Opis projekta

European Newsroom (enr) je projekat saradnje između novinskih agencija iz citave Europe – DPA, AFP, AGERPRES, ANSA, APA, ATA, Belga, BTA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, MIA, PAP, STA, TANJUG , TASR i UKRINFORM. Agencije učesnice imaju prilike za obuku, dalje obrazovanje i zajednički razvoj novinarskih standarda. Alati kao što su provere činjenica i verifikacija pomažu u održavanju kvalitetnog novinarstva suprotstavljanjem rastućem širenju dezinformacija i propagande. Kroz enr, evropske agencije imaju jednak pristup informacijama, utirući put sveobuhvatnom i raznolikom izveštavanju iznad nacionalnih granica.

Profesionalno izveštavanje o EU i Evropi, koje distribuira enr, informise ljude u njihovim zemljama na nepristrasan i nezavisan način. Agencijama pruža proverene činjenice i profesionalni pristup vestima i izvorima mimo propagande i lažnih vesti. ENR bi trebalo da uspostavi centar novinarskog kvaliteta i integriteta u srcu EU.

Ukratko, radi se o saradnji evropskih agencija – na jednakoj bazi i van granica. To nije samo ideja redakcije, nego i ideja ujedinjene Evrope.