Veelgestelde vragen

Wat is de European Newsroom?

De European Newsroom (enr) is een samenwerkingsproject van 20 Europese persagentschappen. Binnen dit kader hebben de verschillende agentschappen de mogelijkheid om te netwerken en informatie uit te wisselen, om zo hun berichtgeving over Europa en de EU te verrijken. Journalisten die “Europa” verslaan hebben goede werkomstandigheden in Brussel nodig. Dit is een van de redenen waarom de enr bestaat. Journalistieke verslaggeving over “Europa” is van essentieel belang. In Brussel wordt regelgeving in gang gezet die vele miljoenen mensen direct raakt. Wanneer 20 Europese persagentschappen, elk met hun eigen nationale blik op Europa, gebruik maken van een gemeenschappelijke redactieruimte in Brussel, profiteert iedereen van deze diversiteit van perspectieven. Dankzij deze netwerkvorming neemt de journalistieke kwaliteit toe.

Welke agentschappen zijn betrokken bij de enr?

20 persagentschappen nemen deel aan deze samenwerking: dpa, AFP, AGERPRES, AMNA, ANP, ANSA, APA, ATA, Belga, BTA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, MIA, PAP, STA, Tanjug, TASR en UKRINFORM.

Wie mag deelnemen?

Voor deelname is het van cruciaal belang dat geïnteresseerde agentschappen en media zich verbinden tot vrije en onafhankelijke journalistiek. Een onderdeel van de deelnemingsovereenkomst is een bindend statuut voor alle partners, dat feitelijke en onafhankelijke berichtgeving vereist.

Verdere vereisten voor deelname aan de enr:

 • Het bureau moet een algemene nieuwsdienst aanbieden met bijdragen van zijn afdelingen die de politiek, het bedrijfsleven en panorama/mensenbelangen verslaan.
 • Het persbureau garandeert dat zijn medewerkers in de enr onafhankelijk zijn van de invloed van derden. Deze journalistieke onafhankelijkheid moet in praktijk worden gebracht en ook herkenbaar zijn in de geproduceerde inhoud. De journalisten van het agentschap verbinden zich aan de waarden en kwaliteitsnormen van de enr. Deze omvatten verificatie, journalistieke zorgvuldigheid en transparantie.
 • De deelnemende persagentschappen moeten geregistreerd zijn in een EU-lidstaat of in een staat die zich momenteel in het proces bevindt om een aanvraag tot EU-lidmaatschap in te dienen. Tot deze laatste groep behoren Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije. Ook in Zwitserland of Noorwegen geregistreerde persagentschappen kunnen deelnemen.

  Waarover brengt de enr verslag uit?

  Het is de taak van de persagentschappen om uitgebreid verslag te doen van belangrijke gebeurtenissen. Brussel is een plaats waar over zeer relevante beslissingen voor Europa wordt onderhandeld. Daarom bieden alle agentschappen voortdurend verslaggeving vanuit Brussel aan om hun mediaklanten een rijk en veelzijdig aanbod aan journalistieke inhoud te presenteren. De enr-agentschappen wisselen ideeën uit en ontwikkelen journalistieke content voor de gezamenlijke website, die een overzicht biedt van de belangrijkste ontwikkelingen in de Europa- en EU-verslaggeving van elk agentschap en vanuit het perspectief van elk land. De website biedt inhoud van de deelnemende agentschappen in het Duits, Engels en Frans. Andere talen zullen in een later stadium worden toegevoegd. De website geeft beknopte en geselecteerde inhoud weer die eerder via de nieuwsdiensten van de afzonderlijke agentschappen is verspreid. Daarnaast wordt er een nieuwsbrief ontwikkeld.

  Hoe wordt de samenwerking tussen de agentschappen georganiseerd?

  Vanaf juni 2022 wordt de inhoud geproduceerd op de redactie in Brussel. Mocht de pandemie het nodig maken, dan is ook een tijdelijke virtuele of hybride samenwerking mogelijk. Ter plaatse kunnen de journalisten van de persagentschappen naast elkaar werken en rechtstreeks ideeën uitwisselen en netwerken. Opleidingsmogelijkheden en evenementen zullen een kerndienst van de enr zijn. In de opstartfase zullen deze virtueel of in hybride vorm plaatsvinden. De werktaal van de enr is Engels.

  Een ander voordeel van de enr, naast de nauwe samenwerking, is de gemeenschappelijke infrastructuur voor technologie en nieuwsvoorziening, die een betrouwbare, kritische en feitelijke verslaggeving vanuit Brussel zal bevorderen. Bij het aantrekken van interviewpartners mag de kracht van het netwerk niet worden onderschat. Dit opent nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen de agentschappen. Het wordt een samenwerking op ooghoogte.

  Wie profiteert hiervan?

  Er is een cruciaal knooppunt in het project waar de belangen van de EU en de persagentschappen samenkomen. Het is de taak van de persagentschappen om belangrijke gebeurtenissen uitgebreid te verslaan. Brussel is een plaats waar over zeer relevante beslissingen voor Europa wordt onderhandeld. Daarom doen alle persagentschappen voortdurend verslag vanuit Brussel, om hun mediaklanten een rijk en veelzijdig aanbod te kunnen bieden. De European Newsroom draagt bij aan gelijke toegang tot informatie. Uiteindelijk profiteren alle mediakanalen die gebruik maken van de diensten van de agentschappen van de optimale uitrusting en het netwerk van correspondenten in Brussel.

  Hoe gaat de enr de verspreiding van nepnieuws en desinformatie tegen?

  Kwaliteitsjournalistiek werkt als een immuunsysteem tegen desinformatie. Wat dat betreft hebben persagentschappen en de EU dezelfde belangen. De agentschappen beloven feitelijk en onafhankelijk te rapporteren. Er zijn grote en kleine agentschappen in Europa met zeer uiteenlopende economische potentie.

  De European Newsroom levert een belangrijke bijdrage om kleinere nieuwsagentschappen toegang te bieden tot bronnen en een productie-infrastructuur van hoge kwaliteit in het centrale Europese besluitvormingscentrum Brussel. In de European Newsroom worden cursussen en evenementen gepland om de digitale competentie van journalisten te bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied van fact checking, want de beste bescherming tegen desinformatie en propaganda zijn feiten zelf. Die moeten nuchter en duidelijk worden gepresenteerd, zoals ze door persagentschappen worden geleverd. Dat is onze taak.

  Hoe worden journalistieke onafhankelijkheid en diversiteit gewaarborgd?

  Wij zien het als onze kerntaak om feitelijke en onafhankelijke journalistiek te stimuleren. Het is een van de essentiële fundamenten van de samenleving. Binnen dit kader zullen wij kritisch en onafhankelijk blijven berichten over EU-kwesties. Er zal geen enkele mogelijkheid zijn om invloed uit te oefenen op de verslaggeving. Elk persagentschap produceert zijn diensten en is verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud. Het is en blijft de kerntaak van een persagentschap om onpartijdige en onafhankelijke informatie te verstrekken aan alle media en instellingen die zich op deze nieuwsdiensten abonneren. Daarom is het in dit project van cruciaal belang dat alle partners zich verbinden tot vrije en onafhankelijke journalistiek. Wanneer 20 Europese nieuwsagentschappen, elk met hun eigen nationale blik op Europa, gebruik maken van een gemeenschappelijke redactieruimte in Brussel, profiteert iedereen van de diversiteit van de perspectieven. Dankzij deze netwerkvorming neemt de journalistieke kwaliteit toe.

  Krijgen de agentschappen van het enr steun voor hun berichtgeving over Europa?

  Elk van de deelnemende agentschappen profiteert van het netwerk van internationale journalisten. De kracht van het netwerk mag niet worden onderschat bij het vinden van interviewpartners. Samenwerking opent geheel nieuwe mogelijkheden. Voor ons is het belangrijk dat alle persbureaus in de redactieruimte op gelijke voet samenwerken. Vandaar het financieringsconcept, dat gelijke kansen voor iedereen helpt te creëren. Tegelijkertijd zorgt de redactie voor een veel groter begrip van relevante onderwerpen en bredere perspectieven, dankzij het persoonlijke netwerk van collega’s ter plaatse. Dit komt iedereen ten goede – ongeacht hoe groot of klein het betreffende persagentschap is.

  Hoe kan de enr bijdragen tot een beter begrip van de EU en de ontwikkelingen in Europa?

  De European Newsroom zal de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de verslaggeving sterk verbeteren. Journalisten die Europa verslaan, hebben goede werkomstandigheden in Brussel nodig. We werken er hard aan om dit doel te bereiken. De verslaggeving van journalisten vanuit Brussel is essentieel, omdat hier regelgeving in gang wordt gezet die rechtstreeks van invloed is op vele miljoenen mensen, niet alleen in de EU-lidstaten maar ook in de kandidaat-lidstaten.