Straatsburg – Het Europees Parlement heeft de Commissie opgeroepen om een wetsontwerp op tafel te leggen dat in alle lidstaten een “adequaat” minimuminkomen waarborgt. “Voor het eerst vraagt het parlement om een afdwingbare wet voor een sterk leefloon boven de armoedegrens”, zo begroet Sara Matthieu (Groen) de stemming.

De Europarlementsleden schaarden zich woensdag in Straatsburg met 336 tegen 174 stemmen (121 onthoudingen) achter een resolutie waarin de Commissie wordt verzocht om werk te maken van een richtlijn over het minimuminkomen. Zo’n Europese wet moet verzekeren dat alle lidstaten op termijn een “adequaat” minimuminkomen voorzien.

“Een fatsoenlijk leefloon kunnen we enkel afdwingen via wetgeving. Onderzoek door sociale wetenschappers toont aan dat dit een echte hefboom kan zijn voor mensen die vandaag in armoede terecht komen”, stelt Matthieu. “Dat geeft mensen de kans hun huur- en energierekening te betalen, gezonde voeding te kopen en een job te zoeken.”

Alle lidstaten kennen wel een uitkeringsstelsel of sociaal vangnet voor mensen zonder inkomen. Die stelsels verschillen sterk van land tot land, maar één zaak hebben ze volgens Kathleen Van Brempt (Vooruit) gemeen: de omvang komt niet in de buurt van de armoedegrens, die 60 procent van het mediaan inkomen bedraagt.

“Alleen in Ierland ligt het minimuminkomen in de buurt van de armoedegrens.”

Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit)

“Vandaag is er maar één lidstaat waar het minimuminkomen in de buurt komt van deze drempel, namelijk Ierland. In alle andere landen blijft dat ver onder dat vooropgestelde niveau. Onderzoek wijst uit dat het minimuminkomen ook in ons land onvoldoende zekerheid biedt voor een menswaardig bestaan”, zegt Van Brempt.

Bevoegd Eurocommissaris Nicolas Schmit liet de pleitbezorgers in het halfrond echter weinig hoop. “Jammer genoeg biedt het Europese verdrag niet veel ruimte op dit vlak. Het verdrag is niet geschreven om interventie in het sociale beleid van de lidstaten toe te laten”, zei de Luxemburgse sociaaldemocraat dinsdag in een debat.

“Het Europees verdrag is niet geschreven om interventie in het sociale beleid van de lidstaten toe te laten.”

Europees commissaris voor Sociale Zaken Nicolas Schmit

Op aangeven van Schmit keurden de lidstaten in januari wel aanbevelingen goed waarin ze zich voornemen om de minimuminkomens op te trekken. “Op dit moment is de keuze tussen een richtlijn en een aanbeveling niet het belangrijkste. Wat belangrijk is, is de politieke wil op Europees en nationaal niveau om vooruitgang te boeken”, zei de commissaris.

In 2021 liepen 95,4 miljoen Europeanen risico op armoede of sociale uitsluiting, meer dan 20 procent van de totale bevolking.

15/03/2023

Europa moet tegen 2030 minstens 40 procent groene technologie zelf kunnen produceren

Straatsburg – Tegen het einde van dit decennium moet de Europese Unie in staat zijn om minstens 40 procent van haar groene technologie zelf te produceren. Dat zal morgen/donderdag in het voorstel van de Commissie voor een Net-Zero Industry Act staan, waarmee ze de Amerikaanse groene subsidies wil counteren die ook Europese bedrijven verleiden. Voorzitter Ursula von der Leyen blikte woensdag in het Europees Parlement vooruit op het voorstel.

De Verenigde Staten pakten de Europese Unie vorig jaar in snelheid toen de intussen beruchte Inflation Reduction Act (IRA) werd aangenomen. Wat voor de Amerikanen in essentie een investeringsplan is, dreigde volgens Europa het internationale gelijke speelveld te verstoren.

Morgen/donderdag stelt de Europese Commissie twee wetteksten voor die de kern vormen van haar groene industrieplan – het Europese antwoord op de Amerikaanse IRA. Centraal in de wet klimaatneutrale industrie (Net-Zero Industry Act) zal de doelstelling staan om in Europa tegen 2030 minstens 40 procent van de groene technologie te produceren die nodig is om de klimaattransitie te realiseren.

“Vergunningsprocedures zullen worden versneld. De staatssteunregels worden vereenvoudigd. En we zullen belastingkortingen en het flexibel gebruik van Europese fondsen toestaan”, somde von der Leyen op.

Daarnaast komt de Commissie met een wet kritieke grondstoffen (Critical Raw Materials Act) die de toegang moet waarborgen tot zeldzame aardmetalen en andere materialen die als cruciaal gezien worden voor de productie van belangrijke groene technologieën. “Deze mineralen worden gebruikt voor telefoons en elektrische voertuigen, voor chips en batterijen, voor zonnepanelen en windmolens”, zei von der Leyen. “Deze kunnen niet functioneren zonder kritieke grondstoffen.”

Momenteel is Europa in grote mate afhankelijk van derde landen voor de toelevering van strategische grondstoffen. “Als we onafhankelijk willen zijn, moeten we dringend onze bevoorradingsketens versterken en diversifiëren, in samenwerking met partners die op dezelfde golflengte zitten”, zei von der Leyen.

15/03/2023

EU-lidstaten willen eind dit jaar akkoord over nieuw begrotingstoezicht

Brussel – De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag in Brussel de ambitie uitgesproken om nog dit jaar een akkoord te bereiken over een nieuw kader voor het toezicht op nationale begrotingen en schulden. Er moeten echter nog een hele weg afgelegd worden, zo bleek na afloop van het beraad.

“We hebben overeenstemming over belangrijke elementen en principes voor de herziening van de Europese begrotingsregels”, zo begroette vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie de conclusies van de ministers. Die weerspiegelen volgens hem het streven van de Commissie naar “een eenvoudiger systeem, met meer verantwoordelijkheid voor de lidstaten en meer ruimte voor schuldafbouw, gecombineerd met een sterkere afdwinging van de regels”.

“We hebben overeenstemming over belangrijke elementen en principes voor de herziening van de Europese begrotingsregels.”

Europees commissaris Valdis Dombrovskis

De Commissie had vorig najaar haar ideeën voor het eerst op papier gezet. Daarin houdt ze vast aan de bekende regels dat de lidstaten hun begrotingstekort moeten beperken tot 3 procent van het bbp en de staatsschuld tot 60 procent, maar ze wil de lidstaten een meer op maat gemaakt meerjarentraject voor de afbouw van de schuld aanbieden. Kort na de Europese top van 23 en 24 maart wil de Commissie concrete wetteksten presenteren.

Over die teksten willen de lidstaten tegen het jaareinde een akkoord bereiken met het Europees Parlement. De lidstaten zijn het echter onderling nog niet over alles eens, zo bevestigde de Duitse minister Christian Lindner. “We hebben vastgesteld dat we het op sommige domeinen eens zijn, maar er zijn ook domeinen die nog meer werk vragen, omdat de standpunten uiteenlopen, omdat de standpunten deels ook zeer omstreden zijn”.

“We hebben vastgesteld dat we het op sommige domeinen eens zijn, maar er zijn ook domeinen die nog meer werk vragen.”

Christian Lindner, Duits minister van Financiën

Zo is onder druk van Lindner aan de conclusies toegevoegd dat de Commissie in de aanloop naar de publicatie van de wetsontwerpen nauw overleg moet blijven houden met de lidstaten. De Duitser ergerde er zich ook aan dat de Commissie bij de beoordeling van de begrotingen in de lente van 2024 een voorafname wil doen op de hervorming en al een aantal nieuwe elementen wil toepassen. De oude regels blijven van kracht zolang er geen nieuwe zijn, betoogde Lindner.

De Europese begrotingsregels zijn sinds de uitbraak van het coronavirus in 2020 opgeschort, maar vanaf volgend jaar zijn ze opnieuw van kracht. Dan kan de Commissie opnieuw procedures opstarten tegen lidstaten die de normen met voeten treden, maar tegelijkertijd vindt ze het “niet passend om gewoon weer de regels toe te passen” zoals ze bestonden voor de pandemie en wil ze “de brug slaan” naar het nieuwe kader.

Tijdens de pandemie en de energiecrisis zijn vele lidstaten diep in de rode cijfers gedoken, België niet in het minst. “We bevinden ons in een transitiefase”, stelde minister Vincent Van Peteghem maandag al. Hij pleit ervoor zo snel mogelijk een akkoord te bereiken over de hervorming. “We hebben de keuze tussen teruggaan naar de oude regels, waarbij we procedures openen tegen bijna alle lidstaten, of gaan voor nieuwe, meer realistische regels waarbij we ook hervormingen en investeringen in rekening brengen. Ik ga voor de tweede optie.”

14/03/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.