Brussel – België gaat opnieuw voor 92 miljoen euro militair materieel leveren aan Oekraïne. Dat heeft de federale regering vrijdag beslist. Het gaat onder meer om luchtdoelraketten en machinegeweren. De totale waarde van alle geleverde en toegezegde militaire hulp staat nu op 223,4 miljoen euro.

Donderdag werd al toegelicht dat er AMRAAM-raketten (“Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles”), lichte antitankwapens (LAW) en antitankgranaten zouden worden gestuurd. Daarnaast is sprake van Minimi-machinegeweren en van automatische geweren van het type Scar.

Daarnaast worden ook voertuigen geleverd, onder meer van het type Iveco Lynx. “Die zullen op korte termijn worden vervangen bij Defensie”, zei bevoegd minister Ludivine Dedonder vrijdag.

“Een deel van de wapens en munitie komt uit de eigen stock”, aldus Dedonder. “Een ander deel werd aangekocht bij de Belgische wapenindustrie om meteen door te leveren aan Oekraïne. Om veiligheidsredenen geven we geen details over de aantallen van het geleverde materieel.”

“Een deel van de wapens en munitie komt uit de eigen stock, een ander deel werd aangekocht bij de Belgische wapenindustrie om meteen door te leveren aan Oekraïne.”

Belgisch minister van Defensie Ludivine Dedonder

Tanks zal België niet sturen, hoewel dat een van de prangendste vragen is van het Oekraïense leger. “We hebben geen manier gevonden om te beantwoorden aan die vraag”, zei Dedonder. “We hebben er geen meer in stock en in de handel hebben we geen operationele gevonden.”

De vraag naar gevechtsvliegtuigen is volgens eerste minister Alexander De Croo niet gesteld aan ons land. En als ze ooit worden gevraagd, kunnen ze onmogelijk worden geleverd zonder begeleiding en omkadering. “Dit zijn bij de meest geavanceerde gevechtssystemen die we hebben.”

Naast militaire geeft België ook financiële hulp. “Er werd immers al voor 127 miljard euro schade aangericht in Oekraïne”, zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez. “De helft van de kinderen heeft al school gemist.”

België heeft daarom al 14 miljoen euro uitgetrokken voor de versterking van de scholen en de psychologische begeleiding van kinderen. Er werd ook al voor 8 miljoen euro aan geneesmiddelen verstrekt.

De Croo ging vrijdag tot slot nog in op de diamanthandel met Rusland. “De handel in diamant tussen Rusland en België is zeer fors afgenomen”, zei hij. “Maar het volume gaat nu via andere landen. Dat soort verschuiving moeten we tegengaan. We zijn daarom bezig om samen met de Europese Commissie een aanpak uit te werken die breder gaat dan Europa, om tot een systeem te komen dat kan zorgen dat de export van Russische diamant stilvalt.”

27/01/2023

“Geen geld” in Europese begroting voor hekken aan de buitengrenzen, zegt Johansson

Brussel/Stockholm – Er is geen geld in de Europese begroting om de aanleg van hekken of muren te financieren. Dat heeft Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson onderstreept op een informele Europese ministerraad in Zweden over de aanpak van de migratiestromen.

“Ik moet werken met het budget dat de lidstaten en het Europees Parlement me gegeven hebben. Dat betekent dat er een zeer beperkte marge is om zaken toe te voegen indien je niet bereid bent om te stoppen met andere zaken waarvoor het geld eigenlijk bestemd is”, stelde Johansson, die erop wees dat er in de meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 fors is gesneden in de budgetten voor migratie en grensbewaking.

Johansson legde uit dat er bij de Europese financiering van de bewaking van de buitengrenzen prioriteiten zijn gesteld, zoals interoperabiliteit en digitalisering. “Het is misschien een natte droom dat je van de Commissie geld kan krijgen voor alles, maar dat is niet het geval”, aldus de Eurocommissaris. Volgens haar zijn de lidstaten het best geplaatst om te beslissen hoe ze de buitengrenzen bewaken, in overeenstemming met Europese regels en fundamentele rechten.

“Het is misschien een natte droom dat je van de Commissie geld kan krijgen voor alles, maar dat is niet het geval.”

Ylva Johansson, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken

De discussie speelt al langer op Europees niveau. In oktober 2021 hadden twaalf lidstaten aan de Commissie gevraagd om de constructie van dergelijke afsluitingen te financieren, maar die heeft al herhaaldelijk geweigerd op deze verzoeken in te gaan.

De kwestie kwam opnieuw aan de oppervlakte toen de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer maandag een bezoek bracht aan de grens tussen Bulgarije en Turkije, waar een afsluiting is opgetrokken om de instroom van migranten te vermijden. Hij sprak er zijn steun uit voor een verzoek van de Bulgaarse president Roumen Radev aan de Commissie om “twee miljard euro om deze afsluiting uit te breiden”.

“Het gaat om technische uitrusting, camera’s, drones, helikopters, voertuigen en de infrastructuur zelf. Oostenrijk staat duidelijk aan de zijde van Bulgarije in deze demarche”, zei Nehammer, die de zaak op tafel wil leggen op een Europese top van staatshoofden en regeringsleiders op 9 en 10 februari in Brussel.

Oostenrijk, dat geconfronteerd wordt met een sterke toename van het aantal asielaanvragen, blokkeerde in december de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone uit vrees voor een verdere toename van het aantal inkomende migranten.

26/01/2023

Nieuwe Europese begrotingsregels vragen sanering van 4 procent aan België

Brussel – Het Federaal Planbureau waarschuwt donderdag dat de nieuwe Europese begrotingsregels, waarvan de grote lijnen al zijn voorgesteld door de Europese Commissie maar nog lang niet zijn goedgekeurd, voor België een sanering van de overheidsfinanciën van 4 procent van het bbp in 4 jaar betekenen, al kan die periode eventueel worden verlengd tot 7 jaar. De nieuwe regels zouden dus niet minder veeleisend zijn dan de vorige, luidt het in een nieuw rapport.

De Europese begrotingsregels, die een begrotingstekort van niet meer dan 3 procent toelaten en de schuldgraad van elke lidstaat tot onder een drempel van 60 procent willen terugbrengen, zijn momenteel opgeschort. Dat gebeurde eerst vanwege de pandemie, nu vanwege de economische impact van de oorlog in Oekraïne. Vanaf 2024 worden die zogenaamde Maastrichtnormen opnieuw van kracht, maar volgens de Commissie moeten de EU-lidstaten meer inspraak krijgen bij hun schuldafbouw. Aan de normen zelf wil de Commissie niet raken.

Het Federaal Planbureau heeft nu berekend dat de vereiste begrotingsaanpassing voor België kan oplopen tot 4 procent van het bbp in vier jaar in vergelijking met een scenario van ongewijzigd beleid. De aanpassingsperiode zou wel kunnen worden verlengd tot zeven jaar, op voorwaarde dat hervormingen en investeringen worden doorgevoerd die gunstig zijn voor de economische groei en de houdbaarheid van de schuld, maar zonder de totale vereiste besparingsoefening te verminderen, stipt het Planbureau aan.

“De nieuwe regels zouden dus niet minder veeleisend zijn dan de vorige”, luidt de conclusie. Ter vergelijking: de regels die tot voor de opschorting golden, vroegen van België een structurele vermindering van het overheidstekort met ten minste 0,6 procent van het bbp per jaar.

“De nieuwe (begrotings)regels zouden niet minder veeleisend zijn dan de vorige.”

Federaal Planbureau

Zoals gezegd presenteerde de Commissie nog niet haar definitieve voorstel én moeten de lidstaten het nog eens raken over een nieuwe begrotingskader. Maar in ieder geval, zo besluit het Planbureau, “is het herstel van de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën belangrijk om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. En daarvoor is een combinatie van begrotingssanering en hervormingen nodig.”

26/01/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.