Mer stöd till grön industri, fördömanden av Ryssland och Iran och godkännandet av en etisk instans för EU:s olika institutioner fanns bland de nya lagar och regler som godkändes då EU-parlamentet nu haft sin sista dag under den pågående mandatperioden.

Förslaget om nettonollindustrin innehåller snabbare tillstånd och upphandling för att se till att minst 40 procent av det som behövs för exempelvis solpaneler och vindkraft år 2030 produceras inom EU.

Den etiska instansen är i sin tur ett samarbete med bland andra EU:s ministerråd och EU-kommissionen för att ta fram gemensamma etiska regler kring exempelvis gåvor och möten med lobbyister. Trots klartecknet finns redan kritik mot att instansen får alldeles för litet inflytande.

(25 april)

Det redaktionella ansvaret för publiceringen ligger hos TT.