Brussel – De staatshoofden en regeringsleiders raakten het in de nacht van donderdag op vrijdag onder meer eens over gezamenlijke gasaankopen en de uitwerking van een nieuwe prijsindex voor vloeibaar gas, maar op korte termijn moet vooral de invoering van een tijdelijke, dynamische prijscorridor op de handel in aardgas soelaas brengen. 

België en veertien andere lidstaten die al lange tijd voor een algemeen prijsplafond voor gas ijveren, zijn tevreden met het vooruitzicht van zo’n corridor, die al te hoge prijspieken moet verhinderen. Premier Alexander De Croo verwacht dat de Europese ministers van Energie ongeveer “twee tot drie weken” nodig zullen zijn om de nieuwe maatregelen concreet uit te werken. “We vragen hen iets te doen wat nog nooit is gedaan. Maar ik zou ervan uitgaan dat dit binnen 2 tot 3 weken gerealiseerd kan worden”.

“Dit is een grote stap vooruit, maar ik zal pas tevreden zijn wanneer het prijsplafond er is en de facturen echt gaan dalen”

Belgische premier Alexander De Croo

Duitsland en Nederland argumenteren al maanden dat een prijsplafond de bevoorradingszekerheid in gevaar zou kunnen brengen of tot meer gasconsumptie zou leiden. Volgens De Croo hebben de regeringsleiders tijdens de urenlange onderhandelingen “elkaar in de ogen gekeken” en is het politieke vertrouwen opgebouwd dat nodig was om de doorbraak te forceren. “België exporteert meer gas naar Duitsland dan we zelf verbruiken: we zijn één van de landen die de bevoorradingszekerheid garanderen”.

21/10/2022

België dringt aan op sterker Europees terugkeerbeleid

Brussel – De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor heeft vrijdag tijdens een ontmoeting met de nieuwe Europese terugkeercoördinator Mari Juritsch, aangedrongen op een sterkere Europese aanpak rond de terugkeer van migranten die geen recht op verblijf hebben.

Sinds maart van dit jaar bestaat er op Europees niveau een terugkeercoördinator. Die moet zorgen voor een doeltreffend en gemeenschappelijk Europees terugkeersysteem, in samenwerking met de lidstaten. Mari Juritsch, die vrijdagochtend een ontmoeting had met staatssecretaris De Moor op diens kabinet, heeft de ambitie om de terugkeercijfers omhoog te krijgen.

Ook De Moor is een groot voorstander van een gemeenschappelijke Europese aanpak. “Terugkeer van mensen in onwettig verblijf wordt nog te vaak tegengehouden door landen van herkomst die niet meewerken. We moeten Europees de krachten bundelen tegen landen die consequent blijven weigeren om hun burgers terug op te nemen. Op Europees niveau kunnen we meer gewicht in de schaal leggen dan met België alleen”, zegt De Moor.

21/10/2022

Europa boekt amper vooruitgang in gendergelijkheid

Brussel – De Europese gendergelijkheid gaat aan een slakkentempo vooruit, dat blijkt uit de onlangs gelanceerde gendergelijkheidsindex 2022. Ondanks de beleidsmaatregelen is die sinds vorig jaar slechts 0,6 procent gestegen. België scoort wel bovengemiddeld.

Momenteel bedraagt de gemiddelde score 68,6 op 100, slechts 5,5 punten hoger dan in 2010. Zweden, Denemarken en Nederland presteren het best, hoewel de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid in Zweden en Denemarken is gestagneerd. In Griekenland, Hongarije en Roemenië verloopt de vooruitgang het moeizaamst. België is, samen met Litouwen, Kroatië en Nederland, een van de sterkste stijgers.

De index is vooral gebaseerd op gegevens uit 2020, het eerste pandemiejaar. Eurocommissaris voor Gelijkheid Helena Dalli beklemtoont in een reactie dat vrouwen in tijden van onzekerheid en onrust niet het onderspit mogen delven.

“We moeten onze inspanningen voor gendergelijkheid voortzetten. In de nasleep van de pandemie, de Russische invasie in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende economische crisis moeten zowel regionale instellingen als de EU-landen bij hun begrotings- en beleidsmaatregelen oog houden voor gendergelijkheid.”

Eurocommissaris voor Gelijkheid Helena Dalli

“Het meest verontrustende is dat de score van dit jaar voor het eerst sinds 2010 op verschillende gebieden is gedaald”, zegt Carlien Scheele, directeur van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE). De score op arbeidsparticipatie ging er over het algemeen op achteruit. Ook namen in 2020 minder vrouwen dan mannen deel aan formele en informele onderwijsactiviteiten en terwijl COVID-19 een ongekende druk op de gezondheidssector veroorzaakte, daalde de gendergelijkheid in de gezondheidstoestand en de toegang tot de gezondheidszorg. Jonge vrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond werden het hardst getroffen door werkloosheid.

24/10/22

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.