Europe in Brief

Náš ‘Europe in brief ’ prináša európske spravodajstvo zúčastnených tlačových agentúr v rámci European Newsroom. Všetky agentúry vo svojich najlepších článkoch prinášajú prehľad tém týždňa, ktoré počas patrili k najviac sledovaným. Zúčastnené agentúry objasňujú, ako je v ich krajinách vnímaná politika EÚ. Každý článok tak poskytuje pohľad na politiku EÚ, ktorý je pre danú krajinu špecifický. Spolu však poskytujú skutočne celoeurópsky obraz.

Každá agentúra enr vyberá svoje najlepšie správy týždňa na základe svojho pokrytia EÚ. Ak si chcete prečítať niektorý z článkov, vyberte si z ponuky príslušný jazyk. Ak chcete získať ďalšie správy o EÚ, obráťte sa na agentúry.

Martina Hojsíka zvolili za podpredsedu Európskeho parlamentu

Podpredsedovia navyše v prípade potreby zastupujú predsedu EP – predsedajú plenárnym zasadnutiam alebo reprezentujú europarlament na rôznych slávnostiach či oficiálnych aktoch.

Vláda SR odobrila návrh zmien v Trestnom zákone zohľadňujúci konzultácie s EK

Vláda SR odobrila návrh zmien v Trestnom zákone zohľadňujúci konzultácie s EK

V rámci trestných činov marenie výkonu správy daní, nepriama korupcia a prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody sa navrhuje zosúladiť sadzby trestu odňatia slobody s požiadavkami plynúcimi z príslušnej smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ. „Na tento účel sa primerane upravujú sadzby trestu odňatia slobody,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

P. Pellegrini: SR sa zúčastní na finančnej pomoci NATO pre Ukrajinu

P. Pellegrini: SR sa zúčastní na finančnej pomoci NATO pre Ukrajinu

V oblasti mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Pellegriniho potrebná aj účasť ruskej strany. Pripomenul iniciatívy ako mierový summit vo Švajčiarsku či ďalšie plánované podujatia. „Myslím si, že ďalšie stretnutie bez účasti predstaviteľov Ruskej federácie – to je už jedno, na akej vysokej diplomatickej úrovni – je odsúdené na zánik,“ povedal.