Brussel – Minderjarigen vanaf 16 jaar die dat willen zullen in juni 2024 zonder voorafgaande registratie mogen stemmen voor de Europese verkiezingen. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag beslist, maakte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bekend op een persconferentie.

Dat 16- en 17-jarigen Europees hun stem zullen mogen uitbrengen, werd in het voorjaar van 2022 al beslist. België was daarmee het vierde Europese land, intussen is ook Duitsland gevolgd. Alleen maakte het Grondwettelijk Hof bezwaar tegen het feit dat de minderjarigen zich voorafgaand zouden moeten inschrijven.

De regering moest daarom op zoek naar een andere regeling. Die is er nu. De ministerraad besliste vrijdag om de registratieplicht te schrappen. Stemplicht, zoals voor de meerderjarige kiezers geldt, komt er echter niet. 16- en 17-jarigen zullen in juni dus kunnen stemmen voor het Europees Parlement, maar ze kunnen er ook voor kiezen om dat niet te doen.

Niet alle jongeren zijn op die leeftijd immers al betrokken bij de politiek, legde Verlinden uit. “Wie wil en wie zich geïnformeerd voelt, kan gebruikmaken van de mogelijkheid. Andere jongeren kunnen er dan nog wat langer mee wachten.”

“Wie wil en wie zich geïnformeerd voelt, kan gebruikmaken van de mogelijkheid. Andere jongeren kunnen er dan nog wat langer mee wachten.”

Belgisch minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden

De binnenlandminister noemde de beslissing “een heel belangrijk signaal naar jongeren dat hun stem telt, dat we willen luisteren en dat ze een volwaardige partner kunnen zijn in het uitbouwen van onze democratie.”

Ze wees er ook op dat Europa met bevoegdheden op vlak van onder meer klimaat en mobiliteit genoeg in huis heeft om jongeren te kunnen boeien.

17/11/2023

EU-akkoord om milieuwetgeving aan te scherpen

Brussel – Het Europees Parlement en de lidstaten hebben donderdag overeenstemming bereikt over een tekst die de lijst van milieumisdrijven uitbreidt en de daarvoor voorziene straffen in de EU harmoniseert.

Aan de lijst van misdrijven worden illegale houthandel, de invoer van invasieve soorten, door schepen veroorzaakte verontreiniging en overtredingen van de wetgeving inzake chemische producten toegevoegd.

Daarnaast wordt het concept van “gekwalificeerde misdrijven” geïntroduceerd voor milieumisdrijven die “de vernietiging van een ecosysteem of habitat in een beschermd gebied, of schade aan de kwaliteit van de lucht, de bodem of het water” veroorzaken.
“Hieronder zouden misdrijven vallen die vergelijkbaar zijn met ecocide, die net zo catastrofaal zijn als grootschalige vervuiling of grote bosbranden”, zegt het Europees Parlement in een persbericht.

Een ontbost gebied in Manicoré, in de Braziliaanse deelstaat Amazonas. Illegale houthandel wordt nu erkend als milieumisdrijf. – Foto: Michael Dantas/AFP

De overeengekomen tekst wijzigt een Europese richtlijn uit 2008 die te zwak en ineffectief werd geacht in de strijd tegen milieucriminaliteit. Die neemt een hoge vlucht en behoort wereldwijd tot de meest lucratieve vormen van georganiseerde misdaad.

De herziene richtlijn voorziet in boetes en gevangenisstraffen voor wie de regelgeving overtreedt. Personen, inclusief vertegenwoordigers van bedrijven, die zich schuldig maken aan milieumisdrijven die de dood tot gevolg hebben, kunnen tot tien jaar gevangenisstraf krijgen.

De “gekwalificeerde misdrijven” worden bestraft met acht jaar gevangenisstraf. Voor andere overtredingen is een gevangenisstraf van vijf jaar voorzien. Bedrijven die de wet overtreden, riskeren een boete die 5 procent bedraagt van hun jaarlijkse wereldwijde omzet of 40 miljoen euro. Ook hun overheidsfinanciering kan worden afgeschaft en ze moeten eventuele schade vergoeden en slachtoffers schadeloos stellen.

17/11/2023

Europese Commissie keurt nieuw Belgisch relanceplan goed

Brussel – De Europese Commissie heeft het geüpdatete Belgische plan voor herstel en veerkracht goedgekeurd. Dat heeft ze woensdag bekendgemaakt. Met het relanceplan is een bedrag van 5 miljard euro aan subsidies en 264 miljoen euro aan leningen gemoeid.

Het oorspronkelijk Belgische plan werd in 2021 goedgekeurd. Na een aanpassing van het oorspronkelijk bedrag, is in dat kader reeds 4,5 miljard euro aan Europese steun voorzien voor hervormingen en investeringen.

Ons land diende echter een aangepast plan in, met daarin een apart REPowerEU-hoofdstuk. Dat verwijst naar het EU-initiatief om Europa versneld onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen. België wil in die context inzetten op onder meer het energie-efficiënter maken van gebouwen, het versneld uitrollen van hernieuwbare energieprojecten en het terugdringen van de CO2-uitstoot door de industrie en de transportsector.

Bovenop de 4,5 miljard euro uit het eerste relanceplan, krijgt België 282 miljoen euro aan subsidies uit de beschikbare REPowerEU-middelen toegezegd. Daarbovenop heeft de Commissie het licht op groen gezet voor het doorschuiven van 229 miljoen euro uit het Europees brexitfonds naar het relanceplan, en voor een lening van 264 miljoen euro. Samen is dat alles goed voor een bedrag van bijna 5,3 miljard euro.

Met het plan moeten 40 hervormings- en 119 investeringsprojecten Europese middelen toegeschoven krijgen. In een mededeling schuift bevoegd staatssecretaris Thomas Dermine (PS) een aantal nieuwe projecten naar voren. Het gaat bijvoorbeeld om de installatie van LED-verlichting langs de Vlaamse wegen, zonnepanelen op de Noordzee en op Vlaamse scholen, nieuwe elektrische bussen en een nieuw busdepot in Wallonië en Brussel en de verbetering van onze infrastructuur om hernieuwbare energie in te voeren.

“Het nieuwe hoofdstuk brengt de Belgische ambitie om te evolueren naar een economie zonder CO2-uitstoot iets meer in de praktijk”, aldus een verheugde Dermine. “Het spreekt voor zich dat die transitie niet kan gebeuren zonder massale steun van de overheid om te investeren in de infrastructuur, met name in het energie- en transportnetwerk. Het groen licht van de Europese Commissie voor dit nieuw relanceplan is een sterk signaal van vertrouwen dat we in staat zijn stevige projecten uit te werken en uit te voeren.”

“Het nieuwe hoofdstuk brengt de Belgische ambitie om te evolueren naar een economie zonder CO2-uitstoot iets meer in de praktijk.”

Thomas Dermine, Belgisch staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen

Op 8 december zal de Ecofin-raad, de vergadering van de Europese ministers van Financiën, zich normaal gezien achter de analyse van de Europese Commissie scharen. Dankzij die goedkeuring kan ons land aanspraak maken op 102 miljoen euro aan prefinanciering uit de REPowerEU-middelen. De Commissie zal andere betalingen toestaan in functie van de uitvoering van andere mijlpalen en doelstellingen in het aangepaste plan.

16/11/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.