EU zoekt naar herijking van relaties met China

EU zoekt naar herijking van relaties met China

De Europese buitenlandministers hebben een poging gewaagd om hun violen te stemmen over hun relaties met China. De EU wil zich niet loskoppelen, maar de manier waarop Peking benadert wordt, verschilt soms van lidstaat tot lidstaat.

EVP verwerpt voorstellen over natuurherstel en pesticidengebruik

EVP verwerpt voorstellen over natuurherstel en pesticidengebruik

De Europese Volkspartij spreekt zich uit tegen de op tafel liggende voorstellen van de Europese Commissie voor een natuurherstelwet en voor een verdere inperking van het gebruik van pesticiden. De partij, die in het Europees Parlement nog steeds de grootste fractie heeft, zet zich zo af tegen sleutelteksten van het milieubeleid van de Commissie.