Brussel – De Europese Volkspartij (EVP) spreekt zich uit tegen twee speerpunten van het milieubeleid van de Europese Commissie. De koepelpartij van christendemocraten en conservatieven verwerpt zowel het voorstel voor de inperking van het gebruik van pesticiden als de natuurherstelwet, zo blijkt uit een resolutie die vrijdag op een partijbijeenkomst in München is goedgekeurd.

In de resolutie profileert de EVP zich als “de stem en verdediger van de Europese boeren en plattelandsgemeenschappen”. De partij beaamt dat het gebruik van pesticiden en meststoffen ingeperkt moet worden. “Maar dit is niet het moment om de voedselzekerheid in Europa in gevaar te brengen. Daarom verwerpen we het voorstel over het duurzame gebruik van pesticiden omdat de reductiedoelstellingen eenvoudigweg niet haalbaar zijn en omdat het voorstel landbouwers geen levensvatbare alternatieven aanbiedt”, zo luidt het.

“We verwerpen het voorstel over het duurzame gebruik van pesticiden omdat de reductiedoelstellingen eenvoudigweg niet haalbaar zijn en omdat het voorstel landbouwers geen levensvatbare alternatieven aanbiedt.”

Resolutie EVP

Ook de natuurherstelwet vindt geen genade in de ogen van de EVP, die zich “krachtig verzet tegen het doel om 10 procent van de landbouwgrond uit productie te halen”. De partij wijst erop dat de uitvoering van de bestaande natuurwetgeving “in te veel regio’s en lidstaten heeft geleid tot een bureaucratische nachtmerrie”, die de voedselzekerheid, de productie van hernieuwbare energie en cruciale infrastructuur in gevaar brengt. Ze vraagt de Commissie om eerst deze impasse te doorbreken.

Met die stellingnames zet de EVP zich af tegen sleutelteksten van het milieubeleid van de Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen. Het team van von der Leyen, die zelf tot de EVP behoort, heeft bijna een jaar geleden voorgesteld om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren. De natuurherstelwet heeft dan weer tot doel om 20 procent van de Europese natuur tegen 2030 te herstellen.

De Commissie houdt staande dat de voorstellen net dienen om de voedselbevoorrading te vrijwaren. “Natuurherstel bedreigt de voedselzekerheid niet, het stelt het veilig voor de toekomst”, zo tweette Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius vrijdagmiddag. “70 procent van de gronden, een derde van de bestuivers en 30 procent van het grondwater staan onder druk. Ondanks de mythes zijn de voordelen voor boeren legio: vruchtbare gronden, minder impact van droogte, waterbehoud, bestuiving.”

“Natuurherstel bedreigt de voedselzekerheid niet, het stelt het veilig voor de toekomst.”

Europees commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius

De voorstellen moeten goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. In verscheidene lidstaten, waaronder ook België, weerklonk de voorbije weken al de roep om grondige bijsturingen van de natuurherstelwet. In het Europees Parlement levert de EVP de grootste fractie. Het Nederlandse parlementslid Esther de Lange diende al een amendement in om de tekst in zijn geheel te verwerpen, andere amendementen sturen aan op grondige wijzigingen. “Niemand, ook CD&V, stelt de zin van deze wetgeving in vraag, maar ze laat te weinig ruimte om tot pragmatische oplossingen te komen”, legt Tom Vandenkendelaere (CD&V) uit.

Het Europees Parlement debatteert woensdag in Straatsburg over de rol van de landbouw in de groene transitie en de strijd tegen klimaatverandering.

05/05/2023

België en co. willen af van unanimiteitsregel in Europees buitenlands beleid

Berlijn – België en acht andere lidstaten van de Europese Unie hebben donderdag een initiatief gelanceerd voor de afbouw van de unanimiteitsregel op vlak van defensie en buitenlands beleid. Zo willen ze “de doeltreffendheid en snelheid van onze besluitvorming verbeteren”, luidt het in een gemeenschappelijk statement.

België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Luxemburg, Finland en Slovenië verenigden zich donderdag in een ‘Group of Friends’ die ervoor ijveren om meer Europese beslissingen over buitenlands beleid en veiligheidsbeleid met gekwalificeerde meerderheid te nemen. Dan hoeven niet langer alle 27, maar minstens 15 lidstaten instemmen, op voorwaarde dat ze minstens 65 procent van de bevolking vertegenwoordigen.

De meeste beslissingen in de EU worden met gekwalificeerde meerderheid genomen, maar het opgeven van het vetorecht over buitenlands beleid of veiligheid is een delicate discussie die al jaren aan de gang is in de Europese cenakels. De tegenstanders, vaak kleinere landen, vrezen dat ze op die manier sneller buitenspel zullen worden gezet en minder zullen kunnen wegen op de besluitvorming.

De pleitbezorgers stellen dan weer dat de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke hoogspanning in het algemeen hun argumenten opnieuw in de verf zetten. “In de context van de Russische invasie van Oekraïne en de toenemende internationale uitdagingen zijn de leden van de groep overtuigd dat het Europees buitenlands beleid aangepaste processen en procedures nodig heeft om de EU als speler in de internationale politiek te versterken”, klinkt het.

De leden van de groep “zijn ervan overtuigd dat het Europees buitenlands beleid aangepaste processen en procedures nodig heeft om de EU als speler in de internationale politiek te versterken”.

Negen EU-landen in een gemeenschappelijke verklaring van hun ‘Group of Friends’

De negen lidstaten beklemtonen dat ze nauw willen samenwerken met de Europese instellingen en de andere lidstaten en dat hun groep openstaat voor nieuwe leden. Ze verzekeren ook dat ze “op pragmatische wijze” de besluitvorming willen verbeteren, met focus op “concrete praktische stappen” en op basis van de huidige Europese verdragen. Om die te wijzigen, is unanimiteit nodig.

04/05/2023

Minister Gennez veegt Poolse collega mantel uit over verzet tegen post-Cotonou-verdrag

Brussel – Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) heeft donderdag, tijdens een Europese ministerraad, haar collega uit Polen ter verantwoording geroepen voor het plotse Poolse verzet tegen de goedkeuring van het post-Cotonou-verdrag, de partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de landen uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. “De Europese verdeeldheid duwt (die) ACP-landen verder in de armen van autocratische regimes”, waarschuwt Gennez.

Het post-Cotonou-verdrag is de opvolger van de Overeenkomst van Cotonou uit 2000. Die had als doel de armoede in Sub-Saharaans Afrika en de staten in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan terug te dringen en de betrokken landen geleidelijk aan te integreren in de wereldeconomie. In 2021 rondde de EU de onderhandelingen over de opvolger van dat verdrag af met de 79 betrokken staten.

Hongarije hield tot voor enkele weken de ondertekening van het post-Cotonou-verdrag tegen omdat het vreesde zeggenschap uit handen te moeten geven op het vlak van onder meer migratiebeleid en zijn omgang met seksuele minderheden. Een schriftelijke verklaring van de Europese Commissie kon Boedapest alsnog over de streep trekken.

Maar op de vergadering van de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking bleek donderdag dat het nu Polen is dat zijn veto stelt. Warschau zou meer initiatief van de EU willen om zijn landbouwers te helpen die het moeilijk hebben door de toevloed van Oekraïens graan op Pools grondgebied. Nochtans bereikte de Commissie vorige week een akkoord met Polen en enkele andere Oost-Europese lidstaten over de import van graan uit Oekraïne in de EU.

Minister Gennez is niet te spreken over de Poolse aanpak, en liet dat ook blijken tijdens de ministerraad. Naar eigen zeggen riep ze haar collega uit Polen Wojciech Gerwel dan ook ter verantwoording. “Het geduld van de ACP-landen is op. Zuid-Afrika heeft zijn steun al ‘on hold’ gezet, met de terechte vraag of Europa dit akkoord nog wel wil afsluiten. Na Hongarije is het nu Polen dat dwarsligt, om puur politiek-ideologische redenen voor binnenlands gebruik.”

Gennez waarschuwt: “De Europese verdeeldheid duwt de ACP-landen verder in de armen van autocratische regimes. En net die invloed van autocratische regimes met weinig respect voor mensenrechten moeten we absoluut blijven tegengaan.”

04/05/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.