Pyetjet më të shpeshta

Çfarë është Redaksia Evropiane?

European Newsroom (ENR) është një projekt bashkëpunimi që përfshin 20 agjenci evropiane lajmesh. Në këtë kuadër, agjencitë kërkojnë të rrjetëzojnë dhe shkëmbejnë informacione duke gjallëruar dhe pasuruar raportimin e tyre për Evropën dhe BE-në. Gazetarët që mbulojnë Evropën kanë nevojë për kushte të mira pune në Bruksel. Kjo është një nga arsyet pse ne e drejtojmë ENR. Raportimi i gazetarëve për Evropën është thelbësor. Në Bruksel janë vënë në lëvizje rregullore që prekin drejtpërdrejt miliona njerëz. Kur 20 agjenci evropiane lajmesh, secila me perspektivën e vet kombëtare për Evropën, përdorin një redaksi të përbashkët në Bruksel, të gjithë përfitojnë nga shumëllojshmëria e perspektivave. Falë këtij rrjeti, cilësia gazetareske rritet.

Cilat agjenci janë të përfshira në ENR?

Në këtë bashkëpunim marrin pjesë 20 agjenci lajmesh. Ato janë: dpa, AFP, AGERPRES, AMNA, ANP, ANSA, APA, ATA, Belga, BTA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, MIA, PAP, STA, Tanjug, TASR dhe UKRINFORM.

Kush ka të drejtë të marrë pjesë?

Është thelbësore për pjesëmarrjen që agjencitë dhe mediat e interesuara të angazhohen për gazetari të lirë dhe të pavarur. Pjesë e marrëveshjes së pjesëmarrjes është një statut detyrues për të gjithë partnerët, i cili kërkon raportim faktik dhe të pavarur.

Kërkesa të mëtejshme për pjesëmarrje në ENR::

 • Agjencia duhet të ofrojë një shërbim të përgjithshëm lajmesh me kontribute nga sektorët e lajmeve të saj politike, biznesi dhe panorama/interesi njerëzor.
 • Agjencia e lajmeve garanton që punonjësit e saj në Enr janë të pavarur nga ndikimi i palëve të treta. Kjo pavarësi gazetareske duhet jetuar në praktikë dhe duhet të njihet edhe në përmbajtjen e prodhuar. Gazetarët e agjencisë angazhohen për vlerat dhe standardet e cilësisë së enr. Këto përfshijnë verifikimin, zellin gazetaresk dhe transparencën.
 • Agjencitë e lajmeve pjesëmarrëse duhet të jenë të regjistruara në një shtet anëtar të BE-së ose në një shtet që është në proces aplikimi për t’u anëtarësuar në BE. Grupi i fundit përfshin Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Turqinë. Agjencitë e lajmeve të regjistruara në Zvicër ose Norvegji mund të marrin pjesë gjithashtu.

  Për çfarë raporton Enr?

  Agjencitë kanë për detyrë të ofrojnë mbulim të plotë të ngjarjeve të rëndësishme. Brukseli është një vend ku negociohen vendime shumë të rëndësishme për Evropën. Kjo është arsyeja pse të gjitha agjencitë ofrojnë raportime të vazhdueshme nga Brukseli, në mënyrë që t’u ofrojnë klientëve të tyre mediatikë një gamë të pasur dhe të shumëanshme të përmbajtjes gazetareske. Agjencitë e Enr-it shkëmbejnë ide dhe zhvillojnë përmbajtje gazetareske për faqen e përbashkët të internetit të Enr-it, e cila ofron një pasqyrë të zhvillimeve më të rëndësishme në mbulimin evropian dhe BE të secilës agjenci nga këndvështrimi i vendit përkatës. Faqja e internetit ofron përmbajtje nga agjencitë pjesëmarrëse në gjermanisht, anglisht dhe frëngjisht. Gjuhë të tjera do të shtohen në një fazë të mëvonshme. Faqja e internetit enr do të shfaqë përmbajtje të shkurtuar dhe të zgjedhur që është shpërndarë më parë në telat e agjencive individuale. Përveç kësaj, një buletin është duke u zhvilluar.

  Si organizohet bashkëpunimi ndërmjet agjencive?

  Përmbajtja do të prodhohet në redaksinë e Brukselit nga qershori 2022. Nëse pandemia e bën të nevojshme, bashkëpunimi i përkohshëm virtual ose hibrid është gjithashtu i mundur në vend, gazetarët e agjencisë mund të punojnë së bashku me njëri-tjetrin dhe të shkëmbejnë dhe rrjetëzohen drejtpërdrejt. Një shërbim thelbësor i enr do të jenë mundësitë dhe ngjarjet e trajnimit. Në fazën e fillimit, këto do të ndodhin virtualisht ose në formë hibride. Gjuha e punës e Enr është anglishtja..

  Përveç bashkëpunimit të ngushtë, një avantazh i mëtejshëm i enr do të jetë infrastruktura e përbashkët teknologjike dhe e lajmeve, e cila do të nxisë raportimin e besueshëm, kritik dhe faktik nga Brukseli. Kur bëhet fjalë për sigurimin e partnerëve në intervistë, fuqia e rrjetit nuk duhet nënvlerësuar. Kjo hap mundësi të reja bashkëpunimi ndërmjet agjencive. Do të jetë një bashkëpunim në nivelin e syve.

  Kush përfiton nga kjo?

  Ka një pikë kyçe në projekt ku interesat e BE-së dhe agjencive të lajmeve bashkohen. Agjencitë kanë për detyrë të ofrojnë mbulim të plotë të ngjarjeve të rëndësishme. Brukseli është një vend ku negociohen vendime shumë të rëndësishme për Evropën. Kjo është arsyeja pse të gjitha agjencitë raportojnë vazhdimisht nga Brukseli, për t’u ofruar klientëve të tyre mediatikë një ofertë të pasur dhe të shumëanshme. European Newsroom jep një kontribut drejt aksesit të barabartë në informacion. Në fund të fundit, të gjitha mediat që përdorin shërbimet e agjencive përfitojnë nga pajisjet dhe rrjetëzimi optimal i korrespondentëve në Bruksel.

  Si kundërshton enr përhapjen e lajmeve të rreme dhe dezinformatave?

  Gazetaria cilësore vepron si një sistem imunitar kundër dezinformimit. Në këtë drejtim, agjencitë e lajmeve dhe BE-ja kanë interesa të ngjashme. Agjencitë zotohen të raportojnë faktikisht dhe në mënyrë të pavarur. Ka agjenci të mëdha dhe të vogla në Evropë me potenciale ekonomike shumë të ndryshme.

  European Newsroom jep një kontribut të rëndësishëm për t’u ofruar agjencive më të vogla të lajmeve qasje në burime dhe një infrastrukturë të lartë të prodhimit në qendrën vendimmarrëse të Evropës Qendrore të Brukselit. Në European Newsroom, janë planifikuar kurse dhe ngjarje trajnimi për të promovuar kompetencën dixhitale të gazetarëve, për shembull në fushën e kontrollit të fakteve, sepse mbrojtja më e mirë kundër dezinformimit dhe propagandës janë faktet. Ato duhet të prezantohen me maturi dhe në mënyrë të qartë, siç transmetohen nga agjencitë e lajmeve. Kjo është puna jonë.

  Si garantohet pavarësia dhe diversiteti gazetaresk?

  Ne e shohim si detyrën tonë kryesore për të nxitur gazetarinë faktike dhe të pavarur. Është një nga themelet thelbësore të shoqërisë. Në këtë kuadër, ne do të vazhdojmë të raportojmë në mënyrë kritike dhe të pavarur për çështjet e BE-së. Nuk do të ketë asnjë mundësi për të ushtruar ndonjë ndikim në raportim. Çdo agjenci prodhon shërbimet e saj dhe është përgjegjëse për përmbajtjen e saj. Është dhe mbetet detyra kryesore e një agjencie lajmesh të ofrojë informacion jopartiak dhe të pavarur për të gjitha mediat dhe institucionet që abonohen në këto shërbime agjencish. Kjo është arsyeja pse është thelbësore në këtë projekt që të gjithë partnerët të angazhohen për gazetari të lirë dhe të pavarur. Kur 20 agjenci evropiane të lajmeve, secila me perspektivën e saj kombëtare për Evropën, përdorin një redaksi të përbashkët në Bruksel, të gjithë përfitojnë nga shumëllojshmëria e perspektivave. Falë këtij rrjeti, cilësia gazetareske rritet.

  A marrin agjencitë në enr mbështetje për raportimin e tyre mbi Evropën?

  Secila prej agjencive pjesëmarrëse përfiton nga rrjetëzimi i gazetarëve ndërkombëtarë. Fuqia e rrjetit nuk duhet nënvlerësuar kur bëhet fjalë për gjetjen e partnerëve në intervistë. Bashkëpunimi hap mundësi krejtësisht të reja. Është e rëndësishme për ne që të gjitha agjencitë në redaksi të punojnë së bashku në baza të barabarta. Prandaj koncepti i financimit, i cili ndihmon në krijimin e mundësive të barabarta për të gjithë. Në të njëjtën kohë, redaksia siguron një nivel shumë më të lartë të të kuptuarit të temave përkatëse dhe këndvështrimeve më të gjera, falë rrjetëzimit personal të kolegëve në vend. Kjo përfiton të gjithë – pavarësisht sa i madh apo i vogël është partneri i agjencisë përkatëse.

  Si mund të kontribuojë enr për një kuptim më të madh të BE-së dhe zhvillimeve në Evropë?

  Gazeta Evropiane e lajmeve do të rrisë shumë cilësinë e raportimit dhe pavarësinë e saj. Gazetarët që mbulojnë Evropën kanë nevojë për kushte të mira pune në Bruksel. Ne po punojmë shumë për të arritur këtë qëllim. Raportimi i gazetarëve nga Brukseli është thelbësor, pasi këtu janë vënë në lëvizje rregullore që prekin drejtpërdrejt miliona njerëz, jo vetëm në vendet anëtare të BE-së, por edhe në vendet kandidate.