Brussel – Eurocommissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic heeft maandag voor aanvang van een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel aangedrongen op “dringende humanitaire pauzes” om hulp te verlenen aan de burgerbevolking in de Gazastrook.

“Er moeten dringend humanitaire pauzes gedefinieerd en gerespecteerd worden”, betoogde Lenarcic. Die pauzes moeten ook “betekenisvol” zijn. “Ze moeten vooraf aangekondigd worden, duidelijk omschreven zijn en voldoende tijd zonder bombardementen en gevechten bieden, zodat humanitaire hulpverleners in veiligheid hun werk kunnen doen. Dat is tot nu toe niet het geval.”

“Humanitaire pauzes (…) moeten vooraf aangekondigd worden, duidelijk omschreven zijn en voldoende tijd zonder bombardementen en gevechten bieden.”

EU-commissaris voor Crisismanagement Janez Lenarcic

Lenarcic onderstreepte dat de humanitaire situatie in de Gazastrook “catastrofaal” is en “elk uur slechter wordt”. Er moeten veel meer vrachtwagens de grens kunnen oversteken. De levering van brandstof is daarbij essentieel. “Meer dan de helft van de ziekenhuizen in de Gazastrook functioneert niet meer, hoofdzakelijk door een gebrek aan brandstof”, stelde de Sloveen.

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandse beleid, Josep Borrell, wees erop dat alle lidstaten om humanitaire pauzes in de oorlog tussen Israël en de extremistische Palestijnse organisatie Hamas vragen. Dat staat in een statement dat zondagavond is gepubliceerd, waarin de lidstaten ook veroordelen dat Hamas burgers en ziekenhuizen als menselijk schild gebruikt.

Borrell beklemtoonde hoe belangrijk het was dat alle 27 lidstaten zich opnieuw achter een tekst konden scharen, twee weken nadat een stemming in de schoot van de Verenigde Naties de onderlinge verdeeldheid pijnlijk had blootgelegd. Het neemt niet weg dat er nog steeds meningsverschillen zijn.

Zo dringen België en een aantal andere lidstaten aan op een staakt-het-vuren. “Het lijden dat we momenteel in Gaza zien is echt ondraaglijk. Ik ga vragen dat we alle mogelijke diplomatieke inspanningen ontplooien om er een einde aan te maken. Voor België is het essentieel om een humanitair staakt-het-vuren en respect voor het internationale recht te bekomen”, zei minister Hadja Lahbib.

“Het lijden dat we momenteel in Gaza zien is echt ondraaglijk. (…) Voor België is het essentieel om een humanitair staakt-het-vuren en respect voor het internationale recht te bekomen.”

Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib

De Duitse minister Annalena Baerbock toont begrip voor zij die aandringen op een staakt-het-vuren “in deze vreselijke situatie”, maar “deze vraag is niet voldoende om de vrede te garanderen”. Zij die ervoor pleiten, moeten ook duidelijk maken hoe de veiligheid van Israël gewaarborgd kan worden en wat er met de gijzelaars van Hamas moet gebeuren, zo argumenteerde ze.

13/11/2023

Europese Unie bereikt akkoord over begroting 2024

Brussel – De onderhandelaars van de Raad van de Europese Unie (de lidstaten) en het Europees Parlement hebben vrijdagavond laat een akkoord bereikt over de EU-begroting 2024. Die stijgt tot bijna 190 miljard euro, of 1,06 procent van het bbp van de 27 landen van de EU. De begroting voorziet extra middelen voor humanitaire hulp en om antisemitisme te bestrijden.

Het definitieve bedrag ligt in de lijn met het voorstel dat de Commissie in juni had geformuleerd en sindsdien bij amendement is gewijzigd.

“De vandaag aangenomen begroting maakt het mogelijk de onmiddellijke gevolgen van de crisis in het Midden-Oosten aan te pakken en in de zuidelijke en oostelijke buurlanden, met name voor humanitaire hulp en migratie”, verklaarde Johannes Hahn, Europees commissaris voor Begroting. “Maar er moet nog veel gebeuren om snel een reeks maatregelen te financieren, in het bijzonder in verband met Oekraïne.” Hij verwijst naar de tussentijdse evaluatie van de meerjarenbegroting voor 2021-2027, die eind dit jaar wordt verwacht.

“De vandaag aangenomen begroting maakt het mogelijk de onmiddellijke gevolgen van de crisis in het Midden-Oosten aan te pakken en in de zuidelijke en oostelijke buurlanden, met name voor humanitaire hulp en migratie.”

Europees begrotingscommissaris Johannes Hahn

De begrotingsovereenkomst, die deel uitmaakt van de meerjarenbegroting, voorziet in 189,385 miljard euro aan verplichtingen en 142,630 miljard euro aan betalingen. Een bedrag van 360 miljoen is voorzien om een antwoord te bieden op eventuele onverwachte noden.

“De begroting voor 2024 is een oefening in moeilijke en onzekere tijden”, zei de voorzitter van de begrotingscommissie van het Europees Parlement, Johan Van Overtveldt (N-VA, ECR).

“De begroting voor 2024 is een oefening in moeilijke en onzekere tijden.”

Johan Van Overtveldt (N-VA), voorzitter begrotingscommissie Europees Parlement

De voormalige Belgische minister van Financiën wijst erop dat er 10,5 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor de bestrijding van antisemitisme. “De brutale terroristische aanval van Hamas op Israël toont ons eens te meer dat de wereld rond onze Unie voortdurend verandert. De daaruit voortvloeiende toename van het antisemitisme treft landen in heel Europa”, verklaarde hij.

De humanitaire hulp is ook met 250 miljoen euro verhoogd.

Er wordt volgens de Europese Volkspartij (EVP) ook meer geld voorzien voor onderzoek in het kader van Horizon (85 miljoen euro), voor een stimulans voor jonge boeren (20 miljoen euro), voor meer investeringen in het kader van Erasmus+ (60 miljoen euro) en om de gevolgen van de Russische agressie in Oekraïne aan te pakken.

Het Parlement en de Raad hebben nu veertien dagen de tijd om de overeenkomst formeel goed te keuren. De Raad buigt zich op 20 november over het akkoord, terwijl het Parlement dezelfde oefening zal maken in Straatsburg.

Naast de begroting voorziet de EU ook een subsidiepakket van 113 miljard euro als onderdeel van het coronaherstelplan NextGenerationEU.

11/11/2023

Commissie vraagt Meta voor tweede keer om extra informatie onder digitaledienstenwet

Brussel – De Europese Commissie wil van de Amerikaanse techbedrijven Meta en Snap meer informatie krijgen over de manier waarop ze de mentale gezondheid beschermen van minderjarigen die hun diensten gebruiken. Meta is het moederbedrijf van Instagram, WhatsApp en Facebook; Snap is de ontwikkelaar van Snapchat.

Het is in het geval van Meta al de tweede keer dat het van de Commissie de vraag krijgt om meer inkijk te geven in zijn manier van werken. Dat gebeurt in het kader van de nieuwe Europese digitaledienstenwet, die sociale media- en andere ‘big tech’-bedrijven regels oplegt om gebruikers te beschermen. Een maand geleden moest Meta aangeven hoe het omgaat met de verspreiding van illegale content en desinformatie in de context van verkiezingen en de oorlog tussen Israël en Hamas.

Meta – bekend van Instagram en Facebook – moet de Europese Commissie al voor de tweede keer meer informatie bezorgen over zijn manier van werken. – Foto: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

De nieuwe vraag aan Meta en aan Snap gaat deze keer dus om de bescherming van minderjarigen. Beide bedrijven hebben tot 1 december de tijd om te reageren. Op basis van hun antwoorden gaat de Commissie na of er eventueel procedures moeten worden geopend. In het ultieme geval kunnen die tot boetes leiden.

Donderdag werden ook TikTok en YouTube al gevraagd een betere inzage te geven in hun beleid ten aanzien van minderjarigen.

10/11/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.