Bukarest – Nicolae Ciucă miniszterelnök szerint a kutatásnak és az innovációnak a román gazdaság fejlődésének fő motorjává kell válnia, és bejelentette, elindították a “Henri Coandă” ösztöndíjprogramot a nemzetközi műszaki-tudományos versenyeken részt vevő és díjazott diákok számára, valamint egy kutatói ösztöndíjprogramot is. 

„Mindezek az erőfeszítések csak akkor lesznek igazán teljesek, ha a kutatásnak konkrét hatása lesz a gazdaságra és kézzelfogható eredményekkel jár a román állampolgárok életminőségének javításában (…) A sikerhez minden összetevővel rendelkezünk, beleértve a legfontosabbat – a humán erőforrást. Büszkék vagyunk a nemzetközi versenyeken díjazott fiataljainkra, és kötelességünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel képességeiket és lelkesedésüket itthon a lehető legjobban kiaknázhatjuk” – fejtette ki a kormányfő. 

Rámutatott, az országos helyreállítási tervben (PNRR) is szerepelnek a kutatást ösztönző programok. 

“Az elkövetkező hetekben 168 millió eurós keretösszeggel elindítjuk a legambiciózusabb programot, amely remélhetőleg Romániába hozza a román és külföldi élvonalbeli kutatókat. A program 120 kedvezményzettje három év alatt akár 1,4 millió eurós kutatási támogatásban részesülhet”

– mondta Ciucă. (szept.6)

Beruházások az oktatásba, a tanulókba és az egyetemistákba

Bukarest – Az új oktatási törvény értelmében a tanügyminisztérium egymilliárd lejt különít el az akkreditált romániai egyetemek digitalizálására, melynek keretében többek között a minőségi előírások betartásával egységesített eljárásokat vezetnek be az online oktatás területén. 

A 2023-2024-es tanévre a tanulók ösztöndíjára biztosított keret tízszer nagyobb lesz a két évvel ezelőttinél, összesen 2,7 milliárd lejre rúg majd. (aug.6)

Csaknem hárommillió óvodás és iskolás kezdte el szeptember 5-én az új tanévet

Bukarest – Több mint 17.800 tanintézetben csaknem 3 millió óvodás és iskolás kezdte el a 2022/2023-as tanévet szeptember 5-én. 

Idén szeptember 1-jétől életbe lépett a közoktatási intézmények megszervezéséről és működéséről szóló új keretszabályzat. Ennek főbb újdonságai a korábbi szabályzathoz képest a következők: az elektronikus napló használatának szabályozása (kezdetben csak az ezzel kapcsolatos kísérleti projektben részt vevő tanintézetek használják); az egyes tantárgyakból évente adott jegyek/minősítések számát a tanár szabja meg a kerettantervben meghatározott tanulási-tanítási egységek és a heti óraszám alapján. Valamennyi tantárgyból a heti óraszámnál legalább hárommal több jegyet/minősítést kell adni;  tanulmányi átlagot csak a tanév végén kell számolni minden tantárgyból, ezt a tanév során kapott jegyek számtani középarányosa adja;  a tanulók eltanácsolására vonatkozó rendelkezések törlése – mivel a tanuláshoz való jogot az alkotmány garantálja, az eltanácsolásra csak a posztliceális képzésben van lehetőség, ez ugyanis nem kötelező. 

A tanárok 65 százaléka szerint több pénzt kellene fordítani az iskolai laboratóriumokra; a diákok 40 százaléka nagyobb ösztöndíjakat kér

Bukarest – A World Vision Románia felmérése szerint a tanárok 65 százaléka úgy véli, több pénzt kellene fordítani az iskolák informatikai és más szaklaboratóriumaira, 34 százalékuk pedig a mosdókra szánna több pénzt. Minden második tanár úgy véli, hogy több pénzre lenne szükség az iskolák sportlétesítményeinek fejlesztésére, 44 százalékuk az épületek felújítására, 41 százalékuk a játszóterekre és könyvtárakra, 34 százalékuk a mosdókra, 30 százalékuk pedig az iskola könnyebb megközelítésének biztosítására – beleértve a buszok beszerzését – is több pénzt fordítana.

A World Vision Románia adatai szerint tízből egy családban nincs online tanulásra alkalmas eszköz, a hátrányos helyzetű közösségekben sok iskolában és családban még mindig hiányzik az ehhez az oktatási módhoz szükséges infrastruktúra. A szegénység miatt a serdülőkorú tanulók 35 százalékának soha nincs vagy csak néha van meg minden szükséges tanszere és könyve, és tízből egy szülő legalább egy gyermekét ideiglenesen vagy végleg kiíratja az iskolából, hogy tudjon megbirkózni a költségekkel.

A World Vision Románia által megkérdezett diákok szerint a következő intézkedéseknek kellene az oktatási rendszer prioritásai között szerepelniük: digitalizálás (61 százalék); meleg étel az iskolában minden diák számára (56 százalék); felzárkóztató oktatás (53 százalék); magasabb ösztöndíjak (40 százalék); az iskolai infrastruktúra fejlesztése (26 százalék). (szept.4)

Példátlanul jó eredményekkel zárultak a tanügyminiszter és az egyetemisták közötti egyeztetések

Bukarest – Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter szerint ‘példátlan eredményekkel’ zárult a diákszövetségek képviselőivel folytatott legutóbbi konzultáció a felsőoktatási törvénytervezettel kapcsolatban.  

A felsőoktatási törvénytervezetben már szereplő rendelkezéseken kívül – mint például az ösztöndíj-támogatás 50%-os emelése, az egyetemi lemorzsolódás csökkentését célzó országos program, a gyakornoki helyek biztosítása, a fogyatékkal élő hallgatók számára költségtámogatott helyek biztosítása vagy a szabad gyakorlat jogának megszerzése az orvosi felsőoktatásban végzettek számára közvetlenül a záróvizsga letétele után – további javaslatokról született megállapodás a megbeszéléseket követően.

Megállapodtak, hogy a diákok az eddigi 50 százalékos kedvezmény helyett ezután egész évben 65 százalékos kedvezménnyel utazhatnak a vasút belföldi járatain és a belföldi hajóutakon. Megegyezés született arról, hogy a bentlakás- és menzatámogatást 50 százalékkal növelik, illetve arról is, hogy megfelelő törvényes keretet biztosítanak, hogy az egyetemek szociális támogatásokat és speciális ösztöndíjakat nyújthassanak a diákoknak, különösen az önkéntes munkában való részvétel esetén. Arról is megállapodtak a felek, hogy az orvosi felsőoktatás területén pontosítanak a rezidensképzés megszervezésére vonatkozó rendelkezéseken. (aug.22)

Az összeállítás az AGERPRES Európáról szóló híreiből készült. A kiadvány tartalmáért az AGERPRES felel. Hétfőnként és csütörtökönként jelenik meg.