Često postavljena pitanja

Šta je Evropska redakcija?

Evropska redakcija (enr) je projekt saradnje koji uključuje 20 evropskih novinskih agencija. Unutar tog okvira, agencije se nastoje umrežiti i razmjenjivati informacije, čime oživljavaju i obogaćuju svoje izvještavanje o Evropi i Evropskoj uniji. Novinari koji prate ‘Evropu’ trebaju dobre uvjete za rad u Bruxellesu. Ovo je jedan od razloga zašto je pokrenut enr. Izvještavanje novinara o ‘Evropi’ je važno posebno imajući u vidu da se u Bruxellesu pokreću propisi koji direktno utiču na milione ljudi. Kada 20 evropskih novinskih agencija, svaka sa svojom nacionalnom perspektivom o Evropi, koristi zajedničku redakciju u Bruxellesu, svi imaju koristi od različitih perspektiva. Zahvaljujući ovoj umreženosti, novinarska kvaliteta postaje veća.

Koje su agencije uključene u enr?

U ovu saradnju uključeno je 20 novinskih agencija. To su: dpa, AFP, AGERPRES, AMNA, ANP, ANSA, APA, ATA, Belga, BTA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, MIA, PAP, STA, Tanjug, TASR i UKRINFORM.

Ko ima pravo učešća?

Za učešće je ključno da se zainteresirane agencije i mediji obavežu na slobodno i nezavisno novinarstvo. Dio ugovora o učešću je obavezujući statut za sve partnere, koji zahtijeva činjenično i nezavisno izvještavanje.

Dodatni uslovi za učešće u enr:

 • Agencija mora ponuditi opću uslugu vijesti s prilozima iz političkih, poslovnih i kulturnih vijesti, kao i vijesti iz oblasti socijalne politike.
 • Novinska agencija garantuje da su njeni zaposlenici u enr nezavisni o uticaju trećih strana. Ta novinarska nezavisnost mora živjeti u praksi i mora biti prepoznatljiva u proizvedenom sadržaju. Novinari agencije obavezuju se na vrijednosti i standarde kvalitete enr. To uključuje provjeru, novinarsku marljivost i transparentnost.
 • Novinske agencije koje učestvuju moraju biti registrovane u državi članici Evropske unije ili u državi koja je u procesu podnošenja zahtjeva za pristupanje EU. Posljednja grupa uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku. Novinske agencije registrovane u Švicarskoj ili Norveškoj također mogu biti dio enr-a.

  O čemu izvještava enr?

  Agencije imaju zadatak pratiti važne događaje. Bruxelles je mjesto gdje se pregovara o vrlo relevantnim odlukama za Evropu i zato sve agencije nude kontinuirano izvještavanje iz Bruxellesa, kako bi svojim medijskim klijentima pružile bogat i višestruk novinarski sadržaj. Enr agencije razmjenjuju ideje i razvijaju novinarski sadržaj za enr-ovu zajedničku web stranicu, koja pruža pregled razvoja najvažnijih događaja u Evropi i Evropskoj uniji kroz prizmu svake zemlje. Web stranica nudi sadržaj agencija na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku. Ostali jezici bit će kasnije dodati. Enr-web stranica će prikazati skraćeni i odabrani sadržaj koji je već bio distribuiran kroz servise pojedinačnih agencija. Osim toga, u izradi je i bilten.

  Kako je organizovana saradnja između agencija?

  Sadržaj će se proizvoditi u redakciji u Bruxellesu od juna 2022. godine. Bude li pandemija koronavirusa to učinila potrebnim, moguća je i privremena virtualna ili hibridna saradnja. Na licu mjesta, novinari agencija mogu raditi jedni s drugima te direktno razmjenjivati informacije i umrežavati se. Osnovna usluga enr-a bit će mogućnosti obuke i praćenje događaja. U fazi pokretanja to će se odvijati virtualno ili u hibridnom obliku. Radni jezik enr-a je engleski.

  Osim bliske saradnje, dodatna prednost enr-a bit će zajednička tehnološka infrastruktura i infrastruktura feedova vijesti, koja će poticati pouzdano, kritičko i činjenično izvještavanje iz Bruxellesa. Namjera je iskoristiti snagu takve mreže za organizovanje partnera za intervjue. To otvara nove mogućnosti saradnje između agencija. U pitanju je saradnja između evropskih agencija na principu jednakosti.

  Ko ima koristi od ovoga?

  Postoji ključna tačka u projektu u kojoj se spajaju interesi Evropske unije i novinskih agencija. Agencije imaju zadatak cjelovito pratiti važne događaje. Bruxelles je mjesto gdje se pregovara o vrlo relevantnim odlukama za Evropu. Zato sve agencije kontinuirano izvještavaju iz Bruxellesa kako bi svojim medijskim korisnicima pružile bogatu i višestruku ponudu. Evropska redakcija daje doprinos jednakom pristupu informacijama. U konačnici, sve medijske kuće koje koriste agencijske usluge imaju koristi od optimalne opreme i umreženosti dopisnika u Bruxellesu.

  Kako se enr suprotstavlja širenju lažnih vijesti i dezinformacija?

  Kvalitetno novinarstvo djeluje kao imunološki sistem protiv dezinformacija. U tom pogledu novinske agencije i EU imaju slične interese. Agencije se obavezuju da će izvještavati činjenično i nezavisno. U Evropi postoje velike i male agencije s vrlo različitim ekonomskim potencijalima.

  Evropska redakcija daje važan doprinos da osigura manjim novinskim agencijama pristup izvorima i vrhunskoj proizvodnoj infrastrukturi u centralnom evropskom mjestu odlučivanja u Bruxellesu. Evropska redakcija organizuje kurseve i događaje koji promovišu digitalne kompetencije novinara, na primjer u oblasti provjere činjenica, jer su činjenice najbolja zaštita od dezinformacija i propagande. Treba ih prezentovati trezveno i jasno, kako to prenose novinske agencije. To je naš posao.

  Kako se garantira novinarska nezavisnost i raznolikost?

  Svojom temeljnom zadaćom vidimo jačanje činjeničnog i nezavisnog novinarstva. To je jedan od važnih temelja društva. Unutar tog okvira nastavit ćemo kritički i nezavisno izvještavati o pitanjima Evropske unije. Neće biti nikakve mogućnosti uticaja na prijavu. Svaka agencija proizvodi svoje sadržaje i odgovorna je za taj sadržaj. Osnovna zadaća novinske agencije jeste i ostaje pružanje nepristranih i nezavisnih informacija svim medijima i institucijama koji su pretplaćeni na te agencijske usluge. Zato je u ovom projektu ključno da se svi partneri obavežu na slobodno i nezavisno novinarstvo. Kada 20 evropskih novinskih agencija, svaka sa svojom nacionalnom perspektivom o Evropi, koristi zajedničku redakciju u Bruxellesu, svi imaju koristi od raznolikosti perspektiva. Zahvaljujući toj umreženosti raste i novinarska kvaliteta.

  Dobivaju li agencije u enr-u podršku za svoje izvještavanje o Evropi?

  Svaka od agencija učesnica ima koristi od umrežavanja međunarodnih novinara, a snaga mreže ogleda se i u pronalaženju izvora za teme i intervjue. Saradnja otvara potpuno nove mogućnosti. Važno nam je da sve agencije u redakciji ravnopravno sarađuju. Otuda i koncept finansiranja, koji pomaže u stvaranju jednakih mogućnosti za sve. Istovremeno, redakcija osigurava znatno viši nivo razumijevanja relevantnih tema i širih perspektiva, zahvaljujući ličnoj umreženosti kolega na licu mjesta. To koristi svima – bez obzira koliko je velika ili mala svaka od agencija.

  Kako enr može doprinijeti boljem razumijevanju EU i razvoja u Evropi?

  Evropska redakcija će poboljšati kvalitetu izvještavanja i svoju nezavisnost. Novinari koji prate događaje u Evropi trebaju imati dobre radne uslove u Bruxellesu. Naporno radimo na postizanju ovog cilja. Izvještavanje novinara iz Bruxellesa je bitno jer se ovdje primjenjuju propisi koji direktno utiču na milione ljudi, ne samo u zemljama članicama Evropske unije nego i u zemljama kandidatkinjama za članstvo.