”Skuggflottan” har blivit namnet på den okända mängd fartyg som används för att komma runt EU:s sanktioner mot handel med rysk olja.

Det handlar om fartyg som drivs och registreras i såväl EU-länder som länder utanför EU och som utnyttjas för att lasta om oljan, ofta ute till havs, under okontrollerade former.

“De hjälper inte bara Ryssland att kringgå sanktionerna utan är också ett stort miljöhot, särskilt mot ett så miljömässigt känsligt hav som Östersjön. Skuggflottan opererar med fartyg som är väldigt nära till att inte vara sjödugliga. Ibland är de rent ut sagt farliga”, konstaterar svenske utrikesministern Tobias Billström (M) i samband med utrikesministermötet i Luxemburg.

Analysfirman S&P har beräknat att Ryssland globalt byggt upp en skuggflotta på över 400 oljefartyg som används för att komma runt sanktionerna.

Inte minst har omlastning utanför Gotland från ett tankfartyg registrerat på Cypern väckt uppmärksamhet på sistone, med protester från bland annat Greenpeace.

Både partier i och utanför den svenska regeringen har krävt åtgärder, vilket också togs upp av statsminister Ulf Kristersson (M) på förra veckans EU-toppmöte i Bryssel.

EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst får nu i uppdrag att reda ut hur man kan komma till rätta med problemet.

(22 april)

Det redaktionella ansvaret för publiceringen ligger hos TT.