SARAJEVO – Direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) Edin Dilberović smatra da bi dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sigurno bio veliki poticaj za cijelo bh. društvo, jer bi to bila poruka da su ciljevi dostižni i da se rezultati nagrađuju, dodajući da je status kandidata proceduralni korak koji mora napraviti svaka država koja želi pristupiti evropskoj porodici.

“Za neke države to je bio prvi, a za nas u BiH to je korak koji zahtijeva dosta prethodno urađenog posla u smislu prilagođavanja pravnog, političkog i ekonomskog sistema pravilima koja važe u Evropskoj uniji”, naveo je Dilberović.

direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) Edin Dilberović (Foto: FENA/Arhiv)

Po njegovim riječima, u fokusu rada institucija u BiH od objave Mišljenja Evropske komisije je 14 ključnih prioriteta i to će ostati po dobijanju statusa kandidata. Kaže da je određeni broj zadataka vezano za ove prioritete realiziran ili je u toku njihova realizacija, ali i dalje neki od ključnih zakona trebaju biti usvojeni. To su, naprimjer, zakon o VSTV-u, zakon o sudovima BiH, zakon o sprečavanju sukoba interesa, i drugi.

Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Olivér Várhelyi izjavio je Evropska komisija uputila prijedlog zemljama članicama, Evropskom vijeću, da se Bosni i Hercegovini dodjeli kandidatski status. (11.12.)

Plakalo: BiH će najvjerovatnije dobiti kandidatski status

generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo (Foto: FENA/Arhiv)

SARAJEVO – Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo kazao je da će, prema informacijama s kojima raspolaže, Bosna i Hercegovina najvjerovatnije dobiti status kandidata na zasjedanju Evropskog vijeća.

“To je trenutno najpozitivniji događaj za BiH i nosi i obavezu da se što prije započne s reformama, usvajanjem ključnih zakona, te pokrene ubrzan proces eurointegracija koji je u proteklom periodu bio u zastoju usljed vrlo kompleksnih političkih odnosa unutar BiH”, rekao je Plakalo.

U izjavi za Fenu napomenuo je da status kandidata podrazumijeva otvaranje mnogo većeg broja fondova Evropske unije, ali i mapira Bosnu i Hercegovinu kao kredibilnog i pouzdanog partnera za članstvo u EU.

Stoga je, kaže, potrebno što prije konstituirati sve nivoe vlasti u BiH i započeti s realizacijom implementacije 14 prioriteta koje je pred BiH postavila Evropska unija, ali i onih osam tačaka koje su izvedene iz tih prioriteta kao manje zahtjevne početkom oktobra. (08.12.)

Schmidt: Pred BiH je historijska šansa nakon oktobarskih izbora da napravi napredak

Obraćanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta nakon dvodnevne sjednice Vijeća za implementaciju mira (PIC) (Foto: FENA/Hazim Aljović)

SARAJEVO – Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt ocijenio je danas da je pred BiH historijska šansa nakon održanih oktobarskih izbora i ohrabrujućeg napretka koji je vidljiv u formiranju institucija i vlasti.

Obraćajući se novinarima nakon dvodnevne sjednice političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) naglasio je da BiH ima šansu da ostvari napredak na putu ka Evropskoj uniji zbog čega je izrazio očekivanje da će vlast biti uskoro formirana.

“Kandidatski status bi mogao biti prvi korak u tom pravcu, ali to još nije gotovo i to je odluka o kojoj će Evropsko vijeće odlučivati sljedeće sedmice, no postoji očekivanje da bh. institucije urade svoj dio posla i usvoje potrebne zakone i uspostave vlas”, kazao je Schmidt.

Nakon što BiH dobije kandidatski status, poslije njega bi uslijedio stvarni posao, kaže Schmidt, koji ne znači da će BiH automatski postati članica EU jer se ništa značajno ne može desiti bez napora.

PIC se usaglasio da će nastaviti pružati podršku BiH na njenom putu kako bi ostala multietničko i demokratsko društvo, dodao je Schmidt, a prepoznali su i da su se nakon mnogo godina zastoja stvari počele mijenjati.

Pozvao je Schmidt da se iskoristi taj zamah i dinamika jer se dugo vremena čekalo da BiH napravi odlučne korake ka stabilnoj i prosperitetnoj budućnosti. Sada postoji mogućnost da političari rade u službi građana i poboljšaju njihov svakodnevni život.

Tokom dvodnevnog zasjedanja politički direktori PIC-a razmatrali su ključna pitanja nakon održavanja općih izbora, kao što je brzo formiranje vlasti, politička kohezija, vladavina prava, izgradnja institucija, te EU integracije. (09.12.)

Evropska komisija pozdravila usvajanje Strategije za upravljanje migracijama

Sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Evropske unije i Bosne i Hercegovine (Foto: FENA)

SARAJEVO – Na šestom sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Evropske unije i Bosne i Hercegovine predstavnici Evropske komisije su istakli da je za unaprjeđenje funkcioniranja pravosuđa ključno usvajanje novog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakona o sudovima BiH u skladu s evropskim standardima, te nove Strategije za reformu sektora pravosuđa.

Navedeno je da je potrebno poboljšati procedure u oblastima imenovanja, integriteta, edukacije i ocjenjivanja rada sudija i tužilaca, i uspostaviti kredibilni sistem provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija.

Evropska komisija je preporučila da zakon o sprečavanju sukoba interesa na državnom nivou, u skladu sa standardima EU i preporukama GRECO-a, bude usvojen do sredine 2023. i da se uspostavi efikasan mehanizam za provjeru tačnosti imovinskih kartona nosilaca javnih funkcija.

Komisija očekuje da se u budžetu institucija BiH za narednu godinu osiguraju sredstva za zapošljavanje novih kadrova u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, koji će biti zaduženi za praćenje poštivanja propisa o finansiranju političkih stranaka.

Evropska komisija je pozdravila usvajanje Strategije za upravljanje migracijama i aktivnosti koje se provode u oblasti azila i upravljanja granicama. No, naglasili su da je finansijska i politička nezavisnost Javnog RTV sistema, garantirana sloboda medija i zaštita novinara, provedba zakona o zabrani diskriminacije i rodnoj ravnopravnosti ostaju među ključnim prioritetima. (09.12.)

Macdonald: Građani žele da vlasti daju prednost njihovoj dobrobiti i prosperitetu

rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Ingrid Macdonald (Foto: FENA/Almir Razić)

SARAJEVO – Istraživanje javnog mnijenja koje su provele Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini pokazalo je da bh. građani smatraju da njihova individualna prava nisu zaštićena i da bi institucije trebale učiniti više u toj oblasti.

U područjima kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, zapošljavanje i zaštita okoliša, građani žele da vlasti daju prednost njihovoj dobrobiti i prosperitetu, kazala je rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Ingrid Macdonald povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

“Kako nove vlasti širom Bosne i Hercegovine započinju svoje mandate, otvara se velika prilika da ispune odgovornost koja im je data, kroz obnovljeni društveni ugovor s građanima utemeljen na ljudskim pravima”, naglasila je.

Smatra da je to bitno za ponovnu izgradnju povjerenja u institucije i nade u bolju budućnost, sa zakonodavnim, ekonomskim i društvenim reformama koje su usmjerene na poštovanje i poboljšanje prava svih koji žive u BiH bez diskriminacije, i uključivim, participativnim procesima koji građanima omogućuju sudjelovanje u javnim poslovima. (10.12.)

(Ova kompilacija urednički je izbor temeljen na izvještavanju FENA-e o Evropi. Uredničku odgovornost za ovu objavu snosi FENA. Izlazi ponedjeljkom i četvrtkom.)