Brussel – De missie is bedoeld om soldaten van het Oekraïense leger in staat te stellen hun grondgebied te verdedigen en de burgerbevolking te beschermen. Er zullen tot 15.000 Oekraïense militairen individuele, collectieve en gespecialiseerde trainingen kunnen krijgen op verschillende locaties op EU-grondgebied. Volgens Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands en defensiebeleid van de Unie, zal de missie over minder dan drie maanden operationeel zijn.

Heel wat lidstaten leveren een bijdrage. Zo zei de Duitse defensieminister Christine Lambrecht dat haar land 5.000 militairen een opleiding zal geven “in een brede waaier aan competenties”. Spanje zal dan weer om de twee maanden 400 Oekraïense militairen opleiden, of 2.400 militairen per jaar. Frankrijk wil 2.000 Oekraïners trainen.

België houdt 50 tot 100 militairen klaar om opleidingen te geven. Het kan gaan om ontmijning, ‘combat training’ en vuursteun, maar ook om communicatie en traumatologie, zegt de woordvoerder van de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder. Maar welke trainingen precies zullen worden gegeven en wanneer, hangt af van Oekraïne zelf, luidt het.

De EUMAM-missie zal twee jaar duren en wordt geleid door de Franse viceadmiraal Hervé Bléjean. De defensieministers maakten dinsdag 16 miljoen euro vrij om via de Europese Vredesfaciliteit (EPF) de missie te ondersteunen met de levering van bijkomende wapens en militair en ander materieel aan het Oekraïense leger.

15/11/2022

EU-lidstaten oneens over vergunning glyfosaat

Brussel – De lidstaten van de Europese Unie zijn het niet eens geraakt over een tijdelijke verlenging van de vergunning voor glyfosaat, de bekende maar gecontesteerde onkruidverdelger. Het is nu aan de Europese Commissie om de knoop door te hakken.

De Europese vergunning voor glyfosaat verstrijkt op 15 december. Aanvankelijk was voorzien dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) voordien een nieuwe risicobeoordeling zou maken, maar het agentschap liet eerder dit jaar weten dat het meer tijd nodig heeft en pas in juli 2023 met een nieuwe evaluatie komt. Daarom heeft de Europese Commissie de lidstaten een tijdelijke hernieuwing van de vergunning met één jaar voorgesteld.

Echter, net als bij een eerste stemming midden oktober bleek dinsdag in een beroepscomité dat er onder de nationale experts geen gekwalificeerde meerderheid voorhanden was om het voorstel te steunen. “De Commissie heeft nu de wettelijke verplichting om een beslissing te nemen voor het verstrijken van de deadline midden december”, duidde een woordvoerder. Er wordt verwacht dat ze de vergunning met een jaar zal verlengen.

België steunde het voorstel van de Commissie. De groene regeringspartijen drongen wel aan op een stemverklaring die duidelijk maakte dat de steun geen voorafname is op de Belgische stemhouding volgend jaar.  Landbouwminister David Clarinval wijst erop dat de verlenging vooral “een procedurele aangelegenheid” is. Hij merkt ook op dat de betrokken Europese agentschappen noch de Commissie momenteel over bewijs beschikken dat glyfosaat niet langer voldoet aan de goedkeuringscriteria. “Daarom is er in dit stadium geen wetenschappelijke rechtvaardiging om het gebruik van het product door professionals te verbieden”.  

De werkzame stof glyfosaat is een bekende onkruidverdelger, maar er bestaat onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. In België geldt al een verbod voor particulieren, maar niet voor professionele gebruikers.

15/11/2022

Europese Commissie wil Roemenië, Bulgarije en Kroatië in Schengenzone

Brussel – De Europese Commissie vraagt de EU-lidstaten om Kroatië, Roemenië en Bulgarije zonder dralen tot de Schengenzone te laten toetreden. Momenteel maken al 22 landen deel uit van het gebied waar geen grenscontroles meer worden uitgevoerd en EU-burgers vrij kunnen rondreizen.

De Commissie wil dat de ministers van Binnenlandse Zaken op donderdag 8 december de definitieve toetreding van de drie landen tot ‘Schengen’ goedkeuren. Vooral voor Roemenië en Bulgarije dringt de tijd, want die twee landen zitten al elf jaar in de wachtkamer. Dat is niet langer houdbaar, vindt de Commissie. Net als Kroatië voldoen ze volledig aan de toetredingscriteria, luidt het.

“Ze beschikken over de middelen, de structuren en de procedures om de buitengrenzen te bewaken, ook in geval van mogelijk veiligheidsrisico’s. En ze beschikken over goed getrainde en toegewijde medewerkers, state-of-the-artinfrastructuur en knowhow”

Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson

Een definitieve toetreding zou betekenen dat de drie lidstaten hun controles aan de grenzen met andere Schengenlanden mogen opheffen. Maar daar knelt precies het schoentje. Omdat het weinig vertrouwen heeft in de strijd van de twee landen tegen corruptie en criminaliteit, hield Nederland de voorbije elf jaar de deur op slot voor vrij rondreizende Roemenen en Bulgaren. En ook nu sleept het met de voeten.

Ook Zweden kan nog stokken in de wielen steken. De nieuwe rechtse minderheidsregering steunt voor een parlementaire meerderheid op de extreemrechtse Zweden-democraten (SD) en die is evenmin overtuigd van de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad in Roemenië en Bulgarije.

16/11/2022

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.