Flera länder i EU uppmanar i ett brev Sverige att rösta igenom ett lagförslag som ska rädda förstörd natur.

Brevet från miljöministrar i elva EU-länder riktar sig till medlemmar som flaggat för att de antingen kommer att rösta emot eller avstå från att rösta om naturrestaureringslagen.

Tanken med lagen är att åtgärder ska vidtas som leder till att minst 20 procent av EU:s skadade land- och vattenytor återställs till 2030. EU-kommissionen har beskrivit lagen som ett avgörande steg för att undvika en kollaps av ekosystemet.

“Europa är kontinenten med snabbast uppvärmning som är på väg att möta påverkan från skadad natur och klimatkris”, skriver bland andra Irland, Tyskland, Frankrike, Spanien och Danmark.

Bland länder som sagt att de kommer att rösta nej eller inte rösta alls finns förutom Sverige, Ungern, Belgien, Finland och Polen.

Lagförslaget var på väg att få ett formellt godkännande men stoppades tidigare i år då Ungern med kort varsel drog tillbaka sitt stöd till lagen.

EU:s miljöministrar träffas i Luxemburg den 17 juni, då de på nytt kan rösta om lagen.

(19 maj)

Det redaktionella ansvaret för publiceringen ligger hos TT.