Enligt preliminära siffror från Valmyndigheten röstade 50,7 procent av de röstberättigade svenskarna i EU-valet. Men det finns fortfarande omkring en kvarts miljon röster kvar att räkna så totalsiffran kommer att öka.

“Man får plussa på tre procentenheter skulle jag gissa. Det kommer nog att sluta på 53 någonting”, säger valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson till TT.

Det innebär att svenskarna då blir lite duktigare än snittet i EU som ligger på 51 procents deltagande. Men i förra EU-valet röstade 55,3 procent av de röstberättigade svenskarna. Och i och med nedgången bryts trenden med högre valdeltagande i EU-valen. 

Högst valdeltagande finns i kommuner där invånare i allmänhet har både högre inkomster och högre utbildning. I botten finns kommuner med motsatt förhållande.

(11 juni)

Det redaktionella ansvaret för publiceringen ligger hos TT.