Brussel – De Europese regels gebieden de lidstaten om het tekort op hun begroting onder 3 procent van hun bruto binnenlands product te houden en de schuldgraad onder 60 procent. Die regel zit sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 in het vriesvak, maar die zogenaamde algemene ontsnappingsclausule verstrijkt eind dit jaar en dan behoren buitensporigtekortprocedures opnieuw tot de mogelijkheden.

Voor België verwacht de Commissie dit jaar een tekort van 5,8 procent. Maar ook vele andere lidstaten zitten diep in de rode cijfers. Mag er dan een lawine aan procedures verwacht worden? “Daar gaan we nu niet op vooruitlopen”, antwoordde Dombrovskis woensdag op een persconferentie. “De prognoses zullen nog verscheidene keren worden geüpdatet in de periode tot de lente van volgend jaar. We bieden duidelijkheid, zodat de lidstaten zich kunnen voorbereiden”. 

In de lente van volgend jaar vinden ook Europese en in België federale en regionale verkiezingen plaats. De precieze datum staat nog niet vast, en ook de timing van de lancering van eventuele procedures is nog niet vastgelegd, aldus Dombrovskis. De vicevoorzitter merkte wel op dat dergelijke politiek delicate beslissingen bij de Europese verkiezingen van 2019 pas genomen werden na de stembusgang. 

“Onze aandacht moet nu gaan naar het verbeteren van de schuldhoudbaarheid”

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie

Voor de Commissie is alvast duidelijk dat de tijden van brede overheidssteun ten einde zijn. Dombrovskis denkt daarbij in eerste instantie aan de uitfasering van de maatregelen ter compensatie van de hoge energieprijzen, te beginnen met de minst doelgerichte en brede maatregelen. Investeringen in de groene en digitale transitie moeten wel overeind blijven.

08/03/2023

Europese Commissie heeft strengere regels voor betaalde reizen klaar

Brussel – De Europese Commissie neemt met onmiddellijke ingang een reeks strengere regels aan voor het aanvaarden van door andere partijen betaalde reizen. Dat heeft een woordvoerster dinsdag bekendgemaakt. De versnelling komt er na de ophef over de topman van het directoraat-generaal Transport, de Est Henrik Hololei, die tussen 2015 en 2021 negen gratis vluchten met Qatar Airways heeft genoten, op het ogenblik dat de Commissie met de Qatarese autoriteiten over een luchtvaartakkoord onderhandelde.

De externe organisator van een missie waaraan een personeelslid van de Commissie deelneemt kan de kosten daarvan deels of volledig dekken, op voorwaarde dat zich geen belangenconflict stelt. Dat was bij Hololei niet het geval, luidde het vorige week bij de Commissie, nadat het nieuws over de reizen van haar directeur-generaal was uitgelekt. Maandag raakte evenwel bekend dat Hololei zelf de inschatting had gemaakt of hij geen belangenconflict deed ontstaan.

De Commissie benadrukte meteen dat ze bezig is aan een herziening van de richtsnoeren voor buitenlandse missies, en dat de regels met betrekking tot belangenconflicten en de toelatingsprocedures versneld zouden worden geïmplementeerd. Die regels zijn nu klaar en gaan meteen in, kondigde woordvoerster Dana Spinant dinsdag aan.

Concreet wordt het aantal missies beperkt die door externe partijen kunnen worden betaald. Enkel de overheden van EU-lidstaten, van landen in de Europese Economische Ruimte (EEA) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en van G7- en G20-landen zullen nog verplaatsingen van Commissiemedewerkers mogen bekostigen. Ook de Verenigde Naties zijn a priori onverdacht. Universiteiten zullen eveneens missies mogen blijven bekostigen, op voorwaarde dat aan de verplaatsing een academische invulling gegeven wordt.

Wanneer een reis een van de directeurs-generaal of diensthoofden van de Commissie aanbelangt, zal deze niet langer over zijn eigen missie mogen oordelen, maar advies moeten vragen aan de kabinetschef van de betrokken Europees commissaris.

07/03/2023

Moeder van Wagner-leider moet geschrapt worden van Europese sanctielijst

Luxemburg – De moeder van de leider van de Russische huurlingengroep Wagner moet van de Europese sanctielijst worden gehaald. Dat blijkt woensdag uit een arrest van het Gerecht van de Europese Unie. Volgens het Gerecht is een familieband alleen onvoldoende rechtvaardiging voor sancties.

De zaak draait rond Violetta Prigozjina, de moeder van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin. De vrouw kwam in het kader van het conflict tussen Rusland en Oekraïne op de sanctielijst van de EU terecht. Wie op die lijst staat, mag niet meer naar de EU reizen en ziet zijn rekeningen geblokkeerd. 

De EU zette Prigozjina op de lijst omdat ze een bedrijf in handen heeft dat deel uitmaakt van de Concord-groep, die werd opgericht door haar zoon en tot 2019 ook zijn eigendom was. Volgens het arrest van het Gerecht kon de EU echter niet aantonen dat de vrouw nog eigenaar is van het bedrijf of andere ondernemingen die banden hebben met haar zoon. Een loutere familieband “volstaat niet om de opneming in de lijst te rechtvaardigen”, concludeerde het Gerecht.

De annulering is de eerste beslissing ten gronde met betrekking tot de sancties die de EU heeft genomen in de context van de oorlog in Oekraïne. De EU kan het arrest aanvaarden, maar ze heeft ook twee maanden tijd om beroep aan te tekenen. Een andere optie is om Prigozjina opnieuw op de lijst te plaatsen, maar met een herziene bewijsbasis.

Op de Europese sanctielijst staan bijna 1.500 Russen. Onder meer de oligarchen Roman Abramovitsj, Mikhaïl Fridman en Petr Aven hebben zich tot de Europese rechters in Luxemburg gewend in een poging om aan de sancties te ontkomen.

08/03/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.