Često postavljena pitanja

Što je European Newsroom?

European Newsroom (enr) je projekat saradnje koji uključuje 20 evropskih novinskih agencija. Unutar tog okvira, agencije nastoje da se umreže i razmenjuju informacije, čime oživljavaju i obogaćuju svoje izveštavanje o Evropi i EU. Novinarima koji prate “Evropu” potrebni su dobri uslovi za rad u Briselu. To je jedan od razloga zašto pokrećemo enr. Izveštavanje novinara o “Evropi” je bitno. U Briselu se pokreću propisi koji direktno utiču na milione ljudi. Kada 20 evropskih novinskih agencija, svaka sa svojom nacionalnom perspektivom o Evropi, koristi zajedničku redakciju u Briselu, svi imaju koristi od razlicitosti perspektiva. Zahvaljujući toj umreženosti, novinarski kvalitet raste.

Koje su agencije uključene u enr?

U ovoj saradnji ucestvuje 20 novinskih agencija. To su: DPA, AFP, AGERPRES, AMNA, ANP, ANSA, APA, ATA, Belga, BTA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, MIA, PAP, STA, TANJUG, TASR i UKRINFORM.

Ko ima pravo učešća?

Za učešće je ključno da se zainteresovane agencije i mediji obavežu na slobodno i nezavisno novinarstvo. Deo sporazuma o učešću je obavezujući statut za sve partnere, kojim se zahteva činjenično i nezavisno izveštavanje.

Dalji uslovi za ucesce u enr:

 • Agencija mora da ponudi opstu informativnu uslugu sa prilozima iz političkih, poslovnih vesti kao i zanimljivosti.
 • Novinska agencija garantuje da su njeni zaposleni u enr nezavisni od uticaja trećih strana. Ta novinarska nezavisnost mora da se ogleda u praksi i mora biti prepoznatljiva u proizvedenom sadržaju. Novinari agencije obavezuju se na vrednosti i standarde kvaliteta enr. To uključuje proveru, novinarsku marljivost i transparentnost.
 • Novinske agencije koje ucestvuju moraju biti registrovane u državi članici EU ili u državi koja je u procesu pregovora za pristupanje EU. Ta grupa uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Srbiju i Tursku. Novinske agencije registrovane u Švajcarskoj ili Norveškoj takođe mogu da ucestvuju.

  O čemu izveštava enr?

  Agencije imaju zadatak da obezbede sveobuhvatno izveštavanje o važnim dogadjajima. Brisel je mesto gde se pregovara o vrlo relevantnim odlukama za Evropu. Zbog toga sve agencije nude kontinuirano izveštavanje iz Brisela, kako bi svojim medijskim klijentima pružile bogat i višestruki spektar novinarskog sadržaja. ENR agencije razmenjuju ideje i razvijaju novinarski sadržaj za enr-ovu zajedničku web stranicu, koja pruža pregled najvažnijih dogadjaja u evropskom i EU pokrivanju svake agencije iz perspektive pojedinačne zemlje. Web stranica nudi sadržaj agencija koje učestvuju na nemačkom, engleskom i francuskom jeziku. Dodatni jezici će biti dodani kasnije. ENR-web stranica će prikazati skraćeni i odabrani sadržaj koji je već bio distribuiran na pojedinačnim agencijama. Osim toga, u izradi je bilten.

  Kako je organizovana saradnja između agencija?

  Sadržaj se proizvodi u briselskoj redakciji od juna 2022. Na licu mesta, novinari agencija rade jedni s drugima, da direktno razmenjuju informacije i povezuju se. Osnovna usluga ENR su mogućnost obuke i događaji. Radni jezik ENR je engleski.

  Osim bliske saradnje, dodatna prednost enr-a biće zajednička tehnološka infrastruktura i infrastruktura feedova vesti, koja će podsticati pouzdano, kritičko i činjenično izveštavanje iz Brisela. Kada je reč o obezbedjivanju sagovornika za intervjue, ne treba potceniti snagu mreže. To otvara nove mogućnosti saradnje između agencija.

  Ko ima koristi od ovoga?

  Postoji ključna tačka u projektu u kojoj se spajaju interesi EU i novinskih agencija. Agencije imaju zadatak da prate sveobuhvatno sve važne događaje. Brisel je mesto gde se pregovara o znacajnim odlukama za Evropu. Zato sve agencije kontinuirano izveštavaju iz Brisela kako bi svojim medijskim korisnicima pružile bogatu i višestruku ponudu. European Newsroom daje doprinos jednakom pristupu informacijama. Konačno, sve medijske kuće koje koriste agencijske usluge imaju koristi od optimalne opreme i umreženosti dopisnika u Briselu.

  Kako se enr suprotstavlja širenju lažnih vijesti i dezinformacija?

  Kvalitetno novinarstvo deluje kao imunološki sistem protiv dezinformacija. U tom pogledu novinske agencije i EU imaju slične interese. Agencije se obavezuju da će izveštavati činjenično i nezavisno. U Evropi postoje velike i male agencije sa vrlo različitim ekonomskim potencijalima.

  European Newsroom daje važan doprinos obezbedjivanju manjim novinskim agencijama pristupa izvorima i vrhunskoj produkcijskoj infrastrukturi u centru evropskog odlučivanja u Bruxellesu. U European Newsroomu planiraju se kursevi i događaji za promociju digitalne kompetencije novinara, na primer u oblasti provere činjenica, jer su činjenice najbolja zaštita od dezinformacija i propagande. Treba ih prezentovati trezveno i jasno, kako to inace prenose novinske agencije. To je naš posao.

  Kako se garantuje novinarska nezavisnost i raznolikost?

  Kao nas osnovni zadatak, vidimo jačanje činjeničnog i nezavisnog novinarstva. To je jedan od suštinskih temelja društva. Unutar tog okvira nastavićemo kritički i nezavisno da izveštavamo o EU temama. Neće biti mogućnosti bilo kakvog uticaja na izveštavanje. Svaka agencija proizvodi svoje usluge i odgovorna je za sopstveni sadržaj. Osnovni zadak novinske agencije jeste i ostaje pružanje nepristrasnih i nezavisnih informacija svim medijima i institucijama koje su pretplaćene na te agencijske usluge. Zato je u ovom projektu ključno da se svi partneri obavežu na slobodno i nezavisno novinarstvo. Kada 20 evropskih novinskih agencija, svaka sa svojom nacionalnom perspektivom o Evropi, koristi zajedničku redakciju u Briselu, svi imaju koristi od raznolikosti perspektiva. Zahvaljujući toj umreženosti, novinarski kvalitet raste.

  Dobijaju li agencije u ENR-u podršku za svoje izveštavanje o Europi?

  Svaka od agencija ucesnica ima koristi od umrežavanja međunarodnih novinara. Ne treba potceniti moć mreže kada se radi o pronalaženju sagovornika za intervju. Saradnja otvara potpuno nove mogućnosti. Važno nam je da sve agencije u redakciji ravnopravno sarađuju. Otuda i koncept finansiranja, koji pomaže u stvaranju jednakih mogućnosti za sve. Istovremeno, redakcija obezbedjuje znatno viši nivo razumevanja relevantnih tema i širih perspektiva, zahvaljujući umreženosti kolega na licu mesta. To koristi svima – bez obzira koliko je velika ili mala partnerska agencija.

  Kako ENR može doprineti boljem razumevanju EU i razvoja u Europi?

  European Newsroom uveliko će poboljšati kvalitet i nezavisnost izveštavanja. Novinarima koji prate EU trebaju dobri radni uslovi u Briselu. Naporno radimo na postizanju ovog cilja. Izveštavanje novinara iz Brisela je bitno jer se ovde primenjuju propisi koji direktno utiču na milione ljudi, ne samo u članicama EU nego i u zemljama kandidatima.