Brussel – De Europese Commissie heeft dinsdag een actieplan gepresenteerd om de “verontrustende” achteruitgang van wilde bestuivende insecten aan te pakken. “We hebben onmiddellijk gerichte maatregelen nodig om bestuivers te redden, omdat zij van onschatbare waarde zijn voor onze ecosystemen, samenlevingen en economieën”, stelt Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius.

Het is al langer bekend dat het niet goed gaat met de bijen, zweefvliegen, vlinders en andere bestuivers. De populaties zijn de voorbije decennia dramatisch achteruitgegaan, zowel in omvang als diversiteit, en veel insectensoorten worden met uitsterven bedreigd. De Commissie had vijf jaar geleden een eerste initiatief gepresenteerd om het tij te keren, maar het dagelijks bestuur van de Europese Unie erkent dat er meer nodig is om de achteruitgang tegen 2030 om te buigen.

Het nieuwe plan richt zich niet op honingbijen, maar op de vele duizenden wilde bestuivers in Europa. Er komen instandhoudingsplannen voor bedreigde soorten bestuivers, maatregelen om de habitats te versterken en samen met de lidstaten wil de Commissie een blauwdruk voor een netwerk van zogenaamde zoemgangen of snelwegen voor bijen maken.

“We hebben onmiddellijk gerichte maatregelen nodig om bestuivers te redden, omdat zij van onschatbare waarde zijn voor onze ecosystemen, samenlevingen en economieën.”

Europees commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius

Een van de oorzaken van de achteruitgang van bestuivers is het gebruik van pesticiden. De EU heeft zich al tot doel gesteld om het gebruik ervan tegen 2030 te halveren. In afwachting neemt de Commissie zich voor om de risicobeoordeling van pesticiden aan te scherpen en maatregelen te nemen om de schadelijke effecten van goedgekeurde bestrijdingsmiddelen te beperken.

Tenslotte belooft de Commissie een nieuw uitgebreid monitoringsysteem om de achteruitgang van de verschillende soorten in kaart te brengen. Over meer dan de helft van de bijeensoorten ontbreken bijvoorbeeld gegevens om hun situatie te beoordelen.

Ongeveer vier op de vijf gewassoorten en wilde bloemensoorten in Europa zijn in min of meerdere mate aangewezen op bestuiving. Het verlies aan bestuivers vormt volgens de Commissie een van de grootste bedreigingen voor de natuur en de voedselzekerheid. Dat is ook bij de burgers doorgedrongen. Zo vergaarde een burgerinitiatief voor een bijvriendelijke landbouw meer dan één miljoen handtekeningen. Op dat initiatief, dat dinsdag is gepresenteerd in het Europees Parlement, zal de Commissie later dit jaar antwoorden.

24/01/2023

Europees Parlement wil politieke microtargeting aan banden leggen

Brussel – Persoonlijke gegevens van burgers ongevraagd aanwenden om hen te bestoken met op maat gemaakte politieke advertenties? In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024 wil het Europees Parlement die zogenaamde microtargeting fors aan banden leggen.

Microtargeting is een techniek waarbij adverteerders op basis van analyses van persoonlijke gegevens hun boodschap richten tot een specifieke doelgroep. Iemand die zich online als een wielertoerist profileert, kan zo reclame voor fietsmateriaal te zien krijgen. De Britse campagne rondom het brexit-referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 maakten duidelijk dat microtargeting ook is ingeburgerd in de politiek, en vatbaar is voor manipulatie.

“We gaan misleidende online politieke advertenties naar het verleden verwijzen, door het onmogelijk te maken om nog te jagen op de specifieke zwakheden van mensen”, zo verklaarde de Italiaan Sandro Gozi (Renew) na de goedkeuring in commissie van een ontwerpverordening die de wereld van de politieke advertenties transparanter moet maken en de democratische systemen beter moet wapenen tegen desinformatie en buitenlandse inmenging.

“We gaan misleidende online politieke advertenties naar het verleden verwijzen, door het onmogelijk te maken om nog te jagen op de specifieke zwakheden van mensen.”

Italiaans Europarlementslid Sandro Gozi (Renew)

De tekst verbiedt dat bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals etnische origine, religieuze overtuiging of seksuele voorkeur, aangewend worden voor gerichte politieke advertenties, zowel online als offline. Voorts wordt het gebruik van de techniek online beperkt tot vier categorieën van persoonsgegevens waarvoor de gebruiker expliciet toestemming geeft. De regels worden nog verder aangescherpt in de zestig dagen voorafgaand aan verkiezingen of referenda, wanneer gerichte advertenties enkel nog kunnen op basis van locatie, taal en de informatie dat iemand een eerste kiezer is. Microtargeting ten aanzien van minderjarigen wordt verboden.

“Er komt een einde aan het tijdperk dat platformen ongevraagd enorme hoeveelheden data gebruiken om het stemgedrag van kiezers te beïnvloeden. Of, nog erger, om groepen mensen tegen elkaar op te zetten”, licht Tom Vandenkendelaere (CD&V/EVP) toe. “In de toekomst zullen gebruikers zelf kunnen beslissen over welke gepersonaliseerde online politieke advertenties ze willen ontvangen. Dit zal een belangrijke stap vooruit zijn om de democratie te beschermen naar aanloop van de Europese verkiezingen in 2024.”

“Er komt een einde aan het tijdperk dat platformen ongevraagd enorme hoeveelheden data gebruiken om het stemgedrag van kiezers te beïnvloeden.”

Belgisch Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V/EVP)

De parlementsleden willen ook meer informatie over politieke advertenties ter beschikking stellen van burgers, autoriteiten en journalisten. Zo breken ze een lans voor een nieuwe databank van politieke advertenties en bijbehorende informatie. De tekst moet het makkelijker maken informatie te bekomen over wie er een politieke advertentie financiert, hoeveel ervoor is betaald en waar het geld vandaan komt. Er moet ook informatie gepubliceerd worden over specifieke doelgroepen en welke persoonsgegevens daarvoor gebruikt werden.

De parlementsleden voorzien ook sancties en een verbod voor individuen of organisaties uit derde landen om te betalen voor politieke advertenties in de Europese Unie.

24/01/2023

EU legt politici en bevelhebbers van Revolutionaire Garde sancties op

Brussel – De Europese Unie heeft maandag nog eens 37 Iraanse politici, militairen en organisaties die betrokken zijn bij de hardhandige repressie van de protestbeweging op haar sanctielijst gezet. Het toevoegen van de Revolutionaire Garde aan de Europese terreurlijst is momenteel niet mogelijk.

De namen van de 18 personen en 19 entiteiten zijn maandag opgelijst in het Publicatieblad van de Europese Unie. Onder hen een aantal parlementsleden en minister van Sport en Jeugd Hamid Sajjadi, die de EU verantwoordelijk acht voor “de druk die op de Iraanse atleten wordt uitgeoefend om te zwijgen en zich niet internationaal uit te laten over de repressie in Iran”. Daarnaast voegt de EU ook vier commandanten en twaalf militaire eenheden van de Revolutionaire Garde toe.

De EU heeft intussen sancties opgelegd aan meer dan honderd Iraanse personen en organisaties vanwege de brutale onderdrukking van de protestbeweging die is ontstaan in de nasleep van de dood van Mahsa Amini in september. De lidstaten moeten eventuele activa van deze personen en entiteiten op hun grondgebied blokkeren. Europese personen en organisaties mogen hen ook geen fondsen meer toestoppen. De personen in kwestie krijgen ook een inreisverbod opgelegd.

Het Europees Parlement had vorige week opgeroepen om de Revolutionaire Garde als geheel toe te voegen aan de Europese lijst van terroristen en terroristische organisaties, maar dat is volgens de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell nog niet mogelijk. “Je kan niet zeggen: ik beschouw je als een terrorist omdat ik je niet mag. Dat kan pas gedaan worden nadat een rechtbank in een lidstaat een concrete veroordeling heeft uitgesproken”, zo legde hij maandag in de marge van een bijeenkomst met de Europese buitenlandministers uit.

Het fundamentalistische islamitische regime in Teheran had de voorbije dagen gedreigd met tegenmaatregelen indien de EU het Iraanse elitekorps op de terreurlijst zou plaatsen. Zo zouden Europese legers op de Iraanse terreurlijst kunnen belanden.

23/01/2023

België laat grootste begrotingstekort in eurozone optekenen in derde kwartaal van 2022

Brussel – België heeft in het derde kwartaal van vorig jaar een begrotingstekort laten optekenen van 5,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is het grootste tekort onder de landen in de eurozone. Voor de eurozone gaat het gemiddeld om een tekort van 3,3 procent, zo blijkt maandag uit voorlopige cijfers van het Europese bureau voor statistiek Eurostat.

Ten opzichte van het tweede kwartaal werden aanzienlijk grotere tekorten opgetekend in de eurozone. De lidstaten gaven meer uit omdat ze maatregelen namen om de impact van de hoge energieprijzen te milderen. Daarnaast hadden beleidsmaatregelen voor de aanpak van de coronacrisis ook nog een impact, zij het in mindere mate dan tijdens de voorgaande kwartalen.

De meeste landen in de eurozone lieten in het derde kwartaal begrotingstekorten optekenen, maar België was met een tekort van 5,1 procent van het bbp de slechtste leerling van de klas. Onder meer Nederland (+0,4 procent), Ierland (+3,1 procent) en Portugal (+1,3 procent) wisten in het derde kwartaal een begrotingsoverschot te boeken.

23/01/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.