Europe in brief

Náš ‘Europe in brief ’ prináša európske spravodajstvo zúčastnených tlačových agentúr v rámci European Newsroom. Všetky agentúry vo svojich najlepších článkoch prinášajú prehľad tém týždňa, ktoré počas patrili k najviac sledovaným. Zúčastnené agentúry objasňujú, ako je v ich krajinách vnímaná politika EÚ. Každý článok tak poskytuje pohľad na politiku EÚ, ktorý je pre danú krajinu špecifický. Spolu však poskytujú skutočne celoeurópsky obraz.

Každá agentúra enr vyberá svoje najlepšie správy týždňa na základe svojho pokrytia EÚ. Ak si chcete prečítať niektorý z článkov, vyberte si z ponuky príslušný jazyk. Ak chcete získať ďalšie správy o EÚ, obráťte sa na agentúry.