Straatsburg – Als het van het Europees Parlement afhangt, komt er een verbod op de uitvoer van plastic afval naar landen buiten de Europese Unie. Het keurde een aanpassing in die zin van de wet inzake afvaltransport dinsdag goed.

Over de wetgeving moeten wel nog onderhandelingen gevoerd worden met de lidstaten. Eens de wet aangenomen is, wil het Parlement dat het verbod op de uitvoer van plastic afval binnen de drie jaar ingaat voor niet-OESO-landen, en binnen de vier jaar uitgefaseerd wordt voor OESO-landen.

Zo’n verbod wordt een gamechanger voor de industrie, denkt Sara Mathieu (Groen), die mee onderhandelde over de nieuwe verordening. “Dit zal een forse stimulans creëren om beter recycleerbare en herbruikbare plastics te ontwerpen en om de recyclagecapaciteit in de EU op korte termijn te verhogen”, zegt ze. Volgens de Commissie is, gelet op de huidige consumptie in Europa, een toename van 10 tot 20 procent aan recyclagecapaciteit nodig. Een cijfer dat nog kan dalen als er minder plastic wordt gebruikt. “In combinatie met ambitieuze doelstellingen rond recyclage, hergebruik en preventie, ben ik overtuigd dat we onze rotzooi zelf kunnen opkuisen”, aldus Mathieu.

“Dit zal een forse stimulans creëren om beter recycleerbare en herbruikbare plastics te ontwerpen en om de recyclagecapaciteit in de EU op korte termijn te verhogen.”

Europees Parlementslid Sara Matthieu (Groen)

Ook volgens Frédérique Ries (MR) is het de hoogste tijd dat er ingezet wordt op de afbouw van plastic afval. “Het duurt 100 tot 1.000 jaar voor dat afval, dat onze oceanen doodt, afgebroken wordt. Daarom moet de strijd ertegen totaal worden. In de context van de sluiting door China van zijn recyclagemarkt, twee jaar geleden, (…) en de uitputting van onze natuurlijke bronnen, heeft Europa begrepen dat het zijn lot in eigen handen moet nemen en zijn interne markt moet beschermen.”

“Het duurt 100 tot 1.000 jaar voor (plastic) afval, dat onze oceanen doodt, afgebroken wordt. De strijd ertegen moet totaal worden.”

Europees Parlementslid Frédérique Ries (MR)

De verordening gaat evenwel breder dan enkel plastic afval. De uitvoer van afval naar landen buiten de OESO zal enkel kunnen als die landen daar zelf vragende partij voor zijn én kunnen bewijzen dat ze dat afval kunnen verwerken. Voor de export naar OESO-landen komt er een apart monitoringsysteem dat de handel bij problemen kan opschorten. Exporteurs zullen een onafhankelijke audit moeten uitvoeren bij de afvalverwerker in andere landen, die moet aantonen dat hij dat afval op milieuvriendelijke wijze verwerkt.

Het onderhandelingsmandaat van het Parlement werd goedgekeurd met 594 stemmen voor, 5 tegen en 43 onthoudingen. In 2020 voerde de EU 32,7 miljoen ton afval uit naar niet-EU-landen, goed voor ongeveer 16 procent van de mondiale handel in afval. Het gaat om een stijging met 75 procent in vergelijking met 2004. Daarbovenop verhandelen de EU-lidstaten elk jaar 67 miljoen ton afval onder elkaar. Tijdens een debat in het Parlement zei bevoegd Europees commissaris Virginijus Sinkevicius maandag dat tot 30 procent van de afvalhandel op illegale wijze verloopt, wat daarvan een markt van 9,5 miljard euro maakt.

Daarom zal de wet ook belangrijk zijn voor de Belgische havens, zegt Kathleen Van Brempt (Vooruit). “Het aantal gevallen van fraude met verplichte documenten stijgt. De controle staat nog niet op punt, ook in onze havens”, zegt ze. “We moeten het aantal controles in heel Europa optrekken om de strijd tegen gesjoemel en illegale transporten te verstevigen.”

17/01/2023

Von der Leyen schetst plan voor groene en competitieve Europese industrie

Davos – Voorzitter Ursula von der Leyen heeft dinsdag in Davos meer inzage geboden in het plan waarmee de Europese Commissie de Europese industrie wil ondersteunen op het pad naar klimaatneutraliteit. Met soepelere procedures en staatssteunregels, een nieuw investeringsfonds en een assertief handelsbeleid wil ze bedrijven die kreunen onder hoge energieprijzen en verleid worden door Amerikaanse en Chinese subsidies in Europa houden.

“De komende decennia zal de grootste industriële revolutie van onze tijden plaatsvinden, misschien wel aller tijden. En zij die de technologie ontwikkelen en produceren die de basis van de economie van morgen zal zijn, zullen het grootste concurrentievoordeel hebben”, verklaarde Von der Leyen op het World Economic Forum. “Om de concurrentie voor te blijven, moeten we blijven investeren in het versterken van onze industriële basis en Europa meer investerings- en innovatievriendelijk maken”.

“Zij die de technologie ontwikkelen en produceren die de basis van de economie van morgen zal zijn, zullen het grootste concurrentievoordeel hebben.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Het Green Deal Industrial Plan omvat vier pijlers. Naast versnelde en vereenvoudigde procedures voor nieuwe productiecapaciteit en aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden op de arbeidsmarkt zet Von der Leyen in op meer financiering. Een tijdelijke versoepeling van de staatssteunregels, waarvoor Duitsland en Frankrijk de forcing voeren, kondigt zich aan, maar de Commissievoorzitter beseft dat overheidssteun “slechts een beperkte oplossing is, waarop slechts enkele lidstaten kunnen terugvallen”.

Om een fragmentatie van de interne markt te vermijden, is er volgens von der Leyen ook Europese financiering nodig. In het kader van de evaluatie van de meerjarenbegroting zal de Commissie later dit jaar de oprichting van een Europees soeverein investeringsfonds op tafel leggen. Hoe dat fonds gefinancierd zal worden, liet ze in het midden, maar Von der Leyen erkende wel dat het initiatief tijd zal vergen. Daarom “zullen we zoeken naar een overgangsoplossing om snel en doelgerichte steun te bieden waar dat het meest nodig is”.

Verwacht wordt dat de Commissie tegen eind januari concrete plannen op tafel zal leggen. Op 9 en 10 februari houden de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten een bijzondere top om zich over het industriële beleid en de Europese concurrentiekracht te buigen.

Belgisch premier Alexander De Croo blikte dinsdag in Davos, tijdens een debat over internationale handel, terug op de plannen van Von der Leyen. Hij wees erop dat een industrieel beleid nu aan de top van de agenda staat. Vijf jaar geleden was dit allerminst sexy, aldus de Belgische eerste minister. Maar zo’n industrieel beleid is nodig, omdat we voor bepaalde domeinen van strategisch belang meer zelfvoorzienend moeten zijn, klonk het. “Voor energie waren we te veel afhankelijk van Rusland, voor veiligheid van de VS. En voor halfgeleiders beschikken we over een excellent kenniscentrum in België, maar de productie gebeurt elders.”

Europa moet met een eigen industrieel plan komen, als reactie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, pleitte De Croo. Op zich was hij positief over de stimulansen voor groene economie in de VS – “ze bevinden zich nu aan de juiste kant van de tafel”, klonk het – maar met een eigen plan moet de Commissie vermijden dat Europese bedrijven zouden verhuizen. “Ons plan moet geen kopie zijn van de Amerikanen, maar focussen op onze eigen sterktes”, vindt De Croo.

“Ons (Europese) plan moet geen kopie zijn van de Amerikanen, maar focussen op onze eigen sterktes.”

Belgisch premier Alexander De Croo

Tegelijk waarschuwde hij om de regels voor staatssteun niet te versoepelen, “want dan dreigen de landen met de diepste zakken te winnen, en Duitsland heeft per definitie diepere zakken dan België”.

17/01/2023

Belg Marc Tarabella uit PS en Europese fractie gezet

Brussel – Marc Tarabella wordt uit de PS gezet. Dat laat de partij woensdagavond weten. Ook de sociaaldemocraten in het Europees Parlement (S&D) hebben de Belg tijdelijk uit hun fractie gezet. Tarabella wordt genoemd in de zaak van smeergeld betaald door Qatar. Hij zal voortaan als onafhankelijke moeten zetelen.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar ‘Qatargate’ vraagt het Belgische parket de parlementaire immuniteit van Tarabella en Andrea Cozzolino op te heffen. Het Europees Parlement stemt daar wellicht over tijdens zijn plenaire zitting in Brussel op 1 en 2 februari.

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement lieten daarop weten te verwachten dat Tarabella en de Italiaan Andrea Cozzolino de fractie zouden verlaten. Cozzolino ging daarop in, Tarabella niet.

De beslissing om Tarabella uit de fractie te verwijderen was niet makkelijk, zegt een bron bij de sociaaldemocraten. “Maar de fractie wil duidelijk maken dat ze voor transparantie kiest en niet zal terugdeinzen voor de nodige hervormingen.”

De Belg wordt ook uit de PS gezet. “Maar als blijkt dat de feiten niet bewezen worden, kan Marc Tarabella vragen om opnieuw in de partij te worden opgenomen”, is woensdagavond te horen. De partij benadrukt vast te houden aan het vermoeden van onschuld. “Het is aan het gerecht om de feiten aan te tonen, partijen beschikken niet over de mogelijkheden om een onderzoek te voeren.” Op 13 december werd Tarabella al tijdelijk geschorst als partijlid.

“Als blijkt dat de feiten niet bewezen worden, kan Marc Tarabella vragen om opnieuw in de partij te worden opgenomen.”

Anonieme bron bij de PS

Maxime Töller, de advocaat van Tarabella, vraagt dat zijn cliënt wordt ondervraagd door het gerecht. “Hij wordt uit S&D en uit de PS gezet zonder ooit te zijn verhoord”, zei Töller bij RTBF. Volgens de advocaat heeft spijtoptant Pier Antonio Panzeri er alle belang bij om te liegen, om een zo laag mogelijke straf te krijgen.

Panzeri verklaarde 120.000 tot 140.000 euro aan Tarabella te hebben overhandigd. Die laatste ontkent zich te hebben laten omkopen.

18/01/2023

Europees Parlement vraagt onderzoek naar Hongaarse commissaris

Brussel/Straatsburg – Het Europees Parlement vraagt de Europese Commissie om een onderzoek te voeren naar de Hongaarse commissaris voor Uitbreidingsbeleid Oliver Varhelyi. Die zou onvoldoende steun verlenen aan de democratische hervormingen die de kandidaat-lidstaten moeten doorvoeren.

Het Parlement wil dat de Commissie onderzoekt of het gedrag van Oliver Varhelyi een overtreding is van de gedragscode van commissarissen en van de verplichtingen van de commissaris in het kader van de verdragen.

“In de drie jaar die hij de functie uitoefent, zijn er ernstige redenen ontstaan om te denken dat de commissaris de agenda van de Hongaarse eerste minister Viktor Orban wil uitvoeren”, zegt het Nederlandse Europarlementslid Thijs Reuten (S&D).

18/01/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.