Brussel – Om een einde te maken aan de gewoonte waarbij defecte consumentengoederen al te makkelijk door een nieuw exemplaar vervangen worden, wil de Europese Commissie een ‘recht op herstel’ invoeren. Dat moet ervoor zorgen dat al die goederen tot 5 à 10 jaar na de aankoopdatum hersteld kunnen worden, ook al is de garantietermijn verstreken. Enkel wanneer het defect te ernstig is, zullen producenten aan de verplichting kunnen ontsnappen.

Een jaar geleden stelde de Commissie al een wet voor om van duurzame producten en circulaire bedrijfsmodellen de norm te maken in Europa. Daar voegt de Commissie nu een ‘recht op herstel’ aan toe, dat zowel tijdens de wettelijke garantieperiode als daarna moet gelden.

Een wasmachine of een stofzuiger die nog in garantie is en een defect vertoont, zal door de verkoper moeten worden hersteld, tenzij dat herstel meer kost dan het vervangen van het toestel, zo stelt de Commissie voor.

Ook na het verstrijken van de garantieperiode zullen consumenten een recht op herstel kunnen claimen als het toestel in kwestie onder de Europese vereisten inzake repareerbaarheid valt. Dat geldt voor de meeste huis-, tuin- en keukentoestellen, en binnenkort ook voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en tablets.

Het recht op herstel zal tot 5 à 10 jaar na aankoop gelden, afhankelijk van het type product. Enkel wanneer het product niet meer te herstellen valt, zal het recht op herstel niet kunnen worden ingeroepen.

Volgens de Commissie versterkt haar voorstel de rechten van de consument en zal die ook minder op kosten worden gejaagd. Hij zal immers tweemaal nadenken voor hij een nieuw toestel aankoopt om een defect exemplaar te vervangen. Ook handelaars en producenten worden minder op kosten gejaagd, omdat ze geen vervangtoestel zullen mogen aanbieden zonder eerst onderzocht te hebben of het oude kan worden hersteld.

Bovendien is ook dit recht op herstel een milieu- en klimaatvriendelijke maatregel. “Het is van cruciaal belang om een einde maken aan het model van nemen, maken, kapotmaken en weggooien, dat zoveel schade toebrengt aan onze planeet, onze gezondheid en onze economie”, zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. De nieuwe richtlijn, die na goedkeuring door de lidstaten nog in nationaal recht zal moeten worden omgezet, zou over een periode van 15 jaar 18,5 miljoen ton aan broeikasgasuitstoot moeten besparen. Ook zal 1,8 miljoen ton minder grondstoffen moeten worden aangeboord, terwijl er 3 miljoen ton afval kan worden vermeden.

“We moeten een einde maken aan het model van nemen, maken, kapotmaken en weggooien, dat zoveel schade toebrengt aan onze planeet, onze gezondheid en onze economie.”

Europees commissaris Frans Timmermans

In het Europees Parlement reageert Sara Matthieu (Groen) tevreden op het voorstel. “Het is goed dat de Commissie prioriteit geeft aan reparatie: door defecte smartphones, wasmachines of koelkasten standaard te repareren in plaats van weg te gooien, verbruiken we minder grondstoffen, creëren we meer lokale jobs en drukken we de kosten voor de consument”, zegt ze.

“Door (toestellen) standaard te repareren in plaats van weg te gooien, verbruiken we minder grondstoffen, creëren we meer lokale jobs en drukken we kosten.”

Europees Parlementslid Sara Matthieu

Kathleen Van Brempt (Vooruit) wijst erop dat producenten meer informatie zullen moeten delen over waar consumenten terechtkunnen voor een reparatie. Via een uniform herstelformulier zal het bedrijf dat de herstelling kan uitvoeren, “aangeven hoeveel de reparatie maximaal zal kosten en hoe lang de reparatie in beslag zal nemen”. Ook moet duidelijk worden aangegeven of een tijdelijk vervangtoestel aangeboden wordt.

22/03/2023

Meer dan 200.000 illegale pushbacks aan Europese buitengrenzen in 2022

Brussel – Vorig jaar werden minstens 225.533 pushbacks uitgevoerd aan de Europese buitengrenzen. Dat stelt de ngo 11.11.11 woensdag op basis van eigen tellingen. “De Europese pushbacks zijn illegaal wanbeleid met doden tot gevolg”, benadrukt directeur Els Hertogen.

Bij die illegale pushbacks kwamen volgens 11.11.11 vorig jaar minstens 77 mensen om het leven. De Koepel van Internationale Solidariteit onderstreept nog dat dit slechts het topje van de ijsberg is, aangezien de meeste pushbacks onopgemerkt plaatsvinden.

Volgens de koepelorganisatie vormt het gewelddadig terugdringen van mensen die asiel willen aanvragen “de basis van het Europees buitengrenzenbeleid”, terwijl pushbacks strijdig zijn met het Europese en internationale recht.

“Die cijfers zijn onrustwekkend. Europese lidstaten kiezen ervoor om mensen met geweld terug te dringen of hen aan hun lot over te laten. Verdrinkingen zijn dan ook een politieke keuze vanuit de lidstaten”, zegt Hertogen.

“Verdrinkingen zijn een politieke keuze van de lidstaten.”
Directeur Els Hertogen van ngo 11.11.11

11.11.11 heeft ook nog een oproep voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Ons land neemt in 2024 namelijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. Daarin zal migratie een belangrijk thema zijn, met name bij de onderhandelingen over een nieuw Europees Pact voor Asiel en Migratie. Daarom roept 11.11.11 op om het naleven van de fundamentele rechten daarin centraal te stellen.

22/03/2023

EU levert miljoen stuks artilleriemunitie aan Oekraïne

Brussel – De Europese lidstaten willen een miljoen stuks artilleriemunitie aan Oekraïne leveren. Dat hebben meerdere diplomaten bevestigd in de marge van de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie maandag in Brussel.

De Europese Unie trekt 2 miljard euro uit voor de leveringen. Ze maken deel uit van een drieledig actieplan: het is de bedoeling om de Oekraïense strijdkrachten minstens 1 miljoen houwitsers van 155 mm te leveren, maar ook om de strategische stocks van de Europese landen aan te vullen en hen te compenseren voor de aan Oekraïne geleverde munitie. Daarnaast is ook overeengekomen om de productiecapaciteit van de Europese wapenfabrikanten te versterken.

Oekraïne vraagt al een hele tijd om extra munitie om de militaire inspanningen tegen het Russsiche leger vol te houden. Ook in sommige Europese landen raken de voorraden stilaan uitgeput.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba, die aan de vergadering deelnam via een videoverbinding, reageert tevreden. “Meer artilleriemunitie voor Oekraïne en dat zo snel mogelijk. Dat was de belangrijkste doelstelling van de EU-Raad Buitenlandse Zaken vandaag”, tweette hij. Volgens Koeleba zal het akkoord “de capaciteiten van Oekraïne op het strijdtoneel versterken”.

“Het akkoord zal de capaciteiten van Oekraïne op het strijdtoneel versterken.”

Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba

Het akkoord van de EU-ministers wordt donderdag en vrijdag voorgelegd aan de Europese staats- en regeringsleiders, die in Brussel samenkomen voor een Europese top. De 2 miljard euro budget komt uit de Europese Vredesfaciliteit, een fonds buiten de Europese begroting dat aan het begin van de Russsiche invasie van Oekraïne op poten is gezet. Dat fonds zou opnieuw gefinancierd worden met 3,5 miljard euro, klinkt het in diplomatieke kringen.

20/03/2023

Donorconferentie zamelt 7 miljard euro in voor Turkije en Syrië

Brussel – De internationale gemeenschap heeft maandag zeven miljard euro beloofd voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Dat heeft de Zweedse regeringsleider Ulf Kristersson meegedeeld na afloop van een donorconferentie van de Europese Unie, die in Brussel plaatsvindt.

“Samen hebben we de verwachtingen overtroffen, maar er moet nog veel werk worden geleverd”, reageert Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “Wanneer een tragedie toeslaat, dan is er maar één antwoord en dat is solidariteit.” De Europese Commissie heeft volgens von der Leyen zelf 1 miljard euro opzijgezet voor Turkije en 108 miljoen euro voor Syrië.

De aardbevingen van begin februari hebben het leven gekost aan bijna 57.000 mensen. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. “We moeten onze steun handhaven en de overlevenden niet alleen helpen om te overleven, maar ook om hun leven weer op te bouwen,” zegt von der Leyen.

20/03/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.

Directeur Els Hertogen van ngo 11.11.11