СОФИЯ – Народното събрание реши България да предоговори с Европейската комисия до края на март целите по плана за икономическо възстановяване от пандемията. Целта е да бъде удължена работата на въглищните централи за производство на ток поне до 2038 година.

Служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов каза, че България е съобщила ЕК за решението и очаква тази седмица първи разговор с представители на институцията. 

Заради постоянно променящата се енергийна обсдтановка, тази година и най-вероятно догодина изглежда много трудно да се изпълнят заложените целите – тази година намаление с 10% на емисиите от въглищните централи. България изнася електроенергия за съседните страни и помага на Балканския полуостров.  

служебният вицепремиер Атанас Пеканов

Вицепремиерът посочи, че при разговорите с ЕК ще бъде поискано да отпадне изискването за 40% намаляване на вредните емисии за тази и следващата година, и ще бъдат предложени други възможности. (13 януари)

На българската граница с Турция край Елхово миналата година са били спрени 164 000 мигранти, опитали да проникнат в ЕС незаконно

ЕЛХОВО – Миналата година граничните служители в Елхово са предотвратили 164 хиляди опита за незаконно влизане в страната, съобщи директорът на Главна дирекция “Гранична полиция” главен комисар Росица Тодорова. Цялото протежение на оградата по границата с Турция ще бъде оборудвано със сензори и термо видеосистеми, добави главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров.

Границата не се пази от възпиращото съоръжение, а от служителите на гранична полиция, жандармерия, военнослужещи. Възпиращото съоръжение само ги подпомага. 

главен комисар Петър Тодоров

В последните дни международната организация “Хюман Райтс Уоч” отбеляза в годишния си доклад за състоянието на човешките права в света, че държави от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Гърция, Полша и Испания, са продължили да участват в незаконно отблъскване на мигранти и да упражняват насилие по границите. В документа се отчита, че подходът към украинските бежанци в ЕС рязко се е отличавал от отношението към мигрантите и търсещите убежище от други региони на света, определено като неправомерно. (13 януари)

България е втора в ЕС по ръст на износа към чужди страни

ЛЮКСЕМБУРГ – Износът на стоки от ЕС за трети страни през ноември 2022 г. възлиза на 237,3 милиарда евро, или ръст от 17,7 на сто спрямо ноември 2021 г, според първата оценка на данните, разпространени от Евростат. Вносът възлиза на 258 милиарда евро, или ръст от 21,5 на сто. Това означава, че дефицитът възлиза на 20,7 милиарда евро спрямо дефицит от 10,7 на сто през ноември 2021 година.

През ноември 2022 г. България е изнесла стоки към страни извън ЕС за 1,4 милиарда евро, а е внесла за 2 милиарда евро, и това представлява дефицит от 600 милиона евро.

През ноември 2022 г. всички страни от ЕС отчитат ръст на износа към страни извън ЕС, с изключение на Естония (-13,2 на сто) и Кипър (-10,6 на сто). 

Най-голям растеж на износа отчитат Словения (+61,1 на сто), България (+53,4 на сто) и Малта (+50,6 на сто).

данни на Евростат

Всички страни от ЕС отчитат ръст на вноса на стоки от чужди страни, с изключение на Естония (-14,9 на сто), Кипър (-13,8 на сто) и Латвия (-2,1 на сто). Най-голям ръст е регистриран в Унгария (+74,0 на сто) и Гърция (+40,9 на сто). (13 януари)

Този обзор представлява редакционен подбор от европейски материали, изготвени от БТА. Редакционната отговорност за тази публикация е на БТА. Излиза в понеделник и четвъртък.