STRAATSBURG – Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe regels voor begrotingstekorten en staatsschulden. Ook de meeste sociaaldemocraten stemden voor, ondanks de vrees van linkse Europarlementariërs dat EU-landen gedwongen worden om de economie kapot te bezuinigen.

De nieuwe begrotingsregels geven lidstaten meer tijd om hun tekort en schuld af te bouwen. Ze krijgen meer ruimte om ondertussen ook te investeren in bijvoorbeeld vergroening en digitalisering. Maar de regels moeten ditmaal wél worden gehandhaafd, anders dan voorheen. Het compromis verzoent strenge boekhouders als Nederland en Duitsland en soepeler rekenaars uit vooral Zuid-Europa na jarenlange onderhandelingen.

De ministers van Financiën van de EU-landen vonden elkaar zo moeizaam, dat haast niemand in het Europees Parlement hun wankele eensgezindheid nog op het spel durfde te zetten. Ondanks een tegenstem van onder meer de Europarlementariërs van GroenLinks en PvdA stemde het leeuwendeel van de sociaaldemocraten, net als de christendemocraten en liberalen, dinsdag in.

(23 april 2024)

De redactionele verantwoordelijkheid van deze publicatie ligt bij ANP.