EU:s medlemsländer har kommit överens om fortsatta handelslättnader för det krisdrabbade Ukraina.

Klartecken till att förlänga frihandeln i ytterligare ett år hade fastnat i önskemål om att införa hårdare villkor på jordbrukssidan, efter protester mot den ökade konkurrens som importen från Ukraina har medfört.

Ett kompromissförslag presenterades av ministerrådets ordförandeland Belgien sent under tisdagen, vilket EU-ambassadörer nu kommit överens om.

Senast i förra veckan ratades ett förslag om förlängda handelslättnader.

Skillnaden i det som nu godkänts av ambassadörerna är, enligt en EU-källa, perioden som ukrainsk tidigare handel jämförs med.

Nu går överenskommelsen vidare till EU-parlamentet, där det behöver godkännas återigen.

(27 mars)

Det redaktionella ansvaret för publiceringen ligger hos TT.