SARAJEVO – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija kazao je na godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH da su svi predmeti pokrenuti na osnovu informacija prikupljenih putem “Sky” i “Anom” aplikacija u fazi istrage.

Još uvijek nije podignuta ni jedna optužnica, ali Lagumdžija vjeruje da se na optužnice koje proizilaze iz informacija prikupljenih iz tih aplikacija neće dugo čekati. Istaknuo je da agencije za provođenje zakona i tužilaštva za ove predmete moraju odvojiti dovoljan broj stručnih osoba koje su u stanju na profesionalan način obaviti posao.

Kaže da je potrebno osigurati da dokazi koji potiču iz tih aplikacija budu zakoniti, jer će, kaže, jedan od argumenata odbrana sigurno biti isticanje prigovora za nezakonito prikupljanje dokaza.

“Nažalost, nekada se desi da zbog toga predmet padne na ustavnom sudu ili Evropskom sudu za ljudska prava. Moramo učiniti sve da osigurano zakonitost pribavljanja dokaza kako bi se obračunali s kriminalom u BiH”, poručio je Lagumdžija.

Više desetaka osoba koje su osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i ubistvima iz istraga o korištenju aplikacija “Sky” i “Anom” uhapšeno je u Bosni i Hercegovini u proteklih godinu dana. Među njima su policijski službenici, osumnjičenici za trgovinu drogom, oružjem, prostitucijom.

Neki od njih su koristili te uređaje, a poruke su dešifrirale strane policijske agencije i dostavile ih Tužilaštvu BiH koje je pokrenulo istrage u okviru kojih je policija uhapsila glavnog policijskog inspektora MUP-a Republike Srpske, službenika državne policije koji je štitio zgradu Predsjedništva BiH, te šefa regionalnog ureda Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.

Osobe koje koriste aplikaciju “Sky Ecc” vjeruju da pomoću nje nesmetano mogu poslati poruke u vezi sa svojim aktivnostima. Aplikacija je pravljena da pruža maksimalnu privatnost i sigurnost svojim korisnicima i ima enkripciju toliko jaku da čak i proizvođači tvrde da ne mogu dešifrirati poruke. (16.11.)

Partneri sa zapadnog Balkana usvojili deklaraciju i definirali put održivog upravljanja migracijama

Ministarska konferencija predstavnika zemalja zapadnog Balkana o održivom upravljanju migracijama. (Foto: FENA/IOM)

SKOPLJE – Partneri na zapadnom Balkanu usvojili su sveobuhvatan dokument kojem se obavezuju na daljnje jačanje saradnje u rješavanju problema krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, poduzimanjem mjera za usvajanje pristupa zasnovanog na pravima i žrtvama i jačanjem saradnje.

Oni se također obavezuju da će povećati pristup regularnim putevima za migrante u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirom i podsticati inkluziju migranata u društvo te da će raditi na holističkom pristupu upravljanja povratkom i poboljšati prakse povratka, readmisije i reintegracije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Češke, u okviru predsjedavanja Vijećem Evropske unije (EU), i Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije bili su domaćini Konferencije “Održivo upravljanje migracijama na zapadnom Balkanu” u Skoplju.

U okviru dvodnevne konferencije okupili su se ministri unutrašnjih poslova zemalja zapadnog Balkana, predstavnici susjednih država članica Evropske unije, relevantnih institucija EU i međunarodnih organizacija, te akademske zajednice s ciljem utvrđivanja sveobuhvatnih, održivih i pristupa koji su fokusirani na rješenja za efikasno upravljanje migracijama na zapadnom Balkanu.

Od 2015. godine, region zapadnog Balkana je postao glavna tranzitna regija za migrante koji pokušavaju da stignu do zapadne Evrope. Od vanredne situacije 2015. i 2016. godine, migracije su postale sve stabilniji fenomen s kojim su se partneri suočili i sad rade na tome da pronađu stabilan način da upravljaju migracijama. (16.11.)

Negativan prirodni priraštaj i negativni migracijski saldo odlika demografskih tokova u BiH

demograf Aleksandar Čavić (Foto: FENA)

SARAJEVO – Demograf Aleksandar Čavić ocijenio je da planet Zemlja može iznijeti veličinu populacije od osam milijardi stanovnika, ali da problem predstavlja nejednak raspored stanovništva. On je u izjavi za Fenu kazao da je optimističan u pogledu mogućnosti osiguranja dovoljne količine hrane i neophodnih uvjeta za život tako brojnog stanovništva.

“To podrazumijeva da se stanovništvo odgovorno ponaša prema onim resursima koji su ograničeni te da ih zamijeni nekom drugom vrstom potrošnje, ali podrazumijeva i svijest o onim resursima koji nisu prilično ograničeni, a čija bi upotreba mogla Zemlju dovesti u klimatske probleme”, kaže Čavić.

Međutim, smatra da je pravi problem nejednak razmještaj stanovništva, jer samo dvije zemlje Kina i Indija čine više od trećine ukupnog stanovništva. To je naročit problematično za Indiju koja je u površinskom smislu gotovo trostruko manja od Kine i ima jednak boj stanovnika, a uskoro i veći.

Istakao je da problem predstavljaju i drugi regioni koji su izuzetno prenaseljeni, jer će određena konkretna područja imati veliki izazov u smislu osiguranja uvjeta za život tako velikoj populaciji.

Čavić podvlači da je Azija i dalje kontinent s najvećim brojem stanovnika, dok je Afrika najbrže rastući kontinent gdje će, prema predviđanjima Ujedinjenih nacija, biti nekoliko zemalja koje će brojiti stotine miliona stanovnika.

“Jedna od projekcija govori da bi Nigerija u određenim uvjetima mogla dostići populaciju od 750 miliona stanovnika”, dodao je, navodeći da je ozbiljan izazov da li će pojedine zemlje, koje imaju izuzetno visoku gustoću naseljenosti, moći osigurali uvjete za život stanovnika.

Govoreći o demografskim tokovima u Bosni i Hercegovini, Čavić kaže da ih i dalje odlikuju dvije karakteristike, a to su negativan prirodni priraštaj i negativni migracijski saldo. (17.11.)

Dokumenti koje je usvojila Vlada FBiH omogućit će lakši prihvat bh. državljana sa stranih ratišta

predsjednik Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH u vezi sa Strategijom za borbu protiv terorizma BiH Eldan Mujanović (Foto: FENA/Almir Razić)

SARAJEVO – Predsjednik Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH u vezi sa Strategijom za borbu protiv terorizma BiH Eldan Mujanović kazao je Feni da su članovi grupe predložili nekoliko mjera za poboljšanje koordinacije svih nivoa vlasti u provedbi državne strategije za borbu protiv terorizama, a naročito u domenu postupanja nadležnih institucija svih nivoa vlasti u prihvatu, reintegraciji i resocijalizaciji državljana BiH koji se vraćaju sa stranih ratišta.

“To se prvenstveno odnosi na one državljane BiH koji još uvijek borave u područjima ratnih sukoba, Iraku i Siriji. Postoji objektivni problem, a to je da je određeni broj državljana BiH učestvovao na stranim ratištima u svojstvu dobrovoljca i ratnika, a gore od toga je da su im se priključile i njihove porodice”, kazao je.

Mujanović je pojasnio da se određeni broj državljana još uvijek nalazi na tom području te da će BiH, uz asistenciju i koordinaciju s međunarodnim partnerima, prihvatiti svoje državljane. Međutim, postupak prihvata nije jednostavan i ima sigurnosne, zdravstvene, obrazovne i socijalne aspekte, kako bi se ti državljani što je moguće efikasnije reintegrirali u društvo.

Najavio je da će uskoro organizirati i sastanak s predstavnicima lokalnih zajednica, kako bi im se približili dizajnirani mehanizam koordinacije i pružile određene informacije kako se postupak provodi. (18.11.)

Obnova trebevićkog opservatorija jednaka je revitalizaciji astronomije u BiH

Astronomski opservatorij na Trebeviću kod Sarajeva (Foto: FENA/Hazim Aljović)

SARAJEVO – Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nema astronomiju kao institucionaliziranu nauku, niti ima svoj opservatorij. Nakon što je prihvaćena dugogodišnja inicijativa jednog od vodećih astronoma u BiH i člana udruženja “Orion” iz Sarajeva Dine Đipa, u realizaciji Grada Sarajeva, to bi se moglo promijeniti.

Naime, prije posljednjeg rata u BiH na planini Trebević iznad Sarajeva, tačnije na lokaciji Čolina kapa gdje su prvobitno austro-ugarske vlasti zbog izuzetne strateške lokacije podigli vojno utvrđenje Bistrik kulu, postojao je astronomski opservatorij, koji je u to vrijeme bio vodeća institucija tog tipa na području jugoistočne Evrope.

Opservatorij je uništen devedesetih godina borbenim dejstvima, pogotovo jer se na tom području nalazila linija razgraničenja. Nakon rata područje je deminirano, a odmah se javila ideja i inicijativa da se obnovi i opservatorij i samim tim i astronomija kao nauka u Bosni i Hercegovini.

Đipa naglašava da je opservatorij na Trebeviću svojedobno objavio 16 knjiga iz oblasti astronomije, a velike zasluge odnosi bivši direktor opservatorija Muhamed Muminović, kojem su danas mnogi zahvalni jer ih je uveo u ovu nauku.

Kako je kazao u izjavi za Fenu, inicijativa za obnovu opservatorija na razumijevanje je čekala više od 25 godina, kao i dolazak Benjamine Karić na poziciju gradonačelnice Sarajeva koja je zajedno sa Gradskom upravom odmah prihvatila inicijativu.

“To je jedan od najprogresivnijih projekata koje Grad Sarajevo u ovom trenutku realizira. Tu se ne radi samo o obnovi građevina, već o obnovi jedne od najstarijih nauka koja je u BiH prije rata bila itekako zastupljena”, kazao je Đipa.

Pored navedenog, projekt ima turistički potencijal jer se opservatorij nalazi u zaštićenoj zoni Trebevića, gdje bi turisti pored sadržaja koje bi nudio obnovljeni opservatorij, mogli nastaviti da uživaju u netaknutoj prirodi, prelijepom pogledu na Sarajevo i čistom zraku. (20.11.)

(Ova kompilacija urednički je izbor temeljen na izvještavanju FENA-e o Evropi. Uredničku odgovornost za ovu objavu snosi FENA. Izlazi ponedjeljkom i četvrtkom.)