Straatsburg – Het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van en de blootstelling aan chemische en gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 met 50 procent te verminderen, heeft woensdag geen meerderheid gehaald in het Europees Parlement. Het voorstel werd eerder aangenomen én nog ambitieuzer gemaakt in de commissie Leefmilieu van het Parlement, maar het rapport van die commissie is nu verworpen in de plenaire vergadering. 207 parlementsleden stemden voor het voorstel, maar 299 stemden tegen, terwijl 121 anderen zich onthielden. De bal ligt nu in het kamp van de Raad (de lidstaten).

Het voorstel is een van de paradepaardjes van de Green Deal, maar kreeg in het Europees Parlement niet de steun van de Europese Volkspartij (EVP). De grootste fractie in het halfrond haalde de verdediging van de landbouwsector aan als belangrijkste argument.

“Dit is een zwarte dag voor het leefmilieu, de samenleving en de bevrijding van de landbouwers van de agro-industrie”, zei de Oostenrijkse groene Sarah Wiener, die als rapporteur het dossier door het parlement moet loodsen, na de stemming. Ook de vraag om het wetsvoorstel opnieuw op commissieniveau te bespreken, haalde geen meerderheid. Volgens de fractieleidster van extreemlinks, de Franse Manon Aubry, “hebben liberalen, rechts en extreemrechts de scalp van de Europese pesticidenverordening veroverd”.

“Dit is een zwarte dag voor het leefmilieu, de samenleving en de bevrijding van de landbouwers van de agro-industrie.”

Rapporteur Sarah Wiener (groene fractie)

De EVP verwijt de linkse fracties dan weer een “extremistische” aanpak van het dossier. “Er zijn geen winnaars in dit verhaal”, zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V/EVP), die wegens ziekte zelf niet kon meestemmen. “Enerzijds is dit niet goed voor het gelijk speelveld in Europa waar ook onze landbouwers nood aan hebben. Anderzijds heeft de groene en linkerflank van het Parlement onvoldoende rekening gehouden met de bezorgdheden van de sector die er van bij het begin waren.”

“De groene en de linkerflank van het Parlement hebben onvoldoende rekening gehouden met de bezorgdheden van de landbouwsector.”

Tom Vandenkendelaere (CD&V)

De stemming van woensdagmiddag betekent dat de eerste lezing op het niveau van het Parlement afgesloten is. Het is nu aan de Raad om nog zijn standpunt te bepalen. Als de lidstaten dat doen, kan het Parlement op basis daarvan aan een tweede lezing beginnen. Komt er geen standpunt van de Raad, en dat is wegens interne verdeeldheid best mogelijk, dan komt er deze legislatuur geen nieuwe wetgeving meer om het pesticidengebruik in Europa verder te verminderen.

22/11/2023

Europese Commissie bezorgd om Belgische ontwerpbegroting voor 2024

Brussel – De Belgische ontwerpbegroting voor 2024 dreigt niet in overeenstemming te zijn met de Europese aanbevelingen. Dat heeft de Europese Commissie dinsdag geoordeeld. Ze vraagt België maatregelen te nemen om de groei van de uitgaven binnen de perken te houden.

De Commissie en de overige lidstaten hadden België deze zomer aanbevolen om de nominale toename van de netto primaire uitgaven (zonder rentebetalingen) volgend jaar te beperken tot maximaal 2 procent. Op basis van haar analyse van de ontwerpbegroting voor 2024 vreest de Commissie echter dat deze uitgaven met 3,8 procent zullen stijgen.

Net als de andere lidstaten werd België ook gevraagd om de energiesteunmaatregelen uit te doven en het bespaarde geld aan te wenden om het begrotingstekort te verminderen. België respecteert die eerste vraag, zo stelt de Commissie, maar ze vreest wel dat een deel van het vrijgekomen geld niet gebruikt zal worden om het deficit te beperken.

De Belgische premier Alexander De Croo en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

De lidstaten moesten midden oktober hun ontwerpbegroting indienen. De Commissie heeft dat huiswerk nu beoordeeld in het licht van de budgettaire aanbevelingen die de lidstaten deze zomer voor elk land goedkeurden. Behalve België dreigen ook Frankrijk, Finland en Kroatië hun aanbevelingen niet te respecteren.

België overhandigde de Commissie een ontwerpbegroting waarin voor 2024 wordt uitgegaan van een tekort van 27,5 miljard euro, of 4,6 procent van het bruto binnenlands product. Dit jaar zou het tekort uitkomen op 5,2 procent van het bbp.

De Europese regels gebieden de lidstaten het tekort onder 3 procent te houden. Die norm wordt als gevolg van de coronacrisis en de daaropvolgende energiecrisis al sinds 2020 niet meer afgedwongen. Vanaf volgend jaar wil de Commissie echter opnieuw procedures lanceren tegen lidstaten die de budgettaire teugels vieren, op basis van de definitieve cijfers van 2023. Volgens de huidige projecties zouden België en acht andere eurolanden de norm niet halen.

21/11/2023

EU feliciteert Milei en blijft hopen op vrijhandelsakkoord met Mercosur

Brussel – Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft de ultraliberaal en populist Javier Milei gefeliciteerd met zijn zege in de Argentijnse presidentsverkiezingen. Ondanks de kritiek van Milei op Mercosur behoudt de Europese Commissie nog steeds de hoop dat de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tegen eind dit jaar afgerond kunnen worden.

“Het Argentijnse volk heeft gesproken in vrije en democratische verkiezingen”, reageerde Michel op X, het vroegere Twitter, op het resultaat van de verkiezingen. “Argentinië is een nauwe partner van de Europese Unie. Ik dank (huidig president, nvdr) Alberto Fernandez voor de uitstekende samenwerking van de voorbije jaren. Ik kijk ernaar uit om deze samenwerking voort te zetten in het belang van onze volkeren.”

“Argentinië is een nauwe partner van de Europese Unie. Ik kijk ernaar uit om (onze) samenwerking voort te zetten in het belang van onze volkeren.”

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, sprak eveneens de hoop uit dat de EU en Argentinië onder de nieuwe president Milei hun “partnerschap” kunnen “versterken”. Zo hoopt Borrell dat de handelsonderhandelingen met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur zo snel mogelijk afgerond kunnen worden.

Milei, die op 10 december president wordt, wil Argentinië met een rist onorthodoxe maatregelen uit het economische moeras halen. Zo beloofde hij in het verleden dat hij zijn land uit Mercosur wil terugtrekken, de gemeenschappelijke markt met Brazilië, Uruguay en Paraguay.

Een woordvoerder bevestigde maandag dat de Europese Commissie de onderhandelingen “voor het einde van het jaar” wil finaliseren. De gesprekken verlopen volgens de zegsman alvast “zeer constructief”.

De EU en Mercosur sloten in 2019 na meer dan 20 jaar onderhandelen een vrijhandelsakkoord. De deal raakte echter niet geratificeerd vanwege de Europese bezorgdheid over het milieubeleid van voormalig Braziliaans president Jair Bolsonaro. Sinds Inacio Lula da Silva begin dit jaar in Brazilië de macht heeft overgenomen, lopen er echter opnieuw gesprekken.

20/11/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.