Europe in brief

Format ‘Europe in brief ‘ prikazuje europsko izvješćivanje novinskih agencija u European Newsroomu. U odabranim vijestima sve agencije daju pregled aktualnih tema tjedna. Bacivši pogled na svoje zemlje, uključene agencije bacaju svjetlo na to kako se politika EU-a tamo doživljava. Ukratko, svaka vijest nudi perspektivu politike EU-a specifičnu za svaku zemlju. Sve u svemu, nastaje paneuropska slika.

Svaka agencija odabire svoje najvažnije vijesti tjedna na temelju pokrivenosti u EU. Za čitanje odgovarajućih poruka odaberite željeni jezik iz izbornika. Za daljnje vijesti iz EU-a obratite se nadležnim agencijama.