Praag – Terwijl de Europese leiders neerstreken in de Tsjechische hoofdstad, werd donderdagochtend in Brussel een achtste pakket sancties tegen Rusland aangenomen. Met onder meer beperkingen op de handel in Russisch staal wil Europa het Kremlin sanctioneren voor de verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne.

Eerder op de week was in het Belgische parlement gewaarschuwd dat het importverbod op staalproducten grote gevolgen zou kunnen hebben voor een aantal Waalse fabrieken, tot zelfs sluitingen toe. Ondanks de overgangsperiodes voor de infasering van bepaalde maatregelen in het sanctiepakket koos België ervoor om zich te onthouden.

“De vraag is hoe we de solidariteit van Europese landen en onze bevolking om Oekraïne te blijven steunen kunnen behouden. Het helpt uiteraard dat Oekraïne militaire successen boekt (…) maar wanneer de economische kostprijs zo hoog wordt en mensen hun job verliezen, dan gaat het moeilijk worden”

De Belgische premier Alexander De Croo

Blokkeren deed België niet. “We willen de Europese solidariteit niet breken”, beklemtoonde premier De Croo in Praag.

De Croo, die in de Tsjechische hoofdstad samen met zijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s een gesprek had met de Oekraïense premier Denys Sjmyhal, meent al langer dat nieuwe sancties tegen Moskou steeds meer een “asymmetrische impact” dreigen te hebben. “De sancties hebben tot nu toe zeer goed gewerkt, maar hoe verder we gaan, hoe meer we praten over sancties die onze eigen economie meer pijn doen dan de Russische”, stelt de regeringsleider vast. 

06/10/22

Europese landen sluiten actieplan tegen georganiseerde misdaad

Amsterdam – België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië hebben een gemeenschappelijk actieplan klaar in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het plan bevat maatregelen om de beveiliging van de havens te harmoniseren, informatie over criminelen automatisch uit te wisselen, criminele geldstromen aan te pakken en de samenwerking met de bronlanden te verbeteren.

De Belgische ministers Vincent van Quickenborne (Justitie) en Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) keurden het plan vrijdagnamiddag goed samen de ministers van andere landen tijdens een overleg in Amsterdam.

“Criminele organisaties stoppen niet aan de landsgrenzen. We moeten er dan ook voor zorgen dat de grenzen geen obstakel vormt voor het politioneel en justitioneel werk. Het actieplan dat vandaag is besproken, zal hiertoe bijdragen”

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden

Er zijn enkele concrete afspraken gemaakt. Ten eerste over de beveiliging van de havens. Zo komt er een platform waarmee de zes landen samenwerken om de drugssmokkel via hun logistieke knooppunten te verstoren en in te perken. Nederland en België nemen hierin de voortrekkersrol. Daarnaast zijn er afspraken over een efficiëntere informatie-uitwisseling. Verder wil de coalitie focussen op de ‘buitgerichte aanpak’, ook bekend als het ‘follow the money’-principe. Zo onderzoeken ze maatregelen om te voorkomen dat criminelen hun illegaal verworven vermogens investeren in legale sectoren in binnen- en buitenland en wordt er gewerkt aan het efficiënter in beslag nemen van criminele vermogens over landsgrenzen heen. Tenslotte wil de coalitie ook de samenwerking met Latijns-Amerika verbeteren.

07/10/22

België overweegt overwinstbelasting energiebedrijven vanaf 130 euro per megawattuur

Brussel – Het federale kernkabinet beweegt in de richting van een overwinstbelasting voor energieproducenten vanaf een prijsplafond van 130 euro per megawattuur. Dat valt te horen in regeringskringen. Helemaal afgerond is de discussie nog niet.

De top van de federale regering zit al het hele weekend samen voor een begrotingsconclaaf. Het luik energie nam zondag een groot deel van de dag in beslag.  Het gaat dan onder meer over de uitwerking van een crisisbijdrage voor energieproducenten in de vorm van een overwinstbelasting. Daarvoor is onlangs op Europees niveau een kader goedgekeurd.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten legde een voorstel op tafel voor een belasting aan 100 procent vanaf een prijs van 130 euro per megawattuur, gedurende 2 jaar. Dat zou 4,7 miljard euro in het laatje moeten brengen.  Vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem waarschuwde echter voor de juridische haalbaarheid van het voorstel, en wilde dichter bij het Europese kader blijven. Dat legt het prijsplafond op 180 euro per megawattuur en stelt voor om voor 7 maanden te belasten. 

Volgens verschillende bronnen evolueert de consensus in de richting van een prijs van 130 euro per megawattuur. De periode zou dan beperkt blijven tot 7 maanden, al wordt daar nog over gediscussieerd. Ook over wanneer de overwinstbelasting zou ingaan is volgens ingewijden nog discussie.  De opbrengst van een overwinstbelasting vanaf 130 euro per MWh gedurende 7 maanden, zou volgens ingewijden rond de 1,2 à 1,3 miljard euro liggen. Daar komt dan nog bijna een miljard euro repartitiebijdrage bovenop.

09/10/22

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.