BRUXELLES – Europski parlament je u četvrtak na plenarnoj sjednici u Bruxellesu usvojio rezoluciju kojom traži da se u Povelju EU-a o temeljnim pravima doda i pravo na siguran i zakonit pobačaj. Među zemlje koje postavljaju praktične prepreke pobačaju navodi se i Hrvatska. 

U rezoluciji za koju je glasalo 336 zastupnika, 163 bilo je protiv, a 39 suzdržanih, traži se da Vijeće EU doda seksualnu i reproduktivnu zdravstvenu skrb i pravo na siguran i zakonit pobačaj u Povelju EU o temeljnim pravima. 

Prema priopćenju Europskog parlamenta, u tekstu rezolucije pozivaju se države članice da u potpunosti dekriminaliziraju pobačaj u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije iz 2022. te da uklone i suzbiju prepreke pobačaju.

Poljska i Malta pozivaju se da ukinu svoje zakone i druge mjere kojima se pobačaj zabranjuje i ograničava.

Zastupnici osuđuju činjenicu da u nekim državama članicama pobačaj odbijaju liječnici, a u nekim slučajevima cijele zdravstvene ustanove na temelju klauzule o „prizivu savijesti”, često u situacijama u kojima bi bilo kakvo kašnjenje ugrozilo život ili zdravlje pacijenta.

U tekstu se među državama članicama koje postavljaju praktične prepreke za izvođenje pobačaja navodi i Hrvatska. 

Izražava se i zabrinutost zbog znatnog povećanja financijskih sredstava za skupine koje se bore protiv prava na izbor, koji obuhvaća i i rodnu pripadnost diljem svijeta, uključujući i u EU-u.

Rezolucijom se poziva Komisija da osigura da organizacije koje se bore protiv rodne ravnopravnosti i prava žena, uključujući reproduktivna prava, ne primaju financijska sredstva EU-a. Države članice i lokalne vlasti moraju povećati svoju potrošnju na programe i subvencije za usluge zdravstvene skrbi i planiranja obitelji. (11. travnja 2024.)

Uredničku odgovornost za ovu objavu snosi HINA.