Brussel – Nu de prijzen voor elektriciteit en aardgas ongeziene hoogtes bereiken, pleit België opnieuw voor een hervorming van het Europese energiesysteem, waarbij momenteel de duurste centrale die nodig is om aan de vraag te voldoen, de prijs bepaalt. De recordprijzen voor aardgas zetten via de gasgestookte centrales zo ook een turbo op de stroomprijzen. Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten leidt het systeem tot “woekerwinsten” bij elektriciteitsproducenten.

“De hervorming van de elektriciteitsmarkt moet ervoor zorgen dat de gas- en elektriciteitsprijzen worden losgekoppeld”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten

De ontkoppeling van gas- en stroomprijzen moet een einde maken aan die overwinsten en een lagere energiefactuur opleveren voor de eindconsument. Een Europees prijsplafond zou voor een gemiddeld gezin een besparing van 770 euro per jaar kunnen betekenen, berekende het kabinet van de minister.

België diende dan ook een voorstel in voor een Europees prijsplafond en besprak dat deze week al met de Europese Commissie. Volgens zowel premier Alexander De Croo als Van der Straeten is bij de lidstaten meer en meer animo voor zo’n maatregel. Onder meer Duitsland is ook voorstander, luidt het. Van der Straeten wil “tegen het einde van het jaar” een prijsplafond.

Mocht Europa talmen, kan België het ook op eigen houtje doen, zegt zowel zij als de premier. Puur Belgische maatregelen zullen volgens de regering wel minder doeltreffend zijn.

28/08/2022

Europese rechters willen goedkeuring Pools herstelplan tackelen

Brussel – Vier Europese magistratenorganisaties zijn zondag naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gestapt om de goedkeuring van het Poolse herstelplan te laten annuleren. De lidstaten van de Europese Unie hebben in juni het licht op groen gezet voor het plan, ondanks aanhoudende bezorgdheden over de onafhankelijkheid van de Poolse justitie.

Europese rechters zijn nog steeds ongerust over de onafhankelijkheid van hun Poolse ambtgenoten Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

De voorwaarden die de EU aan Polen heeft opgelegd voor de uitbetaling van Europese subsidies “schieten te kort om een doeltreffende bescherming te verzekeren voor de onafhankelijkheid van de rechters en de rechterlijke macht, en houden geen rekening met de arresten van het Europese Hof van Justitie”, zo klagen de vier organisaties aan in een gemeenschappelijke mededeling. 

Association of European Administrative Judges, European Association of Judges, Rechters voor Rechters en Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés verzoeken het Hof om de beslissing van de lidstaten te vernietigen en de vrijmaking van de fondsen te beletten. 

Op voorstel van de Europese Commissie keurden de Europese ministers van Financiën in juni het Poolse plan goed. Het biedt Warschau uitzicht op 35,4 miljard euro aan EU-fondsen om het economisch herstel na de coronapandemie te ondersteunen. Als tegenprestatie eisten de andere lidstaten dat de conservatieve regering in Polen een aantal aanslepende problemen rondom de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zou wegwerken.  

28/08/2022

België opent Dublincentrum voor doorreizende asielzoekers

Brussel – De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor heeft een zogenaamd Dublincentrum geopend, met 220 plaatsen. Dat moet helpen om de procedure voor doorreizende asielzoekers in de Europese Unie versneld af te ronden. Zo wil de Moor het signaal geven dat doorreizen naar België geen zin heeft.

België wil dat asielzoekers die eerder in een andere EU-lidstaat geregistreerd werden, snel na de opstart van hun asielprocedure in België via vrijwillige of indien nodig gedwongen terugkeer naar dat land terugkeren. Ruim de helft van de asielzoekers die zich in België melden, passeerde al in een andere EU-lidstaat. Vorig jaar ging het in totaal om 11.000 “hits”, tot en met juli dit jaar waren het er al bijna 8.000.

In het Dublincentrum zal een “aanklampend terugkeerbeleid” worden gevoerd, dat bestaat uit intensieve begeleiding, en op dag drie al het interview. Tot voor kort was het weken of zelfs maanden wachten op dat interview. Dezelfde dag nog krijgt de andere EU-lidstaat het overdrachtsverzoek. Dat land beschikt over veertien dagen om daarop te antwoorden. Geen antwoord wordt beschouwd als een positief antwoord. Beroep is wel mogelijk. De Moor rekent alvast op de Europese solidariteit.

“Wij willen ons deel doen, maar de andere Europese landen moeten dat ook doen”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor

Het is wel zo dat niet alle landen in aanmerking komen voor zo’n terugkeer. Vanwege rechtspraak over de slechte opvangomstandigheden in Griekenland, Bulgarije en Hongarije kunnen naar die landen nu geen asielzoekers teruggestuurd worden.

26/08/2022 

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.