Brussel – Zoals al bleek voor de start van hun vergadering, hebben de Europese ministers van Energie donderdag geen akkoord gevonden over de invoering van een plafond op de groothandelsprijs van gas. Op basis van het voorstel van de Europese Commissie, dat dinsdag werd neergelegd, zoeken ze de komende weken naar een compromis. Op dinsdag 13 december komen ze opnieuw bijeen.

Nadat de Commissie had voorgesteld om het plafond vast te leggen op 275 euro/MWh klonk de kritiek dat dat veel te hoog was. “Een grap”, zei de Spaanse minister van Energie Teresa Ribera. “Onder de lat”, oordeelde de Belgische minister Tinne Van der Straeten.

Met de hoge drempelwaarde lijkt de Commissie tegemoet te willen komen aan Duitsland en Nederland, die het meest argwanend zijn tegenover een marktinterventie. De Duitse staatssecretaris Sven Giegold zei donderdag dat de oorzaken van de hoge prijzen moeten worden aangepakt. Hij verwees naar de Europese afhankelijkheid van Russisch gas, de schaarste aan gas en het hoge verbruik ervan. “Voor ons is het belangrijk dat de markten niet de war geraken”, waarschuwde hij. Zijn Nederlandse Rob Jetten was dezelfde mening toegedaan. “Er is een groot risico dat de bevoorradingszekerheid en ook de stabiliteit van de financiële markten worden aangetast”, analyseerde hij het voorstel.

“Voor ons is het belangrijk dat de markten niet de war geraken.”

Duits staatssecretaris voor Economische Zaken Sven Giegold

Omdat hij begreep dat de weerstand nog te groot was, had de Tsjechische voorzitter van de Europese ministerraad, Jozef Sikela, zijn collega’s woensdagavond al had laten weten dat hij op de vergadering geen akkoord zou zoeken over het voorgestelde prijsplafond.
“De tekst is nog niet rijp”, vatte een aanwezige het na afloop samen. “Zo’n prijsplafond moet voor een effectieve controle van de groothandelsprijs zorgen, en mag niet iets zijn dat in de feiten niet zal werken.” Het voorgestelde prijsplafond – letterlijk: marktcorrectiemechanisme – ligt namelijk zo hoog dat het zelfs niet geactiveerd zou zijn als het had bestaan toen Europa eind augustus zijn hoogste prijspieken tot nog toe kende.

“Het prijsplafond moet voor een effectieve controle van de groothandelsprijs zorgen, en mag niet iets zijn dat in de feiten niet zal werken.”

Europese bron

Op de vergadering werd vastgesteld dat de Commissie de facto geen dynamisch prijsplafond voorstelt, waar onder meer België al lang om vraagt, maar met een harde ‘cap’ wil werken – ook al bestaat een tweede voorwaarde voor de activering van het interventiemechanisme erin dat de ‘spread’ met de referentieprijs voor lng op de globale markt moet opgelopen zijn tot 58 euro of meer. Eerder was sprake van een dynamische corridor, die mee fluctueert met de prijs op de internationale markten.

Volgens een betrokkene hebben de 27 lidstaten nog heel wat werk voor de boeg om de verschillende standpunten met elkaar te verzoenen en een compromis te bereiken. Wat ze steevast in het achterhoofd zullen moeten houden, zijn de voorwaarden die de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese top van oktober hebben goedgekeurd voor het invoeren van een correctiemechanisme. Het gaat dan onder meer over het bewaken van de bevoorradingszekerheid, het verminderen van het gasverbruik en het beschermen van de derivatenmarkten.

Door het uitblijven van een akkoord, keurden de ministers donderdag ook twee andere voorstellen niet goed. De teksten over de verplichte groepsaankopen en over snellere vergunningsprocedures voor zonnepanelen en andere installaties voor hernieuwbare energie zijn helemaal doorgesproken, maar hun formele goedkeuring wordt uitgesteld tot er ook over het prijsplafond een akkoord is.

24/11/2022

Staatssecretaris De Moor heeft “geen probleem met muur langs buitengrenzen, zolang er deur is”

Brussel – Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft geen problemen met fysieke grenzen aan de Europese buitengrenzen, zoals een muur. Dat zei ze vrijdagavond in het televisieprogramma Terzake (Canvas). Wel moet er nog altijd een manier zijn waardoor mensen die echt bescherming nodig hebben, toegang krijgen tot het Europese grondgebied, benadrukte ze.

De Moor vergaderde vrijdag met haar Europese collega’s over de asielcrisis. België en een aantal andere Europese landen worden al maanden geconfronteerd met zeer hoge aantallen asielzoekers. In ons land, maar ook elders, kan daardoor niet meer iedereen die recht heeft op opvang, ook daadwerkelijk worden opgevangen. Dat leidt soms tot schrijnende omstandigheden. In een pand in de Paleizenstraat in Schaarbeek, met maar een handvol toiletten en douches, verblijven bijvoorbeeld ruim 700 asielzoekers.

Staatssecretaris De Moor maakt zich zorgen over die specifieke situatie, zei ze vrijdagavond in Terzake. Fedasil stelt alles in het werk om extra opvangplaatsen te creëren en slaagt daar ook in, klonk het, maar het federaal asielagentschap kan het niet alleen aan en het aantal bijgecreëerde plaatsen volstaat op dit moment niet. “Er is geen gebrek aan politieke wil om dit op te lossen. Maar de instroom is het echte probleem, dit jaar hebben al 100.000 mensen bescherming gevraagd in ons land.” De Moor benadrukte dat de meest kwetsbare asielzoekers, zoals families met kinderen, wél opgevangen worden in het asielnetwerk.

“De instroom is het echte probleem, dit jaar hebben al 100.000 mensen bescherming gevraagd in ons land.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor

De Europese ministerraad heeft vrijdag nog niet tot een grote doorbraak in het dossier geleid, maar de ministers hebben het volgens De Moor wel gehad over het belang van een Europese oplossing. “We mogen niet dezelfde fout maken als in 2015, toen het ieder voor zich was.” Die gezamenlijke oplossing bestaat onder meer uit extra controles aan de buitengrenzen. De staatssecretaris heeft daarbij geen problemen met fysieke barrières zoals muren of prikkeldraad, zei ze, “zolang er een deur is waarlangs mensen die echt bescherming nodig hebben, toegang krijgen tot het Europese grondgebied”.

De Europese oplossing ligt op tafel in de vorm van een Europees migratiepact, waar volgens De Moor dit jaar “voor het eerst in jaren” stappen vooruit mee zijn gezet. “Maar het is duidelijk dat het tempo niet hoog genoeg ligt. We moeten daar deze legislatuur nog een akkoord over vinden.”

25/11/2022

Kremlin beschuldigt Europees Parlement van Ruslandhaat

Moskou – Het Kremlin beschuldigt het Europees Parlement van “ongebreidelde Russofobie en haat tegenover Rusland”. Dat heeft woordvoerder Dmitri Peskov zondag gezegd op de Russische staatstelevisie. Hij reageert zo op de beslissing van het parlement om Rusland in een nieuwe resolutie te brandmerken als staatssponsor van terrorisme.

Volgens Peskov is er een “enorm gebrek aan professionaliteit” in het Europees Parlement. De parlementsleden laten zich leiden door emoties. De resolutie is juridisch niet bindend en Moskou neemt de veroordeling dan ook “niet ter harte”, zegt hij.

De Europese wetgeving heeft momenteel nog geen categorie of lijst voor staten die terrorisme ondersteunen. De EU vraagt in de resolutie dan ook om een nieuw juridisch instrument op te richten. Europa vraagt ook om de betrekkingen met Rusland nog verder te beperken en om nog meer sancties op te leggen, zoals een embargo op Russische diamanten.

De tekst heeft geen rechtstreeks effect, maar heeft wel een grote symbolische en politieke waarde in de context van de oorlog in Oekraïne.

Nadat de resolutie woensdag was goedgekeurd, werd de website van het Europees Parlement het mikpunt van een cyberaanval. Volgens voorzitter Roberta Metsola werd die aanval opgeëist door een pro-Kremlingroep.

27/11/2022

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.