Sverige har bjudits in i ett europeiskt hamnsamarbete med sex andra länder. 

Samarbetet länderna emellan sker parallellt med det samarbete som redan pågår på EU-nivå.

“Länderna har under en längre tid bildat en sorts inre cirkel i arbetet mot den organiserade brottsligheten”, säger Gunnar Strömmer (M), justitieminister.

Sverige har bett om att få vara med och har nu fått en inbjudan.

Koalitionen mot organiserad brottslighet – som samarbetet kallar sig – är en fördjupad samverkan mellan Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Syftet är i huvudsak att motverka brottslighet och narkotikasmuggling via hamnar.

Enligt Gunnar Strömmer gör Sveriges inträde det lättare för åklagare, tull och hamnar att dela information med sina europeiska kollegor.

“Vi har en geografisk närhet till varandra och vi ser att den drogtrafik som kommer till Sverige i hög grad sker i sammanhang med de här länderna. Nu kan vi knyta våra myndigheter närmare varandra”, säger han.

(10 maj)

Det redaktionella ansvaret för publiceringen ligger hos TT.