogs vid toppmötet i Vilnius i fjol.

(16 maj)

Det redaktionella ansvaret för publiceringen ligger hos TT.