Brussel – De 27 Europese lidstaten hebben zondag in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de rechten van alle burgers te respecteren in het conflict tussen Israël en Hamas.

In het statement veroordelen de Europese lidstaten Hamas en zijn brutale terroristische aanslagen in Israël. Ze benadrukken dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen, weliswaar volgens de humanitaire en internationale rechtsregels.

Hamas wordt opgeroepen om de Israëlische gijzelaars onmiddellijk en zonder voorwaarden vrij te laten. De 27 benadrukken het belang van dringende humanitaire hulp en zeggen klaar te zijn om de burgers in Gaza te steunen en tegelijk te zorgen dat die steun niet wordt misbruikt door terroristische organisaties. Ten slotte wordt nogmaals het belang van een tweestatenoplossing beschreven.

Ook zondag herinnerde Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid, eraan dat dat buitenlandbeleid vastgelegd wordt door de Europese leiders en de 27 buitenlandministers. Hij reageerde daarmee op uitspraken van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die vrijdag Europa’s ondubbelzinnige steun aan Israël toezei, maar zo kritiek ontlokte bij onder meer verschillende leden van het Europees Parlement. Zaterdag kondigde de Commissie dan wel aan dat het budget voor humanitaire hulp aan Gaza verhoogt wordt van 25 naar 75 miljoen euro.

Dinsdag houden de Europese leiders uitzonderlijk overleg over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Om 17.30 uur komen ze bij elkaar voor een videoconferentie. “Het is van het grootste belang dat de Europese Raad (…) ons gemeenschappelijk standpunt bepaalt en een duidelijke en eensluidende gedragslijn vaststelt die de complexiteit van de huidige situatie weerspiegelt”, zegt voorzitter Charles Michel.

15/10/2023

EU-landen vinden geen akkoord over verlenging vergunning glyfosaat

Brussel – De lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag geen akkoord kunnen bereiken over een verlenging van de vergunning voor glyfosaat, het actieve bestanddeel van onkruidverdelger Roundup. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld.

De Commissie had vorige maand voorgesteld om de vergunning voor glyfosaat met tien jaar te verlengen, maar op een bijeenkomst van experts van de 27 lidstaten bleek vrijdag niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid (55 procent van de lidstaten die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen) voorhanden om het voorstel te steunen of te verwerpen.

Het voorstel kon rekenen op veel steun in het zuiden en het oosten van Europa. Oostenrijk en Luxemburg hadden dan weer duidelijk gemaakt dat ze tegen de verlenging zouden stemmen. De doorslag werd echter gegeven door de zwaargewichten Duitsland en Frankrijk, die net als België en Nederland voor een onthouding kozen.

Net als in Duitsland heeft de Belgische onthouding te maken met de aanhoudende onenigheid onder de coalitiepartners. Federaal vicepremier van Groen Petra De Sutter toonde zich vrijdag alvast “uiterst tevreden dat er voorlopig geen nieuwe vergunning komt voor glyfosaat”. “Ik blijf ervoor pleiten dat de Commissie nu ook een totaalverbod invoert. Er zijn te veel aanwijzingen dat het schadelijk is voor onszelf en onze natuur. Ook de Hoge Gezondheidsraad pleit voor uitfasering.”

“Ik blijf ervoor pleiten dat de Commissie nu ook een totaalverbod invoert. Er zijn te veel aanwijzingen dat (glyfosaat) schadelijk is voor onszelf en onze natuur.”

Belgisch vicepremier Petra De Sutter (Groen)

De verdeeldheid onder de lidstaten betekent geenszins dat het voorstel van de baan is. In november zullen de lidstaten opnieuw stemmen in een beroepscomité. Indien ze ook daar niet de vereiste meerderheid bereiken, kan de Commissie tegen 14 december zelf een besluit nemen. De Commissie kan ook op elk moment beslissen om haar voorstel aan te passen om meer lidstaten achter een verlenging te scharen.

De huidige vergunning van glyfosaat trad in december 2017 in werking en loopt nog tot 15 december 2023.

13/10/2023

Europees Parlement wil nieuwe uitstootnormen later invoeren

Brussel – De commissie Leefmilieu van het Europees Parlement stelt voor de invoering van nieuwe uitstootnormen voor voertuigen (Euro 7) uit te stellen tot 1 juli 2030. Volgens die onderhandelingspositie die volgende maand wordt voorgesteld aan de plenaire vergadering, zouden de huidige uitstootnormen voor auto’s en bestelwagens gelden tot 1 juli 2030 en voor bussen en vrachtwagens tot 1 juli 2031. De Europese Commissie had respectievelijk 2025 en 2027 naar voren geschoven.

Het voorstel dat in het parlement voorlag, werd goedgekeurd met 52 stemmen tegen 32, bij één onthouding. Het kreeg de steun van de rechterzijde, die onder druk staat van de autosector. “Het zou contraproductief zijn milieubeleid in te voeren die de Europese industrie en de burgers schade berokkent”, verklaarde de Tsjechische verslaggever Alexandr Vondra (ECR).

“Het zou contraproductief zijn milieubeleid in te voeren die de Europese industrie en de burgers schade berokkent.”

Tsjechisch Europarlementslid Alexandr Vondra (ECR)

Volgens de EVP zou het overhaast invoeren van de Euro 7-norm, constructeurs tot zware investeringen dwingen die ze op de consument zouden verhalen, en dat terwijl “groenen en socialisten al nieuwe wagens met een verbrandingsmotor tegen 2035 hebben laten verbieden”.

Vanuit linkse hoek wordt erop gewezen dat luchtvervuiling elk jaar ongeveer 300.000 vroegtijdige overlijdens in de Europese Unie veroorzaakt. De socialisten waarschuwen voor een pervers gevolg van een versoepelde timing. “De afwezigheid van ambitieuze Euro-7-normen zal er wellicht toe leiden dat er striktere maatregelen komen voor oudere voertuigen, zoals zero-emissiezones in de steden”, waarschuwde Christel Schaldemose (S&D). En dat zou vooral mensen met een laag inkomen treffen.

“De afwezigheid van ambitieuze Euro-7-normen zal er wellicht toe leiden dat er striktere maatregelen komen voor oudere voertuigen, zoals zero-emissiezones in de steden.”

Christel Schaldemose (S&S), Duits Europarlementslid

De lidstaten van hun kant zijn drie weken geleden al overeengekomen met het parlement te onderhandelen op basis van een minder scherp voorstel dan dat van de Europese Commissie.

12/10/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.